Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo förbjuder energidrycker i skolan

Från 2019
Energidrycker
Bildtext Energidryckerna hör inte hemma i skolan.
Bild: Brand X Pictures/Steve Allen

Skolorna i Lojo tar hårdare tag mot ungas användning av energidrycker. Det blir förbjudet att dricka i skolorna eller på skolans område.

Förbudet skrivs in i skolans ordningsregler.

Man ska också öka informationen om de skadliga biverkningar som dryckerna har.

Bra med en gemensam linje

Nämnden för barn, unga och familjeri Lojo beslöt på sitt möte den 6 mars att förbjuda energidrycker i Lojos skolor.

Beslutet applåderas bland annat av rektor Monica Lemberg i Källhagens skola i Virkby.

en kvinna klädd i svart tröja och glasögon. Har en knapp/pin på bröstet där det står "på svenska i Lojo"
Bildtext Monica Lemberg är rektor för Källhagens skola i Virkby, Lojo.
Bild: Tiina Grönroos / YLE

- Jag är glad över att man har fattat ett beslut som ger en gemensam linje för alla skolor, det gör det också enklare för alla.

Lemberg gillar inte energidrycker och tycker det är bra att man fäster uppmärksamhet vid de skadliga ämnen som dryckerna innehåller.

Hon säger att man inte har haft några stora problem med dryckerna i Källhagens skola och därför inte diskuterat dem så mycket.

Men man har en klar princip för hur man bemöter elever som har en burk med sig.

- Vi säger nej, den får du inte ta in i skolan. Studerandena är medvetna om det och dricker därför oftast upp sin dryck ute och slänger burkarna innan de går in, förklarar Monica Lemberg.

Föräldrarna är ense

Lotta Paakkunainen är ordförande för föräldraorganisationen Lokova, en intresseorganisation för föräldraföreningarna vid alla skolor i Lojo.

Lokova lyfter fram olika frågor och initiativ som bland annat berör undervisning och uppfostran.

Paakkunainen tycker att initiativet till ett förbud av energidrycker i skolan är bra men säger att förbud och information måste gå hand i hand; för ungdomarna, för skolorna och för föräldrarna.

porträttbild av kvinna
Bildtext Lotta Paakkunen leder takorganisationen för föräldraföreningarna i Lojoskolorna.
Bild: Privat

- Vi var på samma linje som ungdomsfullmäktige som säger att ett totalförbud inte nödvändigtvis är den bästa vägen att gå. Vi måste informera och undervisa ungdomarna också. Energidryckerna innehåller så mycket som är ohälsosamt för våra barn och unga, säger Lotta Paakkunainen.

Många skolor för ett förbud

Initiativet kommer från fullmäktigeledamot Jani Méling (Gröna) som lämnade in en motion i fjol. Méling menar att då det inte finns någon lag på att begränsa försäljningen av energidrycker till under 16-åringar så kunde skolorna införa ett förbud.

burkar med energidryck i hylla
Bildtext Energidrycker rekommenderas inte för barn.
Bild: Yle

Méling ligger även bakom ett medborgarinitiativ att förbjuda försäljning av energidrycker till under 16-åringar. Initiativet fick drygt 8000 underskrifter vilket inte räckte för att ärendet skulle gå vidare.

I motionen hänvisar Méling bland annat till att Institutet för hälsa och välfärds och statens näringsdelegation inte rekommenderar energidrycker till under 15-åringar och att det på förpackningarna står att de inte är lämpade för barn.

Majoriteten av skolorna för ett förbud

Efter att motionen lämnades in har man från staden kollat med skolornas rektorer hur de förhåller sig till förslaget om att förbjuda dryckerna på skolområdet. Man fick svar från 17 skolor.

I de lägre klasserna anses inte energidryckerna vara ett problem enligt rektorerna. I en skola har man redan förbjudit dryckerna och i tre andra har man på annat sätt begränsat användningen av energidrycker på skolområdet.

Åtta av tolv skolor för klass 1-6 understöder ett förbud mot dryckerna.

Färska frukter och grönsaker på ett matbord i trä.
Bildtext Eleverna ska lära sig leva hälsosamt, tycker ungdomsfullmäktige.

I två skolor för klass 7-9 upplevde man att energidrycker är ett problem medan man i tre skolor redan infört ett förbud. Alla fem skolor för de högre klasserna understöder ett förbud. De upplever att en gemensam linje är bra och ger klarare spelregler.

Ungdomsfullmäktige tillfrågades också. De svarade att ett förbud mot ett specifikt livsmedel är onödigt då det även finns andra produkter som innehåller koffein. De skulle hellre se att skolorna satsade på att utbilda eleverna i att leva och äta hälsosamt.

- Då användandet av alkohol minskar kommer de beroendeframkallande energidryckerna in istället.

― Lotta Paakkunainen, Lokova

- Föräldraföreningen försöker stöda både hem och skola i den här frågan. Vi siktar på en gemensam satsning i skolorna. Det finns inga läskedrycksautomater i skolorna i Lojo längre, det är åtminstone ett steg i rätt riktning, konstaterar Lotta Paakkunainen.

Enligt hennes bedömning är konsumtionen av energidrycker bland unga i Lojo i genomsnitt lika stor som på andra håll i landet. Men det är också ett faktum att konsumtionen ökar hela tiden.

- Då användandet av alkohol minskar kommer de beroendeframkallande energidryckerna in istället.

Borde inte få sälja till ungdomar

Lotta Paakkunainen hoppas på en gemensam linje från köpmännen i Lojo om att inte sälja energidrycker åt ungdomar som inte har fyllt 15 år.

- Idag är det bara enstaka köpmän som håller en strikt linje här. Många ungdomar ser också så vuxna ut.

Vad kan man då tänka sig för ett alternativ som skulle falla ungdomarna i smaken?

- Jag borde förstås svara frukt och vatten, eller juice. Men juice innehåller också skadliga ämnen. Vart ett totalförbud leder är en bra fråga, som i sig väcker nya frågor, funderar Lotta Paakkunainen.

Dagens allt hårdare studietakt och högre krav inom undervisningen bidrar kanske också till att unga känner ett behov av energidrycker.

- Familjernas tempo kan vara ganska högt idag och man kanske helt enkelt sover för lite eller stressar.