Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hälsningar från korren: Parkering för kvinnor – vem tillhör rutan?

Från 2019
Uppdaterad 16.03.2019 15:02.
Profilbild på Johnny Sjöblom, korrespondent för svenska Yle i Tyskland
Bild: Yle

I vilka parkeringsrutor ska kvinnor och män egentligen få parkera? Det här var utgångspunkten för ett mycket uppmärksammat rättsfall i Tyskland under vintern. Vår medarbetare Johnny Sjöblom om egenheterna i tyska parkeringshus.

När jag för länge sedan hörde om dem för första gången trodde jag att det handlade om ett skämt.

Finns det faktiskt folk som på riktigt anser att kvinnor behöver större och bredare parkeringsrutor att parkera i? Det var den första, i och för sig mycket fördomsfulla tanken som slog mig.

När jag ställde frågan om det här verkligen kunde stämma fick jag bara skratt som svar.

Nej, de kvinnoparkeringsplatser Frauenparkplätze som man hittar i de flesta tyska parkeringshus har nämligen inget med någon manschauvinistisk syn på kvinnors parkeringsförmåga att göra. Som tur får man väl tillägga.

De här parkeringsplatserna har en helt annan funktion (och är för övrigt precis lika stora som alla andra parkeringsrutor).

Ska ge mer trygghet

Kvinnoparkeringsplatserna finns alltid närmast utgångarna i parkeringshusen och meningen är då att de ska ge kvinnor mer trygghet i vanligtvis skumma och ogästvänliga parkeringshus med många obevakade vinklar och vrår.

I vissa tyska delstater säger garageförordningarna vidare att parkeringsplatserna också måste vara övervakade antingen med en kamera eller genom en vakt på plats.

Kvinnoparkeringsplatser har funnits i främst det tysktalande Europa redan i tiotals år, men under den gångna vintern har de fått en hel del uppmärksamhet i medierna.

Bakom det här ligger ett rättsfall där en ung man vände sig till förvaltningsdomstolen i München med motiveringen att p-platserna strider mot tysk lagstiftning om jämlikhet.

Mannen ansåg vidare att parkeringsplatserna också är diskriminerande gentemot kvinnor då de ger en bild av att kvinnor är svaga och skyddslösa.

Det här var i och för sig en ny infallsvinkel efter att en domstol i delstaten Rheinland-Pfalz redan år 2011 slog fast att parkeringsplatserna är lagenliga, efter att en man hade besvärat sig över diskriminering.

Parkeringsplats för kvinnor i ett parkeringshus
Bildtext Ett exempel på en kvinnoparkeringsplats
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

Nya skyltar

Resultatet blev den här gången att staden Eichstätt, som fallet nu gällde, gick med på att sätta upp nya skyltar för parkeringsplatserna.

Där det tidigare har stått ”endast för kvinnor” ska det nu i stället bara finnas en rekommendation om att hålla de här parkeringsrutorna lediga för kvinnliga bilister.

Manliga förare kan alltså också använda just de här rutorna på parkeringsplatsen om de så vill.

Böter för att parkera på de här platserna har män inte riskerat tidigare heller.

Om man genom kvinnoparkeringsplatser diskriminerar män tog rätten den här gången ändå inte ställning till och på den punkten lär diskussionen säkert fortsätta.

Löser inte själva problemet

Personligen skulle jag inte kunna störas mindre av att en del parkeringsplatser är reserverade endast för kvinnor, men samtidigt finns här ett mer omfattande problem.

Tanken om att kvinnor ska kunna parkera tryggt är förstås god, men samtidigt begränsar parkeringsplatserna på sätt och vis kvinnors fria rörlighet.

Parkeringsplatserna dikterar att här ska du som kvinna parkera annars får du mer eller mindre skylla dig själv om något händer. Bara på just den här platsen kan samhället åtminstone till en liten grad trygga din säkerhet.

Det verkliga målet borde ju självklart vara att kvinnor ska kunna känna sig trygga var som helst på en parkeringsplats eller i ett parkeringshus och på så sätt kunna parkera precis var de vill.

Diskussionen borde alltså främst handla om varför kvinnoparkeringsplatserna överhuvudtaget behövs och inte om de är en form av diskriminering eller inte.

Och för att till slut ännu återknyta till min fördomsfulla tanke i början. Oberoende av bilistens kön anser jag att parkeringsrutorna borde göras större och bredare.

Bredare parkeringsplatser finns det ju visserligen på sina håll redan nu.

De här mamma-barn-parkeringarna, som de ofta kallas i Tyskland har ju också potential att vara diskriminerande redan på grund av benämningen.