Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland ett tvåspråkigt land - men har inga tvåspråkiga medborgare

Från 2019
Uppdaterad 12.03.2019 12:31.
Litet barn i sin pappas famn. Barnet har granna kläder och huvudbonad. Pappan klädd i mörka kläder
Bildtext Medvetenheten om vilka språk som används i en kommun kan göra det lättare att planera småbarnspedagogiken.

Trots att Finland är ett tvåspråkigt land kan man officiellt sett bara ha ett modersmål. Men det finns de som tycker att det här är fel.

Organisationen Familia hör till dem som vill ändra på praxis. Familia stöder en ömsesidig integration mellan invandrare i Finland och personer födda i Finland.

I Finland finns över 80 000 familjer där åtminstone den ena av makarna är född i något annat land. För dessa familjer är flerspråkighet och mångkulturalism en naturlig del av vardagen.

Att bara ha ett språk registrerat som modersmål ger inte en verklig bild av den språkliga och kulturella mångfalden i Finland eftersom alla andra språk lämnas utanför statistiken.

Utan statistisk information kan man inte veta det verkliga antalet personer som har flera modersmål.

Statistik om mångspråkighet kan vara till nytta för exempelvis kommuner när de planerar för småbarnspedagogiken och vilka språk det ska satsas på i olika områden. Det kunde vara kostnadseffektivt.

Dessutom kunde man dra nytta av kommuninvånarnas språkkunskaper inom till exempel handel.

Språkreserven i Finland utredd

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde år 2017 en utredning om språkreservens situation i Finland.

I utredningen finns många förslag till åtgärder, bland annat en ändring i praxisen för registreringen av modersmål och tidigareläggning av språkundervisningen i grundskolan.

Häften och papperslappar på bord av trä. han som håller i lapp med översättningar från engelska till svenska.
Bildtext Språkundervisningen föreslås börja redan i första årskursen.

Samma år publicerade regeringen Sipilä en berättelse om tillämpandet av språklagstiftningen.

I berättelsen var en av de centrala iakttagelserna registreringen av modersmålet. Det föreslogs att en utredning borde sättas i gång om man kan anteckna flera modersmål för en person.

Ojämlik behandling av språken, anser Familia

Enligt Familia är det problematiskt för individen, familjen och samhället att bara registrera ett språk som modersmål.

Det tvingar föräldrarna till att välja vilket språk som ska antecknas som modersmål samt sätter föräldrarnas modersmål i en ojämlik ställning.

Dessutom kan språkvalet också påverka barnets framtida studie- och karriärmöjligheter.

Möjligheten att registrera flera språk som modersmål skulle enligt Familia ge familjens alla språk en jämlik och offentlig status.

De tvåspråkiga barnen skulle bli mera jämlika och kunna dra nytta av effektivare tjänster och flerspråkig småbarnspedagogik.

Att kunna ange flera språk som modersmål skulle också vara ett bevis på att Finland värdesätter flerspråkighet och multikulturalism, vilket skulle kunna gynna Finlands internationella image.