Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det ser inte ut att bli någon funktionshinderlag - vid FDUV är man orolig

Från 2019
detaljbild avhänder, ben och hjälpmedel
Bild: Monica Slotte / Yle

Den nya funktionshinderlagen, som intresseorganisationer har väntat på i åratal, ser inte ut att gå igenom under den här regeringsperioden. Vid FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, är man orolig.

Funktionshinderlagen hänger delvis ihop med vårdreformen, som föll förra veckan.
Vissa politiker hävdar ändå att lagförslaget ändå skulle kunna behandlas, om bara grundlagsutskottet bereder det. Grundlagsutskottes ordförande Annika Lapintie uppger för Svenska Yle att utskottet inte kommer att hinna bereda lagförslaget.

Bild på Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för FDUV
Bildtext Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård vid FDUV är orolig för hur det ska gå för funktionshinderlagen.
Bild: Merja Vallinoja/Yle

- Vi är besvikna. Många har kanske varit nöjda över att vårdreformen föll, men för oss är det en besvikelse att funktionshinderlagen inte blir av, som det ser ut nu, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård vid FDUV.

Två lagar ska bli en

I dag har Finland en lag för personer med intellektuell funktionsnedsättning och en annan lag för övriga funktionsnedsättningar. I den nya lagen skulle dehär två slås ihop. Dessutom stärks självbestämmanderätten och möjligheten till individuella tjänster.
Det nya lagförslaget utgår också från stödbehov och inte från diagnos.

- Vi har upplevt systemet med två lagar som ojämlikt. Jag har tyckt att det nya lagförslaget har varit jättebra, säger Hemgård.

Det finns ändå fortfarande punkter som FDUV skulle vilja ändra på i lagen.

- Det handlar om personlig assistens. I det nuvarande förslaget måste man kunna definiera sina behov och det utesluter vår målgrupp till en del. Jag hoppas att det justeras.

Lisbeth Hemgård uppger att man vid FDUV är orolig för att nästa regering inte ska klubba igenom ett lika bra lagförslag.

- Kommer nästa riksdag och regeringen att godkänna den som sådan eller blir det ändringar. Till exempel sparåtgärder som påverkar lagen, funderar Hemgård.

Lång väntan blir ännu längre

Lisbeth Hemgård har själv jobbat i branschen i närmare tjugo år och berättar att det redan när hon började talades om att slå ihop de två lagarna.

- Visst har vi väntat och visst är det här en stor besvikelse.

Det nya lagförslaget grundar sig på FN.s funktionshinderkonvention som Finland ratificerade 2016.

Diskussion om artikeln