Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

#femtioelvafrågor: Svårt för kuratorer att jobba förebyggande när de är för få – "Kanske dags att stadga lag om antalet?"

Från 2019
Kuratorn Anna Sjölund som seriewtidningsbild med pratbubbla och texten "hur många kuratorer?"
Bildtext Anna Sjölund tror att en lag skulle kunna öka antalet kuratorer.
Bild: Svenska Yle / Emil Friman. Grafik: Lasse Grönroos

Anna Sjölund som är ansvarig kurator i Korsholm skulle vilja se tydligare riktlinjer vad det gäller antalet kuratorer i skolan, gärna i lagen. Vi skulle kunna jobba ännu mer förebyggande om vi var fler, säger Sjölund.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

– Det finns rekommendationer om hur många kuratorer det ska finnas, men jag skulle gärna vilja ha ännu tydligare i lag, att hur många kuratorer ska det vara per elev. Hur tänker de jobba med den saken?

- Vi skulle kunna jobba ännu mer med förebyggande elevvårdsarbete om vi skulle få fler kuratorer, säger Anna Sjölund.

Sjölund undrar om partierna vill lagstadga antalet skolkuratorer per elev?

Kommunerna ska få det att fungera

Det är kommunerna som är ansvariga för att alla elever, från och med förskolan till och med de vuxenstuderande, har tillgång till vård.

Det innebär att kommunerna är skyldiga att anställa eller ordna med tjänster, elevvårdstjänster, kuratorstjänster och psykologtjänster för alla studerande.

Hur många elever det ska gå på en kurator är alltså inte lagstadgat, men det finns rekommendationer som man utgår ifrån.

Det säger Marianne West som är skoldirektör i Vasa stad, och därför också den som ansvarar för elevhälsan.

Rekommendationerna säger att en skolkurator får ha maximalt 600 elever och en skolpsykolog mellan 600 och 800 elever.

– På basis av det har vi försökt hålla resursen, det är klart att vi kan inte fylla den helt men jag tycker att åtminstone i Vasa stad har vi lyckats bra, och fått mera resurser för att grunda nya tjänster, säger Marianne West.

Marianne West, skoldirektör i Vasa.
Bildtext Marianne West är skoldirektör i Vasa.

Räcker det med rekommendationer?

– Egentligen borde det räcka, elevvårdslagen innebär att man också borde satsa mer på förebyggande vård och det betyder att man borde ha tid att arbeta förebyggande. Men fortsättningsvis tar den korrigerande biten mycket tid.

West tror att det skulle kunna vara positivt med en lag om antalet skolkuratorer. Att skyldigheten skulle hjälpa.

– Det är klart, kommunernas ekonomi är strikt och hård, det är inte alltid så lätt att bilda nya tjänster, skaffa ny personal, men ska man följa lagstiftningen är det förstås en annan sak.

Samtidigt skulle en lag inte hjälpa upp rekryteringen som inte alltid är det enklaste. Statistik från utbildningsrådet som publicerades 2015 visar att både kuratorer och psykologer saknas på flera håll i landet.

I Vasa tycker ändå West att man lyckats relativt bra med rekryteringen.

– På kuratorssidan ser det bra ut, både på svenska och finska. På psykologsidan lite sämre, på svenska sidan lite bättre, något sämre på finska.

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Centern är beredd att utreda saken som en del av arbetet med att utveckla elevvårdslagen. Den unga ska vid behov ha rätt till tillräckliga stödtjänster inom social- och hälsovården, såsom skolhälsovård, arbete med ungdomarna, elevhandledning samt skolkuratorns och skolpsykologens tjänster.

De gröna: Vi vill tydligt stärka skolornas resurser att stöda de elever som klarar sig sämre och de som behöver specialstöd. Vi vill också på ett allmänt plan stöda alla barn och unga som behöver råd eller hjälp av en professionell. Vi förespråkar att man fastställer storleken på personal inom skol- och studerandehälsovård. Skolhälsovårdare, -psykologer och -kuratorer behövs. En tillräcklig dimensionering av studerandevård är säkert också möjlig att lagstadga, men allra främst behövs det tillräckligt med resurser. De gröna har föreslagit en investering på en miljard euro för utbildningen. Ett viktigt mål som vi vill styra mer pengar åt är elevvården på alla utbildningsstadier.

Kristdemokraterna: I Kristdemokraternas valprogram har vi skrivit att det skall finnas tillräckliga resurser för skolpsykologer och -kuratorer. Tyngdpunkten i servicen skall flyttas till allt tidigare hjälpinsatser. Det är viktigt att se till att alla elever har tillgång till skolkuratorer och att väntetiderna är korta. Först och främst är det en resursfråga som måste lösas. Det behövs också någon typ av dimensionering.

Samlingspartiet: Det är viktigt att garantera ett samarbete över yrkesgränserna och ett tillräckligt stöd i skolorna så att alla barn och unga får det stöd de behöver i samband med inlärningen. I elevvårdslagen fastställs rätten till kuratorstjänster för barn och unga. Elevvårdslagen borde ändå förnyas så att man preciserar de lagstadgade förpliktelserna. Just nu fokuserar man enbart på det första mötet och inte på om eleven eller studeranden har fått det stöd den behöver.

Sannfinländarna: Man måste uppnå en tillräcklig dimensionering. För att minska på antalet elever som avbryter sina studier måste man öka antalet sociala stödfunktioner vid rätt tidpunkt. Dessa åtgärder är viktiga för att förbättra studerandenas välmående och minska på utmattning som är knuten till studierna. De ungas mentala problem har också ökat. Det behövs professionell hjälp så antalet kuratorer bör lagstadgas.

Socialdemokraterna: Socialdemokraternas linje är att elev- och studerandevårdens dimensioneringsrekommendationer görs bindande för kommunerna och att övervakande myndigheter ska ha möjlighet att på eget initiativ ingripa i försummelser. SDP vill även att lagen om elev- och studerandevård utvidgas, det vill säga att kurators- och psykologtjänster ska införas även i småbarnspedagogiken.

Svenska folkpartiet: Det finns brister i elevvården idag, och behovet av personal är stort. Det är helt oacceptabelt att situationen är den att det i många kommuner inte ens hittas sökande till viktiga tjänster inom elevvården. Vi vill att det utbildas ett tillräckligt antal skolkuratorer och att behörighetskraven hålls på en nivå som garanterar tillgången.

Vänsterförbundet: Skolkuratorn fungerar som förebyggande socialarbetare i barnskyddet.Till kuratorns uppgift hör det att stödja hela skolans välbefinnande samt stöda hemmets och skolans samarbete. Att reglera antalet skolkuratorer kunde vara ett bra sätt att säkra de tjänster som eleverna behöver.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln