Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare överger sin gudstro - undersökning pekar på omvälvning i yngre åldersklasser och särskilt bland kvinnor

Från 2019
Uppdaterad 13.03.2019 10:32.
Ett kors på toppen av domkyrkan med grenar i silhuett mot bakgrunden.
Bildtext Andelen finländare som fjärmar sig från kyrkan ökar i de lite yngre åldersgrupperna, visar en ny kartläggning.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Hos vuxna som är yngre än 35 år syns en klart förändrad attityd till religion. Särskilt bland kvinnor i den åldern har det blivit vanligare att ta avstånd från traditionellt troende.

Omvälvningen i fråga om religiositet kommer fram i en kartläggning om finländarnas attityder, som är en del av en internationell undersökning.

Relationen till gudstro har förändrats mest bland finländare i åldern 25-34 år. Nästan en tredjedel av kvinnorna i den åldersgruppen uppger att de slutat tro på gud.

För männens del är förändringen litet mindre i åldersgruppen, av dem uppgav 22 procent att de slutat tro.

Åtta procent av vardera könet uppger att de tvärt om har börjat tro.

Utvecklingen innebär att kvinnor och män numera är icke-troende i lika hög grad. Tidigare var fler kvinnliga än manliga 25-34-åringar troende.

"Unga är allt känsligare i fråga om religion"

Det finns skillnader mellan könen också i åldersgruppen 15-24 år. Där är andelen troende män tre gången så stor som andelen troende kvinnor.

- I de unga åldersgrupperna förhåller man sig allt mer känsligt till religionen. Egna bedömningar och den egna livssituationen påverkar saken allt mer, bedömer forskaren Kimmo Ketola vid Kyrkans forskningscentral.

Speciellt bland kvinnorna kan man samtidigt se ett ökat intresse för andliga frågor. Vid sidan av den grupp som fjärmar sig från religionen finns en grupp som uppger att de inte följer någon religion men ändå ser sig själv som andliga människor.

Äldre håller gudstron kvar

Bland de äldre finländarna är det betydligt ovanligare än bland yngre att överge sin traditionella tro. I åldersgruppen 65-75 år säger 14 procent att de till och med ägnar sitt liv åt Jesus.

Att allt fler finländare tar avstånd från religion märks också i ett stigande antal som inte hör till någon församling. De var drygt en miljon år 2010 och nästan en och en halv miljon år 2017.
Det är vanligast att stå utanför alla religiösa samfund bland finländare i åldern 30-39 år.

Undersökningen International Social Survey Programme utfördes för Finlands del av Statistikcentralen hösten 2018, drygt 1200 personer deltog.

Källor: Kyrklig tidningstjänst, STT

Diskussion om artikeln