Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Vi orsakar vårt eget fördärv - människans föroreningar och förstörelse av naturen står bakom en fjärdedel av alla förtida dödsfall

Från 2019
Kinas huvudstad Peking höjde den 7 december 2015 för första gången larmnivån för dålig luft till den allra högsta nivån.
Bildtext Smog i Peking.
Bild: EPA / HOW HWEE YOUNG

Dödliga smog-framkallande föroreningar, kemikalier som förorenar dricksvattnet och den accelererande ödeläggelsen av ekosystemet driver en världsomfattande farsot som hämmar den globala ekonomin.

FN har publicerat en ny rapport om miljön och naturen på jordklotet. The Global Environment Outlook är den sjätte i sin ordning och 250 forskare från 70 länder står bakom rapporten.

Klimatförändringen, befolkningstillväxten och den omfattande artutrotningen orsakar stora påfrestningar för planeten, varnar forskarna i Global Environmental Outlook.

De rika orsakar de fattigas problem

Dödliga smog-framkallande föroreningar, kemikalier som förorenar dricksvattnet och den accelererande ödeläggelsen av ekosystemet som är livsviktiga för miljarder människor, driver en världsomfattande farsot som hämmar den globala ekonomin, varnar rapporten.

Rapporten skildrar en växande klyfta mellan rika och fattiga länder då en hejdlös överkonsumtion, föroreningar och matavfall i den utvecklade delen av världen leder till hunger, fattigdom och sjukdomar i de fattiga länderna.

Våra utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka, liksom problem med torka, översvämningar och superstormar som dessutom förvärras av stigande havsvattennivåer. Klimatförändringen kan alltså utgöra en risk för miljarder människor.

Luftföroreningar en stor risk för dödsfall

Parisavtalet från 2015 som förbinder nationerna att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är välkänt, men hur föroreningar och skogsskövling påverkar folks hälsa är vi inte lika medvetna om.

Man som tänder en eld.
Bildtext Luftföroreningar orsakar många förtida dödsfall.
Bild: EPA-EFE

Föroreningar och miljöförstörelse som orsakats av mänskligheten orsakar en fjärdedel av alla förtida dödsfall och sjukdomar runtom i världen.

Enligt rapporten orsakar skadliga livsmiljöer uppskattningsvis 25 procent av globala sjukdomar och dödsfall - vilket innebär 9 miljoner dödsfall under 2015.

Rapporten uppger att luftföroreningar orsakar 6-7 miljoner dödsfall årligen.

Pojke i förorenad flod.
Bildtext Förorenat vattendrag i Indien.
Bild: EPA

Kemikalier som pumpas ut i haven påverkar vår hälsa negativt, och en utarmning av jorden och skogsskövling påverkar 3,2 miljarder människor på jorden.

1,4 miljoner människor dör varje år på grund av brist på rent dricksvatten, i sjukdomar som diarré och parasiter.

FN-rapporten bygger på hundratals datakällor som använts för att räkna ut miljöns påverkan på över 100 olika sjukdomar.

Jorden har blivit en otrevlig plats

Mänsklighetens handlingar har gjort att vårt jordklot blivit ett ohälsosamt ställe för oss att leva på, och olika slags störningar i ekosystemen förvärrar situationen konstant.

De mest centrala problemen har forskarna delat in i grupper: den globala uppvärmningen, artutrotningen, föroreningar i luft- och vattendrag, antibiotikaresistenta bakterier samt jordmånens försämrade skick och skogsskövling.

Guldgrävare och skogsskövling i Amazonas, Brasilien. 2007.
Bildtext Skogsavverkningen är ett problem.
Bild: EPA/RAIMUNDO VALENTIM

Ett stort porblem är befolkningsökningen. Snart kommer jorden att inhysa tio miljarder människor, och därför bör vi senast nu ta tag i problemet med matavfall.

Matavfall står för hela nio procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Vi slänger för tillfället bort ungefär en tredjedel av all mat som produceras. I rika länder kastas hela 56 procent av maten bort.

Men vem ska så stå till svars för dessa allvarliga problem?

Johannesburg, Sydafrika
Bildtext Vi måste dela på jordklotets resurser, säger FN.
Bild: EPA/KIM LUDBROOK WORLD WATER DAY PICTURE PACKAGE 76/100

Joyeeta Gupta, vice ordförande för FN:s Global Environment Outlook säger till AFP att både små och stora nationer måste anpassa sig till den rådande verkligheten.

- Då befolkningen växer måste omfördela resurser, på ett eller annat sätt. Vi måste dela, men det är föredrag som de utvecklade länderna inte gillar.

Det finns hopp

Läget är emellertid inte helt hopplöst. Enligt forskarna har mänskligheten all den kunskap, teknologi och pengar som behövs för att utvecklingen ska bli mer hållbar.

Det som nu behövs är att företagen och beslutsfattarna tar sitt ansvar och stöder dessa omfattande förändringar, liksom alla medborgare.

Forskarna uppmuntrar politikerna att fokusera på stora systemförändringar, exempelvis sådana som krävs inom energi- och matproduktion och avfallshantering.

Källor: AFP, AP

Diskussion om artikeln