Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vesterbacka: Inte rationellt att begränsa alternativen för Tallinntunneln – "I Helsingfors ser man inte hela landets intresse"

Från 2019
En man med allvarlig min står framför en vit vägg. Han är iklädd en röd munkjacka.
Bildtext "Det fanns ingen anledning att utesluta de andra alternativen. Nu fattades ett politiskt beslut utan att man utredde någonting, vilket jag inte tycker är speciellt rationellt", säger företagaren Peter Vesterbacka.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Företagaren Peter Vesterbacka kritiserar Nylands landskapsförbunds beslut om att Tallinntunneln ska gå under Böle och Helsingfors centrum. Vesterbacka vill själv bygga tunneln med privata medel och säger att hans plan var att utreda fyra olika alternativ och se vilket av dem som fungerar bäst.

– Det fanns ingen anledning att utesluta de andra alternativen. Landskapsförbundet fattade ett politiskt beslut utan att de utredde någonting, vilket jag inte tycker är speciellt rationellt, säger Vesterbacka.

Vesterbackas företag hade fyra olika alternativ för Tallinntunneln.

– Ett nollalternativ, det vill säga att låta bli att bygga tunneln, och tre linjealternativ, ett av dem genom Helsingfors.

Vesterbacka hade hoppats på att alla alternativ skulle utredas före några beslut fattades – men så blev det inte. Förslaget att utreda alla alternativen föll med rösterna 10-5 i Nylands landskapsförbunds styrelse.

Han säger att det var Helsingfors som ville att de andra alternativen inte skulle utredas.

– Landskapet gör som Helsingfors säger, det är Helsingfors som drar det konkurrerande projektet. De har ofta svårt att se hela landets intressen. De ser inte så långt från stadshuset i Helsingfors, säger Vesterbacka.

Man kan kombinera, så att tunneln går från Helsingfors centrum till Böle och därifrån till Kägelviken. Det är helt möjligt.

― Företagare Peter Vesterbacka om att fortfarande bygga Tallinntunneln via Kägelviken i Esbo

Många experter tyckte att de olika alternativen borde utredas, säger han.

– Geologiska forskningscentralen, skogsförvaltningen och många andra tycker att alternativen ska undersökas innan man fattar ett beslut. Vi tror att det är solid berggrund överallt men vi har inte ännu undersökt det, säger Vesterbacka.

Tunnel via Kägelviken inte utesluten

Ett alternativ som Vesterbacka lyft fram är att bygga tunneln från Helsingfors-Vanda flygplats via Kägelviken i Esbo till Ülemiste i Tallinn.

– Det är ekonomiskt och funktionellt den vettigaste lösningen. Man måste komma ihåg att det inte endast är frågan om en tunnel. Enligt planen så kommer stationsområdena att få 50 000 nya invånare.

Vesterbacka säger att en femtedel av de nya invånarna skulle vara studerande.

– Vi försöker locka nya högskolor till stationsområdena. Det är inte endast frågan om transportinfrastruktur utan också om tillväxt och innovationer.

Det är inte uteslutet att tunneln fortfarande skulle gå via flygplatsen eller Kägelviken.

– Man kan kombinera, så att tunneln går från Helsingfors centrum till Böle och därifrån till Kägelviken. Det är helt möjligt.

Vill bygga med privat finansiering

Vesterbacka är kritisk till att offentliga pengar ska användas för tunneln.

– Som skattebetalare ser jag inte det som speciellt vettigt. Det finns många andra projekt som behöver pengar. De räcker inte till alla projekt.

Han vill själv bygga tunneln med privata medel.

– Tallinntunneln är en bra möjlighet att prova på hur något sånt här kan byggas med privat finansiering. Från vår sida ser det bra ut med finansieringen.

Vesterbacka ser ändå inte landskapsförbundets beslut som en fullständig förlust för hans projekt.

– Vi tror på det här projektet till 100 procent. Vi ser det fortfarande som möjligt att köra det första tåget genom tunneln den 24 december 2024.