Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nordkalk missnöjt över att jordbrukare inte kan få stöd för strukturkalkning: "De ska själva få välja vad de sprider på sina åkrar"

Från 2019
Nordkalks flagga.
Bild: Nordkalk.

Pargasbaserade Nordkalk är missnöjt över Miljöministeriets fokus på att förbättra vattenskyddet inom jordbruket genom spridning av gips på åkrarna. Bolaget vill även se stöd för användning av strukturkalk.

Miljöministeriet publicerade på måndagen tyngdpunkterna i sitt vattenskyddsprogram.

När det gäller användningen av strukturkalk och fiberslam för vattenskyddsändamål kommer forsknings- och utvecklingsprojekt att inledas, men det verkar inte finnas några möjligheter för jordbrukarna att få stöd för de här metoderna.

– Det är klart att jag är besviken. Strukturkalkning är en effektiv och trygg metod att förhindra fosforavrinningen från åkrarna. Dessutom höjer den åkerns pH-värde och förbättrar skörden, vilket gör den till ett ypperligt alternativ ur jordbrukarens synvinkel, säger Nordkalks försäljningschef Jan Drugge i ett pressmeddelande.

Största delen av summan har avsatts för gipsbehandling av åkrarna

För programmet har reserverats 45 miljoner euro under åren 2019–2021.

Över hälften av de anslagna medlen används för vattenskydd inom jordbruket och största delen har avsatts för gipsbehandling av åkrarna inom Skärgårdshavets avrinningsområde.

– Jag träffar dagligen jordbrukare och jag har fört otaliga diskussioner om vattenskyddspaketet. Många av dem skulle också vilja ha stöd för användningen av strukturkalk och en möjlighet att välja vad de sprider på sina åkrar, säger Jan Drugge.

Diskussion om artikeln