Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera finländare har ändrat på sina levnadsvanor för miljön - men vill att politikerna gör mer

Från 2019
Uppdaterad 18.03.2019 15:26.
Unga håller upp demonstrationsplakat under klimatstrejk i Helsingfors.
Bildtext Ungdomar över hela världen demonstrerade för klimatet förra veckan. 3000 deltog i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

Finländarna kräver mer klimatåtgärder av beslutsfattarna, visar den färska Klimatbarometern. 44 procent kommer att välja en riksdagskandidat som jobbat för att bromsa klimatförändringen.

Finländarnas klimatmedvetenhet har stigit rejält sedan förra riksdagsvalet.

Vid valet 2015 uppgav drygt hälften av finländarna att de önskar åtgärder som bromsar klimatuppvärmningen av den kommande regeringen. Nu är 70 procent av finländarna av den åsikten.

Grafisk framställning kring klimatfrågor
Bild: Yle grafiikka

Samtidigt upplever många av finländarna att just de politiska beslutsfattarna är ett hinder för klimatvänliga beslut i Finland.

- Nu om någonsin måste politikerna vara redo att göra mer, säger professor Marja Järvelä vid Jyväskylä universitet.

Klimatbarometern bygger på enkäter gjorda i början av februari med 1 000 15-74-åriga finländare. Barometern har beställts av klimatkommunikationen vid Miljöministeriet.

En likadan gjordes i februari 2015, och sedan dess har flera attitydförändringar skett.

Finländarna tycker att Finland borde vara en föregångare när det gäller klimatåtgärder.

70 procent av finländarna tycker att klimatfrågorna måste vara ett huvudtema under följande regeringsperiod och under Finlands period som EU-ordförande.

Grafisk framställning kring klimatfrågor
Bild: Yle grafiikka

Finländare är också nu betydligt mer medvetna om att det är utvecklingsländer som lider mest av klimatförändringen.

Fler finländare tycker nu att Finland borde stöda fattigare länder att både bromsa klimatuppvärmningen och anpassa sig till den, till exempel genom bistånd.

Flera också redo för högre kött- och bränsleskatt

Tre fjärdedelar av finländarna tycker att det behövs skattestyrning för att minska på utsläppen, så att de som orsakar utsläppen beskattas.

Hälften av finländarna är redo för högre beskattning av fossila bränslen och kött- och mjölkprodukter.

Stekt grisfilé på en ugnsplåt.
Bildtext Finländarna är beredda att betala mera för köttet.
Bild: YLE/Saara Paasikivi

När bara 33 procent av finländarna för fyra år sedan uppgav att de gjort ändringar i sin vardag för att bli klimatvänligare är det 41 procent som uppger det nu.

Ändringarna gäller både trafik- och matvanor samt boendefrågor och konsumtion. Över hälften av finländarna uppger sig ha minskat på sin elförbrukning.

Grafisk framställning kring klimatfrågor
Bild: Yle grafiikka

Diskussion om kött- och bränsleskatt tar fokus bort från de stora linjedragningarna

Men ökningen till 41 procent innebär också att nästan 60 procent inte uppger att de gjort ändringar i sin vardag för klimatets skull.

Det är oroväckande många och tyder inte på en tillräckligt stor medvetenhet, tycker professor Marja Järvelä.

Jag skulle säga att klimatdiskussionen domineras av en kulturchock

Professor Marja Järvelä

Järvelä och professor Markku Ollikainen, båda medlemmar i Finlands klimatpanel, deltog båda i Klimatbarometerns lanseringstillfälle.

De är båda bekymrade över att klimatdebatten i dag ofta fokuserar för mycket på enskilda sakfrågor och att den strukturella diskussionen saknas.

- Till exempel köttdiskussionen har tagit bort fokus från vad mer som kunde göras inom jordbruket för att göra det mer klimatvänligt, sade Ollikainen under Klimatbarometerns lanseringstillfälle.

Grafisk framställning kring klimatfrågor
Bild: Yle grafiikka

Diskussionsfokuset ligger nu på konsumtionen i stället för på produktionen, menar Ollikainen.

I stället för att fokusera på köttskatt och köra ner den inhemska köttproduktionen borde vi se över hur matproduktionen och jordbruket i Finland kan stödas för att få ner sina utsläpp.

Klimatmedvetenheten har inneburit en kulturchock

Att klimatdiskussionen domineras av fokus på enskilda mindre frågor gör också att konsumenterna, medborgarna, har svårt att bilda sig en helhetsuppfattning om vad som behöver göras.

- Jag skulle säga att klimatdiskussionen domineras av en kulturchock, säger Järvelä.

Nu behövs det framför allt tydlighet i de här frågorna

Professor Markku Ollikainen

Efter larmrapporterna har en del av finländarna klart aktiverat sig både med klimatåtgärder i den egna vardagen, och med att kräva mer av beslutsfattare.

Grafisk framställning kring klimatfrågor
Bild: Yle grafiikka

Men för andra har larmrapporterna och diskussionen haft motsatt effekt och de är i stället skeptiska.

Mellan de här två ytterligheterna finns ytterligare en tredje grupp, det vill säga de som är osäkra, som inte riktigt vet vad de ska tycka.

- Nu behövs det framför allt tydlighet i de här frågorna, säger Ollikainen.

Diskussion om artikeln