Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Billigare än budgeterat att sanera Österby skolas kök - prislappen under en miljon

Från 2019
En skolbyggnad i flera våningar byggd i ljusmålad betong. Det står Österby skola på fasaden. På väggen finns också en stor, rund klocka. Vinter och snö, inga skolbarn.
Bildtext Österby skola utanför Ekenäs får ett nytt och fräscht kök i år.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Det beräknas kosta nästan en miljon euro att sanera och bygga till köket i Österby skola i Ekenäs. Det visar en färsk kostnadskalkyl som presenteras för tekniska nämnden i Raseborg på tisdag kväll (19.3).

Köket ska enligt planerna förnyas i år. Företaget Sweco PM har gjort en kostnadsberäkning för köket.

Saneringen och tillbyggnaden av själva köket beräknas kosta 340 000 euro. För att förnya ventilationssystemet, renovera matsalen och för oförutsedda kostnader reserveras 382 000 euro.

Köket behöver dessutom ny köksutrustning och det beräknas kosta 260 000 euro.

Den totala summan för Österby skolas kök landar på 982 000 euro. Det här är 278 000 euro mindre än vad staden räknade med då budgeten gjordes upp.

Daghemmets kök saneras också

Österbo daghems kök ska också saneras och få ny köksutrustning. Det beräknas kosta 130 000 euro. Det här är 13 500 euro billigare än budgeterat.

Raseborgs stad hade också budgeterat 330 000 euro för att förbättra Västerby skolas kök. Renoveringen kommer inte att genomföras eftersom behovet inte anses vara så stort.

Inget nytt centralkök

Raseborgs stad har i flera års tid utrett hur stadens skolkök ska rustas upp. Bland annat har staden utrett om det kunde finnas ett eller flera centralkök i Ekenäsregionen.

I fjol höstas beslutade stadsfullmäktige att de befintliga skolköken i Ekenäsregionen ska finnas kvar. Tillverknings- och utdelningsköken ska saneras inom de närmaste tio åren.

Först ut är tillverkningsköket i Österby. Där produceras 350 portioner mat per dag. Av portionerna levereras 130 till utdelningskök.

Köket är i dåligt skick och har många brister. Bland annat är ventilationen bristfällig, grytorna gamla och det saknas en städskrubb. Andra brister som noterats är att leveranslådorna förvaras i matsalen och att serveringsdisken är för kort.

Diskussion om artikeln