Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu blir det jämlikare, snabbare och säkrare för den som ringer 112

Från 2019
Uppdaterad 13.03.2019 09:14.
Nödsamtal
Bildtext Den som befinner sig i nöd och ringer 112 ska framöver kunna få hjälp snabbare. Det är en av de fördelar som utlovas i och med det nya datasystemet Erica.

Nu har också Vasa nödcentral tagit i bruk det nya datasystemet Erica, som snart förenar samtliga nödcentraler i landet. Inom räddningsbranschen finns en stark tro på att systemet ska ge nödställda en ännu bättre hjälp än hittills.

Fyra av landets sex nödcentraler har nu tagit i bruk datasystemet Erica, med målet att göra nödarbetet effektivare. Under natten till tisdagen jobbade man vid Vasa nödcentral med dubbel personalstyrka när systemet togs i bruk.

Klockan 03.29 tog Vasa nödcentral emot det första nödsamtalet med Erica och allt gick precis som det skulle, uppger nödcentralens chef Kari Pastuhov.

- Mina egna förväntningar överträffades. Det var otroligt fint att se hur ivrigt våra operatörer tog i bruk systemet, säger Pastuhov.

Nödcentralsoperatörerna har fått flera veckors utbildning i att hantera systemet, så någon oro för att hoppa ut i det okända fanns inte enligt Pastuhov.

Kari Pastuhov från Vasa nödcentral talar på presskonferens om nya datasystemet Erica.
Bildtext Kari Pastuhov, chef för Vasa nödcentral.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Erica - gemensamt för alla myndigheter

Hittills har de finländska nödcentralerna inte haft en gemensam databas. I undantagsförhållanden och plötsliga toppar i antalet nödsamtal har man därför inte kunnat stödja varandra tillräckligt. Det här ska Erica ändra på.

Erica bildar ett gemensamt nätverk mellan alla nödcentraler i hela landet. Framöver kan nödsamtal vid behov tas emot och koordineras från vilken central som helst.

- Ericas allra bästa egenskap är ändå att det kommer att bli en jämlikare hantering av alla samtal som rings till 112, säger Kari Pastuhov.

Datasystemet är nämligen utformat så att det genom standardiserade frågor styr samtalet mellan den nödställa och operatören som tagit emot samtalet.

Att ett datasystem berättar för en utbildad, kompetent och erfaren nödcentralsoperatör vilka frågor som bör ställas känns kanske främmande, men fungerar enligt Kari Pastuhov alldeles utmärkt.

- Om vi tänker rent medicinskt så finns det definitivt en poäng i att systemet berättar vilken fråga som bör ställas och i vilket skede. Erica bygger på all möjlig expertis och kunskap som inte alla nödcentralsoperatörer kan ha själva. Därför gör det här också att alla finländare hädanefter kommer att få jämbördig service.

Erica används gemensamt av alla säkerhets- och räddningsmyndigheter, och varje enskild myndighet har med kunskap från sitt eget område bidragit till de frågor som systemet berättar för operatören att bör ställas.

Många skrivbord i en öppen sal. Vid skrivborden sitter personal med hörlurar och mikrofoner.
Bildtext Datasystemet Erica kan hantera alla typer av nödmeddelanden och används av nödcentralerna, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsoväsendet samt gränsbevakningsväsendet.
Bild: Nödcentralsverket

Hjälpen når snabbare fram

På så vis görs en mer träffsäker riskanalys än hittills och systemet hjälper nödcentralsoperatören att fatta rätt beslut om vilken hjälp som behöver skickas ut.

Erica förväntas därför något förkorta den tid det tar för hjälpen att nå fram. Man räknar också med att fler utryckningar än hittills kommer att klassificeras som brådskande.

- Vi har utgått ifrån att det är bättre att gå in med lite för stora resurser än för små, säger Pastuhov.

Mindre tryck på operatören?

Idag rings allt fler samtal till 112 och trycket på nödcentralsoperatörerna är stort. Operatörerna jobbar långa skift i en verksamhet som rullar dygnet runt, året runt - dessutom med ett tungt tjänstemannaansvar på sina axlar. Fel beslut kan leda till åtal.

Det här bedöms vara några av orsakerna till att många lämnar branschen och det råder brist på nödcentralsoperatörer i hela landet.

Så är fallet fortsättningsvis också vid Vasa nödcentral, säger Kari Pastuhov.

- Vi skulle ögonblickligen kunna erbjuda minst fyra personer jobb hos oss.

Vasa intresserar nyutbildade

För tillfället utbildas ändå 16 nya operatörer på en tvåspråkig utbildning som utlokaliserats till Vasa. Pastuhov räknar med att kunna erbjuda jobb för flera av dem som deltar i utbildningen.

Utbildningen avslutas till jul och efter det hoppas Pastuhov att personalsituationen vid Vasa nödcentral blir bättre.

- Flera av dem som går på utbildningen har svarat att de är intresserade av att jobba i Vasa, så jag känner stort hopp inför framtiden.

Parkerade ambulanser.
Bildtext Erica väntas bidra till att fler räddningsuppdrag klassificeras som brådskande A- eller B-uppdrag.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Erica avlastar också

Enligt Pastuhov är förhoppningen också att operatörernas arbete ska göras enklare tack vare Erica.

Dels därför att systemet avlastar en del av samtalen och kopplar dem till andra nödcentraler med mindre belastning och dels tack vare systemets tekniska egenskaper.

Hittills har operatörerna behövt tre skärmar framför sig med kartor, detaljer om den nödställda och olika räddningsinstanser. Samtidigt har operatören hållit igång samtal mellan den som ringer in och den styrka som fått räddningsuppdraget.

Erica strömlinjeformar dessa funktioner och gör operatörens uppdrag mer hanterligt. Erica tar automatiskt fram en position för den som ringer in till 112 och erbjuder operatören information om närliggande räddningsfordon. Systemet skickar likaså automatiskt ut information direkt till räddningsinstanserna medan operatören håller igång samtalet med den nödställda.

Fler samtal på sommaren

Antalet nödsamtal är klart högre under sommaren än vårvintern. Att en nödcentral i gången tar i bruk datasystemet Erica under pågående årstid är alltså ingen slump. I april införs systemet vid Åbo nödcentral och i maj kommer nödcentralen i Kervo med som sjätte och sista länk i kedjan.

När Erica används gemensamt av alla landets sex nödcentraler kan det även leda till bättre service för den som är svenskspråkig och ringer 112. Om ingen svenskspråkig operatör direkt finns tillgänglig på den egna nödcentralen kan samtalet kopplas till en svenskspråkig operatör vid någon annan nödcentral.

Kari Pastuhov i Vasa ser det här som en framtida nisch.

- Här i Vasa kunde vi bli något av hela landets serviceproducent på svenska.

Uppdaterad 13.3 kl.09.15 med ett förtydligande kring hur Erica föreslår frågor för den operatör som tagit nödsamtalet.

Diskussion om artikeln