Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

24 fullmäktigeledamöter uppger att de röstar ja till fusion på söndag – fortfarande oklart hur resultatet i folkomröstningen påverkar dem

Från 2019
Skylt med texten Korsholm i förgrunden och skylt med texten Vasa i bakgrunden.
Bildtext Minst 24 ledamöter i Korsholms fullmäktige skyltar nu offentligt med att de förespråkar fusion med Vasa.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

I Korsholms fullmäktige sitter 43 ledamöter. En majoritet av dem, 24 ledamöter, uppger nu offentligt att de kommer att rösta ja till fusion med Vasa i söndagens folkomröstning. Det förblir ändå oklart hur många av dem som kan tänka sig att rösta emot sin egen åsikt då fullmäktige avgör frågan den 2 april.

24 ledamöter i Korsholms kommunfullmäktige har undertecknat en annons som den fusionsförespråkande gruppen Gemensam framtid låtit publicera i Vasabladet på lördagen.

En jämförelse med den enkät som Yle Österbotten riktade till fullmäktigeledamöterna för knappt två veckor sedan gör gällande att gruppen av ledamöter som stöder en fusion med Vasa har vuxit.

Fler än tidigare

På Yle Österbottens fråga svarade 21 ledamöter att de understöder en fusion med Vasa, medan 17 ledamöter hellre ville se att Korsholm förblir självständigt. Fyra fullmäktigeledamöter gick inte att nå och en valde att inte svara på frågorna.

Kommunfullmäktige i Korsholm.
Bildtext Fullmäktige i Korsholm är splittrat i fusionsfrågan och debatten inför folkomröstningen har gått het.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Nu, tio dagar efter att Yle Österbotten publicerade resultatet av enkäten, sällar sig alltså ytterligare tre ledamöter till skaran av dem som förespråkar en fusion.

De tre är Mika Mäkisalo (SFP), Nicklas Nygård (SFP) och Micael Westerholm (Sannf).

Inget ännu avgjort

Även om en majoritet av ledamöterna i Korsholms fullmäktige förespråkar en fusion med Vasa och röstar ja i söndagens folkomröstning är frågan inte avgjord före fullmäktige slutligen tar sig an frågan den 2 april.

Lördagens tidningsannons säger inget om vilka ledamöter som kan tänka sig att ändra sin ståndpunkt om folkomröstningen visar att en majoritet av korsholmarna vill förbli självständiga.

Många ledamöter har ändå tidigare sagt att de anser att resultatet i folkomröstningen är avgörande för hur de röstar den 2 april.

Så tyckte 12 av de ledamöter som svarade på Yle Österbottens enkät, medan 10 stycken svarade att de står fast vid sin egen åsikt oavsett vad resultatet i folkomröstningen visar.

Största delen av politikerna, närmare bestämt 17 stycken, svarade att de är villiga att rösta emot sin egen uppfattning om valdeltagandet är högt i kombination med att en mycket klar majoritet av folket tar ställning för eller emot en fusion.

Frihetsstatyn i förgrunden och replotbron i bakgrunden.
Bildtext Frågan om en fusion mellan Korsholm och Vasa avgörs av fullmäktige den 2 april. Folkomröstningen är endast rådgivande.
Bild: Yle/Miro Johansson

Hela 41,1 procent av korsholmarna har avgett sin röst på förhand och forskaren vid Åbo Akademi Siv Sandberg tror att valdeltagandet i folkomröstningen blir högt, minst 70 procent. Många politiker i Korsholm har även uttryckt förhoppningar om ett högt valdeltagande för att få ett så tydligt besked från invånarna som möjligt i den eldfängda fusionsfrågan.

Diskussion om artikeln