Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ministeriernas nya Rysslandsrapport: Finland kan utsättas för större påtryckningar än tidigare

Från 2019
Venäjän armeijan lentokoneet lentävät Kremlin Spasskayan tornin ohitse Venäjän voitonpäivänä
Bild: Sergei Ilnitsky / EPA

Finlands allt mer framträdande roll i organiseringen av det västliga försvaret kan leda till att kritiken och påtryckningarna från Ryssland ökar. Det framkommer i en ny rapport.

I rapporten Voiman Venäjä (på svenska ungefär Ryssland och styrkan) granskas Rysslands nuläge och framtid med tanke på säkerheten.

Rapporten (länk till rapporten på finska) utarbetades på uppdrag av Försvarsministeriet, Inrikesministeriet och Utrikesministeriet. Rapporten representerar inte statsförvaltningens syn.

Försvarsministeriet beställer en Rysslandsrapport en gång per regeringsperiod.

Ryssland försöker påverka säkerhetspolitiken

Finland är en del av Rysslands mera omfattande utrikes- och militärpolitiska målsättning. Det råder asymmetri i styrkeförhållandena och en grundläggande konflikt i de säkerhetspolitiska intressena länderna emellan, står det i rapporten.

Ryssland försöker påverka både diskussionen och beslutsfattandet kring säkerhetspolitiken i Finland.

– Det är viktigt att effektivt bereda sig på hybridpåverkan och andra vidsträckta säkerhetshot, står det i rapporten.

Rapporten visar att Ryssland har två centrala budskap till Finland.

Vladimir Putin och Sauli Niinistö på en presskonferens i Nyslott 27.7.2017
Bildtext Genom statsbesök kan Ryssland förmedla sitt budskap till Finland om att förhållandet länderna emellan är gott.

I det positiva budskapet betonas grannländernas goda och fungerande förhållande. I det negativa budskapet varnas Finland för att goda relationer till Ryssland inte är en självklarhet, om inte Finland agerar ansvarsfullt och tar de ryska intressena i beaktande.

Speciellt det första, positiva budskapet meddelas direkt via officiella kanaler i samband med besök eller uttalanden. Det negativa budskapet förmedlas via inofficiella kanaler och indirekt.

Den internationella politiken är en konstant maktkamp

Förhållandet till Finland återspeglar Rysslands mer omfattande mål vad gäller utrikes- och militärpolitik. Till dessa mål hör att stoppa utvidgningen av Nato och att försvaga EU:s beslutsförmåga.

Den internationella politiken är för Ryssland en konstant maktkamp, och målet är ett splittrat väst.

– Ur rysk synvinkel har den valda linjen fungerat, fastslår rapporten.

Den militära styrkan är en central faktor i Ryssland

Trots Rysslands ekonomiska problem har landet lyckats garantera tillräckliga resurser för att utveckla armén.

Ett upprustningsprogram som sträcker sig fram till 2020 har utvecklat de väpnade styrkornas materiella förmåga, och genom tillräcklig finansiering har man kunnat utöka antalet övningar.

– I det nya upprustningsprogrammet, som sträcker sig till år 2027, hålls finansieringen på nuvarande nivå, står det i rapporten.

Ryska Su-27-militärplan
Bildtext Ryssland satsar på sin militär.
Bild: EPA/SERGEI CHIRIKOV

De väpnade styrkornas kapacitet och Rysslands upprepade bruk av militär styrka är faktorer med betydelse för Finlands egna säkerhetsbedömningar.

Ur finländskt perspektiv innebär den inrikespolitiska situationen i Ryssland inga stora förändringar, trots att där finns gott om problem: Den ekonomiska tillväxten är långsam, korruptionen är djupt rotad i samhället och befolkningen åldras.

– Inga plötsliga kollapser är att vänta i ekonomin. Men det kan hända att det nuvarande samhällsfördraget, skapat på 2000-talet, sätts på prov under de närmaste åren till följd av medborgarnas ökande missnöje med impopulära reformer likt pensionsreformen, står det i rapporten.

Artikeln baserar sig delvis på artikeln Ministeriöiden Venäjä-raportti: Länsisuhteita tiivistävä Suomi saattaa kohdata aiempaa enemmän painostusta.