Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Veto från Vita huset garanterar murbygge i nationellt nödläge

Från 2019
USA:s president Donald Trump lägger in sitt veto på lagförslaget som ville stoppa hans gränsmur.

Donald Trump har undertecknat sitt första veto mot ett kongressbeslut. Därmed kan han fortsätta sitt nödläge och murbygge vid gränsen mot Mexiko.

Både senaten och representanthuset har motsatt sig presidentens beslut om ett nödläge. President Trump utnyttjar sin grundlagsenliga rätt att inlägga ett veto mot kongressens beslut.

Därmed behövs två tredjedels majoritet i representanthuset för att oppositionen ska återfå initiativet. Till det räcker demokraternas majoritet inte. Och de får knappast tillräckligt många republikaner bakom sig.

Känslosam ceremoni

Trump skrev under sitt veto vid en ceremoni på fredag eftermiddag i Ovala rummet i Vita huset. Han var omgiven av både uniformerade tjänstemän och föräldrar till offer för vad som betecknas som invandringskriminalitet. De berättade om sina dödade och opioidberoende barn.

Dessutom deltog tjänstemän och politiker i USA:s regering. Alla fick möjlighet att understöda presidentens uttalanden och tacka för hans ledarskap.

De betonade att vetot följer lagen och att nödläget vid gränsen är uttryckligen en sådan nationell säkerhetsrisk som presidenterna har möjlighet uppmärksamma.

Hårda ord mot invandringen

Talet till tv-publiken innehöll de vanliga hårda orden om invandrarna som är mördare och brottslingar som kommer över gränsen.

Faktagranskarna kommer att granska hans påstående om en 2000 procents ökning i antalet asylansökningar.

Muren ska i första hand stoppa narkotikasmuggling, människohandel och illegal invandring. President Trump brukar ofta tala om att stoppa asylansökande med samma mur.

Första för Trump, men vetot är vanligt

Presidenternas veto mot beslut de vill stoppa från kongressen är inte ovanliga. Både Barack Obama och George W Bush undertecknade tolv veton under sina presidentår.

Bill Clinton hann med 37 och George HW Bush skrev under 44 veton.

Rekordet innehas av Ronald Reagan som stoppade 78 beslut från kongressen genom veto.

Många befarar att Trump kommer att använda det nya vapnet flera gånger i beslut som går emot hans vilja.

"Vit nationalism inget problem"

President Trump inledde ceremonin med att snabbt beklaga masskjutningen i moskeer i New Zeeand.

I avslutningen fick han ännu en fråga om vit nationalism håller på att bli ett problem runtom i världen.

- Det anser jag inte. Det är en mycket liten grupp mänskor som har allvarliga problem. Det kan hända att det gäller också New Zeeland, vi vet alltför lite om det ännu, sa Trump.

Han fördömde ändå det "förskräckliga dådet", men sade sig inte känna till det manifest som har spridits i anslutning till dådet.

Diskussion om artikeln