Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dags för biskopsval i Borgå stift – fyra vill bli biskop

Från 2019
Uppdaterad 19.03.2019 10:42.
Bilder av de fyra biskopskandidaterna bredvid varandra.
Bild: Tiia Schwartz

Första valomgången i biskopsvalet hålls i dag, tisdag. Fyra kandidater vill efterträda biskop Björn Vikström. För att vinna krävs mer än hälften av de angivna rösterna.

Om ingen får mer än hälften av rösterna så ordnas en andra valomgång den 10 april.

Det är präster och lekmän som väljer den nya biskopen.

350 präster och lektorer i Borgå stift är röstberättigade, samt 350 lekmän. Det betyder att sammanlagt 700 personer får rösta.

Vallokaler finns på olika håll i Finland och de röstberättigade har också haft möjlighet att rösta per post.

Fyra kandidater

De som kandiderar i valet är Harry S. Backström (kyrkoherde), Lisa Enckell (pastor), Bo-Göran Åstrand (kyrkoherde) och Sixten Ekstrand (direktor). Den som väljs tillträder som ny biskop den 1 september.

Nuvarande biskop Björn Vikström tillträder i höst som lärare vid Åbo Akademi.

Grafikisk bild av Harry S. Backström.
Grafisk bild av Lisa Enckell.
Grafisk bild av Bo-Göran Åstrand.
Grafiks bild av Sixten Ekstrand.

Preliminärt resultat på eftermiddagen – slutligt på onsdag

Domkapitlet kommer att publicera det preliminära resultatet prosterivis på sociala medier, samt på domkapitalets hemsida klockan 16 (eller tidigare om möjligt då rösträkningen är slutförd).

Domkapitlet samlas dagen därpå för att kontrollräkna rösterna och fastställa resultatet i valet.

På onsdagen kontrollräknar sedan domkapitlet rösterna och fastställer resultatet – antingen fastställs valet eller så förordnas vid behov en andra valomgång.

Invigningen till ämbetet sker sedan i Borgå domkyrka den 29 september.

Inför valet har domkapitlet ordnat valpaneler på olika håll i stiftet.

Här kan du lyssna på alla kandidater som håller aftonandakt på Yle Vega. Svenska Yle har också pratat med samtliga kandidater – intervjuerna hittas här.

Källor: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Borgå stift