Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vikarier behövs hela tiden inom äldrevården i Raseborg - 16 nya anställda ska skapa stabilare bemanning

Från 2019
Ett gult hus på en innegård som är Villa Anemone, ett äldreserviceboende i Karis.
Bildtext Villa Anemone i Karis skulle få tre nya närvårdarbefattningar om förslaget godkänns.
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs stad borde anställa mera personal som enligt behov kan flyttas mellan enheterna inom äldrevården.

Social- och hälsovårdsdirektör Beinta Öhberg anser att närvårdarbefattningarna borde öka med totalt 16 stycken från och med den första maj.

Orsaken är att det hela tiden behövs vikarier inom äldrevården.

På en del ställen har man kallat in vikarier vid behov, medan man på andra ställen har anställt vikarier för längre perioder. Vikarierna har haft tidsbundna avtal.

Inte tillåtet med upprepade tidsbundna avtal

Enligt arbetsavtalslagen är det inte tillåtet att upprepade gånger använda sig av tidsbundna arbetsavtal då arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent.

Därför är det nödvändigt att anställa personal för att täcka det här behovet. På det sättet säkras kontinuiteten och bemanningen blir stabilare.

Förmännens och enhetens arbete underlättas också eftersom de inte lika ofta behöver ringa efter vikarier och skola in vikarier.

Villa Anemone föreslås till exempel få tre nya befattningar, Hagahemmet två befattningar och Vård i hemmet sju befattningar. Den nya personalen ska vara flexibel och kunna flyttas mellan de olika enheterna.

Tas från pengarna för vikarier

Pengarna till de nya befattningarna tas från de pengar som är budgeterade för vikarier. Därför behövs ingen tilläggsbudget.

Det jobbar totalt runt 320 personer inom äldreservicen i Raseborg. Behovet av semester- och sjukledighetsvikarier är bestående.

Det största behovet av vikarier är under sommaren, men då är det också lättast att få vikarier eftersom det finns många studerande som vill ha sommarjobb.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg ska ta ställning till förslaget på sitt möte torsdag (14.3).

Diskussion om artikeln