Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär stoppar inte nödvändigtvis planer på fiskodling i havet utanför Jakobstad

Från 2019
Ådö, Sebastian Höglund.
Bildtext Företagaren Sebastian Höglund räknar med att komma igång med fiskodlingen i en mindre skala till sommaren, trots att Regionförvaltningsverket inte gett något beslut ännu.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Motståndet mot en fiskodling i havsområdet utanför Larsmo och Jakobstad verkar vara stort, åtminstone i Jakobstad. Företagaren Sebastian Höglund räknar ändå med att i bästa fall kunna sätta ut den första av åtta kassar till sommaren.

Miljötillståndsansökan lämnades in till Regionförvaltningsverket i oktober 2018. Senast till hösten, eventuellt tidigare ska ansökan vara behandlad, enligt miljörådet Stefan Nyman.

Två ansökningar

Företaget Ekofish har lämnat in två ansökningar till Regionförvaltningsverket. Den ena gäller själva fiskodlingen på 950 000 kg och de ärenden som hänger ihop med den.

Den andra ansökan gäller tillstånd att placera ut nätkassar för fiskodling även om det skulle lämnas in besvär till Vasa förvaltningsdomstol i ärendet.

- Det finns en möjlighet att få tillstånd att inleda verksamheten trots att besvär om miljötillstånd har getts. Ekofish har ansökt om ett sådant tillstånd också, säger miljörådet Stefan Nyman vid Regionförvaltningsverket.

En annan möjlighet är att miljötillstånd ges men att verksamheten inte får inledas innan eventuella besvär är behandlade.

En tredje möjlighet är att inget miljötillstånd ges och då kan förstås företagaren besvära sig mot det beslutet men kan inte placera ut nätkassar i det fallet heller i vår.

Jag vågar inte lova något till våren eller sommaren, det är svårt att ge besked om tidpunkten

Stefan Nyman

Vilken tidtabell har Regionförvaltningsverket i den här frågan?

- Vårt mål är att avgöra ärenden inom ett år efter att ansökan kommit in, ansökan kom in i oktober 2018. Jag vågar inte lova något till våren eller sommaren, det är svårt att ge besked om tidpunkten, säger Nyman.

Kungörelsetiden i den här frågan går ut 1 april. Anmärkningar kan lämnas in mot planen av dem som anser att deras rätt berörs av fiskodlingsplanerna. Det gäller till exempel Vestersundsby delägarlag som äger vatten i anslutning till den planerade fiskodlingen.

Ådö fiskehamn i Jakobstad.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Protestlista samlar namn

Delägarlaget har hållit möte och kommer att lämna in en anmärkning. Kisor väglag och Ådöfjärdens Intresseförening r.f. som organiserar sommarstugeägare har möte nästa vecka i samma ärende.

Fiskodlingsmöte i Jakobstad.
Bildtext I november samlades sommarstugeägare för att diskutera fiskodlingen.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Ett stort antal namn finns också på en protestlista som samlats in mot fiskodlingen. Målet är 1 000 namn.

Maj-Len Enlund i Larsmo hör till dem som skrivit på en protestlista mot fiskodlingen och hennes motiv är miljön.

- Det är otroligt nu när vi håller på och repar oss i skärgården efter cellulosafabrikens utsläpp så planerar man en sådan anläggning.

Företagaren tror på start till sommaren

Sebastian Höglund är företagaren bakom fiskodlingsprojektet. Han bekräftar att han ansökt om tillstånd att få lägga ut kassarna även om besvär skulle lämnas in mot projektet.

Sebastian Höglund på Ådön.
Bildtext Sebastian Höglund är företagaren bakom den planerade fiskodlingen utanför Larsmo och Jakobstad.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Höglund räknar med att få miljötillstånd redan under våren och kunna komma igång till sommaren med en kasse som ger 119 ton fisk till hösten.

- Vi har tänkt komma igång med en kasse i sommar och gradvis utöka efter det. Det tar cirka fem år att komma upp i full skala på 950 ton ifall vi får tillväxten att gå enligt planerna.

Finns det tillräckligt med fisk att plantera ut sent på våren?

- Fisken ska reserveras på förhand, det är långa planeringsarbeten med allt, säger Sebastian Höglund.

Diskussion om artikeln