Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vålaxborna i Borgå vill ha cykel -och gångbana: "Ett bredare fält för fotgängare förbättrar inte säkerheten"

Från 2019
Jerker Grönqvist
Bildtext Vålaxbon Jerker Grönqvist är beredd att donera mark för en gång- och cykelväg.
Bild: Yle/Stefan Härus

I många år har de som bor längs Vålaxvägen och Gäddragsvägen efterlyst en gång- och cykelväg. Invånarnas oro har ökat i takt med att trafiken blivit livligare.

I och med arbetet med en delgeneralplan för området har gång- och cykelvägen åter blivit aktuell.

Invånarna i området har också engagerat sig. I december i fjol arrangerades en byapromenad där invånare vandrade omkring i Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag tillsammans med beslutsfattare.

I onsdags (13.03) var det dags igen. Då arrangerades en workshop i Grännäs skola som en fortsättning på byapromenaden.

- Det var väldigt givande att få ta del av de idéer som man kommit fram med och också att få presentera de problemområden som vi har poängterat, säger Vålaxbon Jerker Grönqvist.

Avsmalnad väg ingen bra idé

En av stadens planer är att delvis bygga en gång- och cykelbana och delvis en avsmalnad väg men med mera svängrum för fotgängare och cyklister i trakterna av Grännäs skola.

Vägen skulle med andra ord vara lika bred som nu, men körfälten skulle avgränsas på ett annat sätt med mera plats för den lätta trafiken.

Planen var inte riktigt i linje med invånarnas tankar om hur problemen kan lösas.

- Vi vill närmast ha en trygg väg för barnen som går och cyklar till skolan. Ett bredare fält för fotgängare löser inte problemet. När två bilar möts, måste en av dem ändå väja ut på fältet för fotgängare och cyklister. Då är det nästan bättre som det är nu, säger Grönqvist.

Post-it lappar på ett bord
Bildtext Byborna fick lämna in sina idéer på post-it-lappar.
Bild: Jerker Grönqvist

Gång- och cykelväg bästa alternativet

Trafiken från Pellingefärjan är ett annat faromoment som Grönqvist upplever.

När färjan sommartid släpper av 30-talet bilar och de når det avsmalnade området, skulle det innebära att den mötande trafiken måste vänta ut dem.

- Vårt önskemål är en gång- och cykelväg rakt genom Vålax. En sådan skulle dessutom bli billigare än att bredda vägen så att den skulle ha bredare fält för fotgängare och cyklister, säger Grönqvist.

Jag personligen är villig att donera till exempel 10 meter av min tomt bara vi får en gång- och cykelväg

Jerker Grönqvist

En obesvarad fråga är i det här sammanhanget är också huruvida tomtägarna skulle vara villiga att ge upp några meter av sina tomter.

På vissa platser finns det också byggnader i stort sett vid vägkanten.

- Jag personligen är villig att donera till exempel 10 meter av min tomt bara vi får en gång- och cykelväg, säger Grönqvist.

Nu är bollen hos beslutsfattarna. Invånarnas idéer är inlämnade i form av post-it-lappar på planerarnas kartor.

- Det ska bli spännande att se vad beslutsfattare och planerare drar för slutsatser av våra önskemål, säger Grönqvist.

Hellre farthinder än sänkt hastighet

Förutom de olika alternativen diskuterades också sänkt hastighet. Jerker Grönqvist är inte så säker på att en sänkning av hastigheten skulle göra så stor skillnad.

- Just nu är det 50 kilometer i timmen som gäller genom Vålax, ända fram till Grännäs skola. En sänkning till 40 kilometer i timmen skulle inte hjälpa så värst mycket. Det är de som kör överhastighet som är farliga. Farthinder kan vara en lösning, säger Grönqvist.

Det ingenjörsbolag som funderar över trafikproblemen i området kommer att fortsätta med sitt arbete och med de idéer som invånarna lämnat in.

Delgeneralplanen för området ska invånarna bekanta sig med i ett möte i höst. Möjligen behandlas också trafikfrågan ytterligare en gång då.

- Det jag hoppas på är en gång- och cykelväg från bybutiken genom byn och ända fram till Grännäs skola, säger Grönqvist.

14.3.2019: Alexandra Bäckman från Borgå jagar ungkarl i finska Bachelor på tv

20:01

Diskussion om artikeln