Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Esperi Care äger inte fastigheten dit Hagahemmet ska flytta

Från 2019
Byggnad med vit och mörgrå träfasad. Veranda med ramp för rullstol. Flera vita byggnader i bakgrunden.
Bildtext Flytten sker tidigast i maj.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Den planerade flytten från Hagahemmet till Gammelboda har väckt mycket diskussion. Inte minst för att staden hyr fastigheten av det illa beryktade vårdbolaget Esperi Care. Bolaget är ändå inte ägare av fastigheten.

Vårdbolaget hyr nämligen i sin tur av Capman Capital som äger Gammelbodafastigheten.

Hyreskontraktet mellan staden och Esperi Care är inte underskrivet ännu i och med en besvärstid på 37 dagar från och med stadsstyrelsemötet den 4 mars.

Det gör att flytten skjuts fram till åtminstone medlet av maj. Det säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Hon berättar också att staden samtidigt ser över lämpliga bostäder för äldre i framtiden, men det är ett arbete som tar tid.

Kanske inte alldeles tillfällig lösning

Staden ska göra en helhetsplanering gällande lämpliga, tillgängliga bostäder i Raseborg för bland annat äldre och personer med rörelsehinder.

I planeringen tar man med vanliga bostäder, servicebostäder och resurserade servicebostäder.

Vit byggnad med mörgrå detaljer intill en inhägnad. Innaför staketet ett vitt litet hus. I bakgrunden skog.
Bildtext Fastigheten ägs av Capman Capital
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Målet är att bedöma behovet på längre sikt och följa nationella rekommendationer.

Benita Öberg betonar att det är frågan om en lång process. Hon menar därför att flytten till Gammelboda inte nödvändigtvis kan klassas som tillfällig eftersom arbetet kan ta flera år.

"Den fallna reformen ändrar ingenting"

En av motiveringarna till de snabba tagen i flytten var att man ville hinna innan en eventuell vårdreform. Det att reformen inte blir av ändrar ändå inte planerna, säger Öberg.

Sjundeås grundtrygghetschef Benita Öberg.
Bildtext Benita Öberg säger att staden ska göra en helhetsplanering kring tillgängliga bostäder.
Bild: Marica Hildén / Yle

Hon säger att orsaken till att man valt att flytta ut ur Hagahemmet är att fastigheten inte lämpar sig som resurserat serviceboende, och lagen endast tillåter anstaltsvård av medicinska skäl.

Diskussion om artikeln