Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

World Wide Web fyller 30 – Den "digitala uppväxtåldern" är över, tycker uppfinnaren

Från 2019
Uppdaterad 12.03.2019 17:04.
Tim Berners-Lee
Bild: CC-by-nc Silivio Tanaka/tanaka on Flickr

Den 12 mars fyller World Wide Web 30 år. Tim Berners-Lee, mannen bakom denna i dagens samhälle fullkomligt oumbärliga uppfinning, är oroad över fake news och näthat, men ändå optimist i grunden.

Låt oss ta det från början, med en man: Tim Berners-Lee, född 1955, utbildad i Oxford och under sent 1980-tal verksam som konsult vid världens största partikelfysiklaboratorium CERN utanför Genève.

Där samlades vetenskapsmän från hela världen för att bedriva forskning, men den unge brittiske datanissen lade märke till att de hade svårt att dela med sig av sina rön.

"På den tiden fanns det olika information på olika datorer, och man måste logga in på skilda datorer för att komma åt den. Ibland måste man lära sig ett nytt program för varje dator. Ofta var det enklare att gå och fråga folk under kaffepausen", förklarade Berners-Lee senare.

Nätverk mellan miljontals datorer existerade dock redan i 1980-talets slut, och nu föddes hos Berners-Lee idén att kombinera nätverkstänkandet med den nya teknologin hypertext. Hans vision var att skapa ett nätverk av hypertextdokument för samarbete och utbyte av kunskap.

Den 12 mars 1989 lade Berners-Lee fram sin vision i dokumentet Information Management - A Proposal. Hans chef vid CERN, Mike Sendall, betecknade projektet som "obestämt men spännande", vague but exciting, men ordnade ändå så att Berners-Lee fick tid att utveckla idén.

Gratis i evighet

Hösten 1990 hade Tim Berners-Lee utvecklat de tre teknologiska grundstenar som webben fortsättningsvis vilar på - märkspråket HTML (HyperText Markup Language), systemet med unika internetadresser URL (Uniform Resource Locator) samt HTTP (Hypertext Transfer Protocol) för överföring av webbsidor.

I december 1990 öppnade Berners-Lee den första webbsidan, en sida om CERN, på öppna internet, och följande år berättade han om sin skapelse för nyhetsmedierna. Folk även utanför CERN bjöds in att ansluta sig till den nya gemenskapen.

Ganska snabbt insåg Berners-Lee att World Wide Web inte skulle nå sin fulla potential om det inte stod öppet för alla. Varje person, var som helst i världen, borde kunna använda det utan att erlägga avgift och utan att behöva be om tillstånd. I april 1993 beslöt CERN att göra de underliggande koderna tillgängliga för alla, gratis och i evighet. Beskedet utlöste en global våg av kreativitet, samarbete och innovationer.

Och på den vägen är vi än idag. I slutet av 2018 passerades en milstolpe, då hälften av jordens befolkning konstaterades ha tillgång till nätet. Idag finns det omkring två miljarder webbplatser.

En gigant med 30-årskriser

Men när Sir Tim Berners-Lee (sedan 1997 är han officer av brittiska imperiaorden) den här veckan tittar tillbaka på World Wide Webs första 30 år, undviker han att bruka överord.

I en pressträff vid CERN måndagen den 11 mars sa sig Berners-Lee vara bekymrad över mycket av det han ser på webben idag: statligt organiserade hackarattacker, intrång i privatlivet, trakasserier, hets och kränkningar, desinformation och fake news. Han har märkt liknande tankegångar hos andra nätanvändare.

- De ryggar tillbacka, förskräckta över valet av Trump och över Brexit. De inser att den här webbgrejen som de tyckte var så häftig egentligen inte gagnar mänskligheten så värst mycket, säger han.

Årsdagen innebär ett tillfälle att reflektera över hur nätets framtid ser ut. Berners-Lee är övertygad att World Wide Web kommer att växa i omfattning och bli tillgängligt för allt fler människor. Men även nya problem och nya former av missbruk är att vänta.

I ett öppet brev med anledning av jubileet skriver Berners-Lee att många människor känner oro över webben. Men det vore defaitistiskt och fantasilöst att inbilla sig att det inte kunde bli bättre de nästa 30 åren.

- Om vi nu slutar med att bygga ett bättre nät, då har inte nätet svikit oss. Det är vi som svikit nätet", konstaterar Berners-Lee.

Han liknar utvecklingen vid en resa - "från en digital uppväxtålder till en mognare, mer ansvarsfylld och inkluderande framtid".

Berners-Lee ser med tillförsikt på regeringarnas beslut att förhindra uppspjälkningen av internet. Han gläds också åt att Facebook och andra sociala medier försöker förhindra manipulation av val.

AP, AFP, Reuters