Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fuktig betong försenar renoveringen av Kvarnbackens skola - rektor: ”Bra att allt görs ordentligt”

Från 2019
Skolnamn på skylt.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Baracklivet på skolgården fortsätter längre än tänkt för eleverna. Fukt, tjärpapper och asbestfynd påverkar renoveringen.

Sedan höstterminen har eleverna i årskurserna 4-6 blivit undervisade i baracker medan renoveringen av den så kallade stora sidan har framskridit.

Golv och socklar har grävts upp, fogar har tätats och ny betong har gjutits.

Betong som torkar långsammare än tänkt trots inlagda värmekablar. Det här leder till att tidtabellen för hela projektet försenas. Men bättre så än att hasta på anser rektor Anne Smolander.

- Huvudsaken är att betongen är tillräckligt torr innan man tar i tu med följande arbetsskeden, så det inte blir problem i framtiden, säger hon. Här på skolan tycker vi att det är bra att allt görs ordentligt fast det påverkar tidtabellen.

Rektor Anne Smolander vid Kvarnbackens skola i Borgå
Bildtext Rektor Anne Smolander
Bild: Yle/Stefan Härus

Förseningen blir betydande

Enligt den byggnadskonsult som staden anlitar kan ytbeläggningsmaterialet läggas på betongen, då den relativa fuktigheten är 82 procent.

Efter flera månader av torkning är den nu är cirka 84 procent. Beläggningen är inte ångtät, vilket betyder att betongen fortsätter att torka under den.

- Det här betyder en stor förskjutning i tidtabellen, i ett skede hade vi räknat med att kunna flytta in redan vid nyår, säger Anne Smolander. Nu siktar vi på juni 2020.

Samtidigt blir det lättare för skolan och eleverna att byta baracker och klassrum under sommaren, då de yngre eleverna ska evakueras undan för nästa fas av renoveringen.

Under den pågående renoveringen har man stött på några konstruktioner med asbest samt tjärpapper i golven.

- Asbesten är nu borttagen enligt de principer som gäller för asbestsanering. Det har inte nämnvärt oroat oss i skolan.

Mindre trevliga fynd

Också tjärpappret som hittades mellan golv och väggar är nu borttaget fast man först övervägde att kapsla in det.

Byggarbetet har enligt Anne Smolander inte medfört några direkta störningar för eleverna, men smärre logistiska problem har uppstått med baracker placerade på båda sidorna om skolhuset.

- För att komma till exempel till matsalen eller musiksalen måste en del av eleverna först ta sig genom skolhuset till den andra sidan, men vi har klarat det bra, säger hon.

Att skolgården delvis är stängd för rast och lek kompenseras med att Kvarnbackens skola dagligen rasttid har tillgång till delar av den stora bollplanen intill skolan.

Av skolans 369 elever är cirka hälften placerade i baracker.