Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Planerade injektionsrum i Helsingfors strider mot lagen – ny speciallag krävs om rummen ska bli verklighet

Från 2019
Sprutbyte i Sörnäs, Helsingfors.
Bildtext Arkivbild. Sprutbyte i Sörnäs.
Bild: Niklas Evers

En ny lag krävs för att man ska kunna införa injektionsrum i Helsingfors. Enligt stadens utredning är det i nuläget omöjligt att grunda injektionsrum i stadens lokaler eftersom det skulle strida mot lagen. Nu överväger staden att framställa ett initiativ till statsrådet om att stifta en speciallag som skulle möjliggöra ett pilotprojekt för injektionsrum i Helsingfors.

Helsingfors fullmäktige bestämde i november efter omfattande diskussioner att staden skulle utreda om det lönar sig att grunda injektionsrum i Helsingfors.

Inom ramarna för den nuvarande lagsstiftningen är det omöjligt att ens prova på injektionsrum

Injektionsrum är ämnade för människor som använder intravenösa droger. För tillfället finns det ungefär hundra stycken injektionsrum ute i världen, de flesta inom Europa.

Stadens utredning visar att en plan att tillåta användnig och identifiering av droger i stadens lokaler strider mot Finlands nuvarande lagstiftning.

– Den lagstiftning som berör narkotika granskades noggrant och inom ramarna för den nuvarande lagsstiftningen är det omöjligt att ens prova på injektionsrum, säger Mikko Tamminen som är chef för psykiatri- och missbrukarcentralen vid Helsingfors stad.

Tamminen var ordförande för arbetsgruppen som utförde stadens utredning.

Måndagen den 17 mars ska Helsingfors stadsfullmäktige behandla ett förslag som föreslår att staden ska framföra ett initiativ till statsrådet om att stifta en speciallag. En speciallag skulle möjliggöra ett pilotprojekt för injektionsrum i Helsingfors.

En omfattande speciallag behövs

Enligt riksåklagarämbetets uttalande borde en speciallag omfatta bland annat huruvida innehavande och användandet av droger är straffbart även i injektionsrummen. Också frågor kring personalens uppgifter i rummen och hur rummen ska finansieras borde klargöras.

Man måste också definiera till vilken grad polisen och åklagare har rätt att få information av injektionsrummens personal i fall man misstänker att det begåtts ett brott i ett injektionsrum.

– En speciallag skulle skapa möjligheten att skilt bestämma vad man får och inte får göra i rummen, säger Tamminen.

Mikko Tamminen iklädd en grön tröja och mörk kavaj. Han står i ett kontor, tittar in i kameran och ler.
Bildtext Mikko Tamminen, ordförande för arbetsgruppen som utförde stadens utredning.
Bild: YLE/ Elise Tykkyläinen

Erfarenheter från utlandet talar för införande av injektionsrum

Erfarenheter av injektionsrum finns redan att tillgå från andra europeiska länder. Till exempel i Köpenhamn i Danmark har polisen ingått ett avtal som gör det möjligt att inom ett begränsat område tillåta innehavande av narkotika.

Det här skulle vara ett sätt för oss att nå mycket marginaliserade människor

Enligt Tamminen har det också i andra länder stiftats olika tillfälliga pilotlagar som senare lett till bestående förändringar i lagstiftningen. Välplacerade, övervakade injektionsrum har i andra länder minskat på negativa följder av droganvändning.

Enligt utredningen skulle man möjligtvis kunna se liknande resultat i Helsingfors.

– I Helsingfors finns det många som använder intravenösa droger. Det här skulle vara ett sätt för oss att nå mycket marginaliserade människor och förebygga allvarliga infektionssjukdomar, säger Tamminen.

Enligt arbetsgruppen som gjort utredningen skulle det i Helsingfors passa bäst med något som liknar ett dagcenter där man även kunde erbjuda andra tjänster.

I sin helhet talar arbetsgruppens rapport för att framställa ett lagstiftningsinitiativ till statsrådet.

Riskerar injektionsrum att uppmuntra till användade av droger?

– Nej. De här rummen är avsedda för människor som är djupt inne i drogvärlden. De problem som i dag syns på gatorna skulle man dessutom i och med injektionsrum få flyttat in i kontrollerade utrymmen, säger Tamminen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Kiistellyt huumeiden pistohuoneet törmäsivät lakiin Helsingissä – perustaminen vaatisi uuden lain: "Ei mahdollista edes kokeilla"" skriven av Saija Nironen och Sara Salmi.