Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeås nya skolcenter kunde ha jordvärme och solpaneler

Från 2019
Bild av skolbaracker.
Bildtext Skolcentret planeras nära Aleksis Kiven koulu. Där går eleverna i skola i baracker.
Bild: Yle/ Veronica Montén

Politikerna i Sjundeå ska i det här skedet fatta beslut om en rad detaljer som påverkar hurdant det planerade skolcentret blir.

Bland annat handlar det om hur byggnaden ska värmas upp och vilken slags energi som ska användas.

Fokus ligger till en del på energieffektivitet eftersom det både blir billigare och är i linje med Sjundeås mål som Hinku-kommun.

De kommuner som är med i Hinku-projektet har förbundit sig till att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent fram till år 2030 från nivån år 2007.

Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio har tillsammans med projektchef Timo Ryyppö lagt upp 15 punkter som tekniska nämnden i Sjundeå godkände i tisdags (12.3). Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen.

Nämnden föreslår bland annat att:

  • Man tar i bruk jordvärme som täcker hela skolcentrets värmebehov. Om det är ekonomiskt förmånligt kan man också installera en fjärrvärmeanslutning som producerar energi till varmvatten och ventilation.
  • Man använder sig av solenergi genom att installera solpaneler. Solenergin skulle täcka kylningsanläggningens energibehov under perioden juni till augusti. Samtidigt ska man se till att byggnadskostnaderna för solenergin inte blir för dyra och att den mängd solpaneler som behövs ryms på byggnadens tak.
  • Man bygger fyra laddningsplatser med en kapacitet på 22 kilowattimmar och en snabbladdningsplats med en kapacitet på 50 kilowattimmar. Om laddstationerna får användas av allmänheten skulle områdets dragningskraft öka. Kostnaderna för att installera laddstationerna kan täckas av intäkterna från att folk får ladda sina bilar där.
  • Golvet i byggnadens första våning är av pressat kakel och har golvvärme. Golvvärme gör att rumstemperaturen kan sänkas med en till två grader. Dessutom är det skönare för eleverna att jobba på golvet om det har golvvärme.
  • Man gör upp separata köksplaner för att eventuellt kunna tillreda maten åt hemvårdens klienter och till skolor och daghem. För att spara på kostnaderna kunde maten packas i livsmedelsgas. Det gör att maten kan sparas i två veckor, vilket underlättar distributionen och gör menyn mångsidigare.
  • Man utreder reparationskostnaderna för den nuvarande idrottshallen. Den nya gymnastiksalen i skolcentret ska bli 600 kvadratmeter stor. Idrottshallen och den nya gymnastiksalen gör att antalet idrottsturer i kommunen kommer att öka avsevärt. Tillsammans blir det över 200 övningsturer per vecka.

Önskemål: Inte dyrare än 20 miljoner

Det nya skolcentrumet i Sjundeå ska inte kosta mer än 20 miljoner euro. Det önskemålet godkändes av Sjundeå kommunfullmäktige på måndagen (11.3).

Maria Koroma-Hintikka föreslog å samlingspartistiska fullmäktigegruppens vägnar att fullmäktige skulle godkänna ett klämförslag med önskemålet att kostnaderna för att bygga skolcentrumet inte överstiger 20 miljoner euro.

Kommunfullmäktige godkände klämförslaget efter omröstning med rösterna 11-6.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ekonomiplaneringschefen under ledning av kommundirektören börjar konkurrensutsätta finansieringen av bygget.

Kommunen planerar finansiera bygget antingen med lån eller fastighetsleasing.

Tekniska nämnden godkände på tisdagen (12.3) å sin sida en lista minimikrav över vad som krävs av de kandidater som deltar i upphandlingen av det nya skolcentret.

Sjundeå planerar att bygga ett nytt skolcentrum för de svensk- och finskspråkiga eleverna. Det ska placeras på området vid finskspråkiga skolan Aleksis Kiven koulu och fastigheten Lill-Bruses.

Diskussion om artikeln