Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Hangö ska inte betala Outi McDonald någon utebliven lön

Från 2019
Uppdaterad 13.03.2019 21:28.
Hangö hälsocentral, en vit tegelbyggnad i 1-2 våningar. Soligt väder, grönt gräs. En blå skylt där det står Terveyskeskus Hälsovårdscentral.
Bildtext McDonald jobbade på Hangö hälsovårdscentral. Anställningen har inte upphört.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Hangö stad borde inte betala den felaktigt uppsagda läkaren Outi McDonald hennes uteblivna löner. Det var förslaget till stadsstyrelsens personalsektion som skulle ta ställning till frågan på onsdag (13.3).

Sektionen beslutade på onsdag kväll att bordlägga ärendet. Frågan kommer upp igen om en vecka, den 20.3

McDonald anser att staden sysslar med hårklyveri. En olaglig uppsägning är en olaglig uppsägning säger hon.

Många år av rättegångar

Det handlar om en process som har varit lång och som ännu inte är över.

Hangö stad flyttade i december 2014 sin ledande läkare Outi McDonald till en tjänst som vanlig läkare på hälsovårdscentralen. Några månader senare sade staden upp henne. 

Saken har sedan dess behandlats i olika rättsinstanser. I november i fjol (2018) slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att uppsägningen inte var laglig. 

Det var inte fullmäktige som skulle säga upp en hvc-läkare utan grundtrygghetsnämnden.

I bakgrunden fanns också en insamling av föråldrade vårdförnödenheter för välgörenhet. Insamlingen hade enligt vittnen pågått redan innan McDonald började jobba vid staden.

Bruna kartonger och plastkassar med vårdförnödenheter står på golvet i ett rum. I bakgrunden tomma hyllor. Polisens logotyp syns uppe i dokumentet.
Bildtext I fallet kring gamla vårdförnödenheter friades McDonald i hovrätten. Polisfoto av lådorna med föråldrade vårdprylar som skulle ha hamnat i soporna.
Bild: Västra Nylands tingsrätt/Polisen

Staden ansåg att McDonald brutit mot regler. Saken behandlades i tings- och hovrätten. Slutresultatet blev att hovrätten friade McDonald eftersom det inte kunde bevisas att staden hade tydliga instruktioner om vad som är tillåtet när det gäller föråldrade engångsförnödenheter.

Sägs inte upp på nytt

Stadsstyrelsen i Hangö beslutade nyss att inte säga upp McDonald på nytt.

I stället skulle Hangö stad och McDonald tillsammans försöka lösa frågan om vad hon kan jobba med då hon enligt HFD-beslutet fortfarande är anställd.

Staden uppger att hennes uppgifter inte längre finns då vårdföretaget Attendo numera sköter läkartjänsterna på hälsovårdscentralen.

Ännu inför kommunalvalet 2017 – när rättsprocessen var på hälft - ansåg staden dock att McDonald innehar ledande tjänst. Hon fick därför inte ställa upp i valet.

Laglig grund eller inte?

Hangö stadsstyrelse skickade för några veckor sedan frågan om McDonalds uteblivna löner till personalsektionen för beslut.

Tjänstemännens förslag till sektionen är att Hangö stad inte betalar de löner McDonald nu kräver att få. Det gäller alltså lönen för de år som rättsprocessen har pågått och hon inte har kunnat sköta sitt tjänst.

kvinna i röd luva framför trävägg
Bildtext Outi McDonald
Bild: Yle/Bubi Asplund

Motiveringen till att inga löner ska betalas är att det inte har bevisats att Hangö stad inte hade en laglig grund att säga upp henne.

I beredningstexten till personalsektionen formulerar tjänstemännen saken på fackspråk:

"Nu föreligger således inget sådant beslut som säger att uppsägningen eller hävningen har skett utan lagstadgad uppsägnings- eller hävningsgrund, utan det har varit fråga om en upphävning av uppsägningsbeslutet på formella grunder. Med beaktande av det ovan framförda har Hangö stad inte någon lagstadgad skyldighet att betala de obetalda lönerna, då det gäller inkomst för den ordinarie arbetstiden som personen i fråga har gått miste om med anledning av att tjänsteförhållandet upphävts i strid med lagen (paragraferna 44.1 och 45.1 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare)."

Dubbla budskap

Staden kan tolkas komma med motstridigt budskap.

Stadens tjänstemän tycker att hon inte ska få sina uteblivna löner. Tjänstemännen antyder alltså att det kanske trots allt fanns en laglig orsak att säga upp McDonald.

Å andra sidan antyder Hangö stadsstyrelse att det inte fanns en grund att säga upp McDonald eftersom staden efter HFD-beslutet valde att inte säga upp henne på nytt.

McDonald: Uppsägningen var hur som helst olaglig

Tjänstemännens resonemang förbryllar McDonald. Uppsägningen var olaglig och det räcker anser hon.

- Vad beträffar min rätt att få mina uteblivna löner, spelar det ingen roll om uppsägningens olaglighet ligger i dess grund eller i proceduren.

McDonald jämför sitt fall med fallet Kittilä i Lappland.

- Till och med uppstudsiga Kittilä kommun betalade omedelbart ut lönerna till sin olagligt uppsagda kommundirektör - uppsägningen upphävdes också i det fallet på grund av formfel i proceduren säger McDonald.

Hon tycker också att staden nu avsiktligt dröjer med lönerna - beskedet från HFD kom ju redan i november.

- Hangö stad bryter mot lagen då de inte har börjat betala någon lön till mig. För det behövs inget separat politiskt beslut eftersom HFD har konstaterat att mitt tjänsteförhållande fortsätter.

Staden har enligt McDonald verkligen inte haft bråttom.

- Om det mot förmodan behövdes ett politiskt beslut, skulle stadsstyrelsen ha haft gott om tid på sig. De har haft flera möten sedan HFD gav sitt beslut. Samma gäller personalsektionen: för dem är onsdagens möte det fjärde i ordning efter HFD:s beslut.

Den enda ersättningen tjänstemännen föreslår att personalsektionen går med på är att staden erlägger rättegångskostnaderna som domstolarna har förpliktat staden att betala.

Det här förvånar också McDonald.

- Innebär det att jag själv borde stå för de advokatarvoden som beror på att staden bromsar upp processen efter HFD-beslutet? Om staden hade följt HFD:s beslut och verkställt det, skulle jag inte längre behöva någon advokat.

Artikeln uppdaterades 13.3 klockan 21.28: Personalsektionen fattade inget beslut i frågan på onsdagen. Frågan bordlades och kommer upp på nytt om en vecka, 20.3.

Diskussion om artikeln