Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Tafsningar, kommentarer och obehagliga blickar" - trots förebyggande arbete förekommer sexuella trakasserier fortfarande på studiefester

Från 2019
Denjah Leinson studerar vid Helsingfors universitet och har erfarenhet av att sexuella trakasserier sker på studentfesterna.
Bildtext Denjah Leinson har själv flera gånger upplevt sexuella trakasserier under sitt första studieår.
Bild: Yle/Sofia Westerholm

En allt öppnare diskussion samt satsningar från studentorganisationers håll har lett till att studerande i dag känner sig tryggare på studiefesterna. Men sexuella trakasserier är ändå inte ett minne blott.

Denjah Leinson har inte ens slutfört sitt första läsår vid Helsingfors universitet, men ändå har hon varit med om ett flertal obehagliga situationer på de studiefester hon varit på.

- Det är tafsningar, kommentarer och obehagliga blickar. Sådant som jag inte själv varit bekväm med, men som den andra kanske trott att är okej, säger Leinson.

Hon upplever att de sexuella trakasserier som sker på studiefester i de flesta fall handlar om kommunikationsproblem där den som trakasserar sällan ens förstår hur obehaglig upplevelsen är för den trakasserade.

- #Metoo-kampanjen har lett till en öppnare diskussion och också till att fallen blivit färre, säger Leinson.

Enligt henne har människor också blivit mer medvetna om vad sexuella trakasserier innebär.

Dags att motarbeta

År 2015 uppdagades flera fall av sexuella trakasserier på studiefester i Helsingfors. Som en följd av det har såväl studentkårer som -föreningar gått in för att satsa stort på att bekämpa trakasserierna på olika evenemangen.

På Nylands Nation finns i dag ett särskilt ordningsutskott som arbetar för att göra studieevenemangen tryggare. Också Arcada Studerandekår ASK och Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har nu två trakasseriombudsmän var, som man vid behov kan vända sig till.

- Vi har inom nationen gått mot ett mycket bättre håll, speciellt då det gäller att våga diskutera sexuella trakasserier. Det tror jag vi har kampanjerna #metoo och #dammenbrister att tacka för, säger Anna Öhman på Nylands Nation.

Öhman är kurator samt ordförande för ordningsutskottet vid Nylands Nation.

- Vi har också infört ansvarspersoner på alla våra fester. Dem kan man när som helst vända sig till om man känner sig otrygg, säger Öhman.

Trots goda åtgärder vet hon att det fortfarande sker trakasserier på festerna.

- Lyckligtvis sker det inte ofta, men ett par gånger har vi till och med utfärdat portförbud åt personer på grund av sexuella trakasserier. Vi har nolltolerans i dessa frågor, säger Öhman.

Anna Öhman fungerar som kurator vid Nylands nation.
Bildtext Anna Öhman arbetar för ökad trygghet vid Nylands Nation.
Bild: Yle/Sofia Westerholm

Utomstående personer behövs

Leinson har inte varit i kontakt med någon trakasseriombudsman, eftersom hon inte känt att det behövts.

- Jag har pratat med kompisar och faktiskt också med dem som trakasserat mig. Jag tycker det är viktigt att ta upp saken ännu efter festen då ingen alkohol är inblandad och förklara att "hej, det där var inte okej för mig."

Hon är medveten om att de flesta föreningar har jämlikhetsansvariga man kan vända sig till och att det på studentkåren också finns trakasseriombudsmän till hands.

- Jag tycker det är väldigt bra att det finns utomstående personer man kan kontakta eftersom man som offer sällan är bekväm med att själv ta upp ärendet med förövaren.

Jämlikhetsplan ett krav i dag

HUS trakasseriombudsman Hannele Kirveskoski samt styrelsemedlem Samuli De Pascale har båda haft stor roll i arbetet för att utplåna sexuella trakasserier från studieevenemang.

HUS fungerar som takorganisation för omkring 250 föreningar. De både övervakar verksamheten och handleder föreningarna vid behov.

- Vi kräver i dag att alla föreningar som verkar i våra utrymmen också har en plan för hur jämlikhet tryggas på evenemangen, säger De Pascale.

Huruvida antalet fall av sexuella trakasserier ökat eller minskat kan de inte uttala sig om.

- Vi för ingen statistik eftersom vi vill hålla det så anonymt som möjligt. Alla anteckningar och dokument förstörs efter att ett fall är avslutat, säger Kirveskoski.

De Pascale poängterar också att det i dag allt öppnare diskussionsklimatet lätt kan tolkas som en ökning av fall, men att verkligheten kanske bara är att man vågar prata om det som tidigare tystades ner.

- Det är glädjande att se att föreningar verkligen på allvar gått in för att jobba för det här. Vi har ordnat flera utbildningar på temat och det finns stort intresse för att delta i dem och jobba vidare, säger De Pascale.

Målet är inte nått än

I nuläget har HUS två trakasseriombudsmän, men under året planerar man att utnämna flera.

Även på Nylands Nation kommer arbetet med att motarbeta trakasserier att fortsätta.

- Det finns nog ytterligare åtgärder. Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig säkra och målet är såklart att sådant här inte alls ska ske.

Öhman tillägger att medvetenhet och öppen diskussion är ytterst viktigt.

- Tack vare öppen diskussion har fler insett att i och med att så många blivit utsatta för trakasserier så kan det inte bara handla om ett par rötägg. Det krävs att man diskuterar och sätter gränser för vad som är okej.