Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Blyga barn kan vara mycket socialt kompetenta - men de måste lära sig att ta mera plats ibland

Från 2019
en skolflicka som ser blyg ut bland sina skolkamrater
Bild: lev dolgachov

Ditt barn gillar att vara för sig självt och är ofta den som sitter tyst och iakttar när de andra barnen leker. Betyder det att hen är socialt inkompetent? Nej, tvärtom kan det vara ett tecken på att barnet besitter många fina sociala färdigheter.

Vi föds med olika karaktärsdrag och temperament. En del barn är väldigt utåtriktade medan andra är mer tystlåtna och blyga till naturen.

Alla barn ska få vara sig själva. Men vuxna måste lära barn att hantera olika sociala situationer, säger Maria Ostrow, sakkunnig inom barn – och famijearbete vid Barnavårdsföreningen.

Att ett barn är socialt kompetent betyder inte att hen nödvändigtvis skulle vara social, utåtriktad och extrovert.

- Blyga och tystlåtna barn kan vara mycket socialt kompetenta. De har lätt för att ta andra i beaktande och är ofta bra på att lyssna. Men de behöver lära sig att säga sin åsikt och ta lite mera plats ibland.

Närbild på en medelålders kvinna som tittar in i kameran
Bildtext Maria Ostrow, sakkunnig inom barn -och familjearbete vid Barnavårdsföreningen
Bild: Yle

Extroverta barn som vågar ta kontakt med andra människor kan i sin tur ibland behöva hjälp med sina sociala färdigheter.

- De behöver kanske öva på att lyssna och ge mera plats åt andra barn. De här färdigheterna går att lära ut, poängterar Ostrow.

När behöver barn hjälp med sina sociala färdigheter?

- Om barnet ofta är väldigt ensamt. Eller ifall det ofta uppstår gräl eller konflikter mellan barnet och hens kompisar. Barnet kanske inte vågar säga ifrån när kompisarna gör något som inte känns okej. Barn som alltid bestämmer och inte tar hänsyn till vad kompisarna tycker måste också jobba med sina sociala färdigheter, påpekar Ostrow.

Extroverta barn kan behöva hjälp med att öva upp sin förmåga att lyssna, att ta andra i beaktande och respektera olikheter.

En del barn vill synas och höras och ta en ledande roll i leken. Andra barn är helt okej med att vara den som följer efter och har inte lika stort behov av att ta plats.

- Låt ett aktivt och socialt barn ta plats och synas så länge hen inte inte kör över någon annan eller avbryter. Samtidigt är det okej att låta ett blygt barn vara tystlåtet och för sig själv, så länge hens åsikt blir hörd.

Uppmuntra det beteende du vill se mera av

Hur övar man social kompetens med barn?

- Med riktigt små barn brukar man tala om social coaching. Det viktigaste är att uppmärksamma, stöda och uppmuntra det beteende man vill se mera av. Om ett barn har svårt att dela med sig så berömmer man barnet varje gång hen går med på att ge en leksak till sin kompis.

Två pojkar leker med en platsleksak på en skolgård i solen.
Bild: Mostphotos

Ifall det ofta uppstår konfliktsituationer där till exempel ett barn inte tar hänsyn till andra så kan man hjälpa barnet att hitta lösningar.

- Fråga barnet varför konflikten uppstod och vad ni tillsammans kunde göra för att lösa konflikten, säger Ostrow.

Extroverta barn kan behöva hjälp med att öva upp sin förmåga att lyssna, att ta andra i beaktande och respektera olikheter.

- Lättast övar man det i situationer där det finns andra barn. Men det går också att göra det hemma, till exempel med hjälp av sagor.

Ifall det är ett barn som är väldigt tystlåtet och blygt så kan man uppmuntra barnet varje gång hen vågar ställa en fråga eller vågar komma med i leken.

- Man kan till exempel gå med i leken en stund för att hjälpa barnet att komma igång. När man ser att barnet börjat ta kontakt med de andra så avlägsnar man sig, säger Ostrow.

Hjälp ditt barn att få vänner

Ensamhet kan både vara någonting positivt och negativt. Det är en fin egenskap att kunna vara för sig själv och trivas i sitt eget sällskap.

Det finns barn som gärna är mycket för sig själv medan vissa barn behöver mera socialt umgänge.

Men alla barn behöver socialt umgänge med jämnåriga. Om man märker att ens barn inte har några jämnåriga vänner, är ofta ensamt och nedstämt så måste man som vuxen reagera.

- Var öppen, ställ frågor och diskutera med ditt barn. Visa att du förstår att det kan uppstå problem med kompisrelationer, påpekar Ostrow.

två blonda flickor iklädda tröjor och virkade mössor kramas och ser glada ut
Bild: Pixabay / Tobbo

För att hjälpa ens barn att få nya vänner kan man bjuda hem barn till sig.

- Bjud hem ett barn som du märker att ditt barn verkar komma bra överens med. När det gäller äldre barn kan en ny hobby hjälpa dem att träffa jämnåriga vänner.

Man kan också föra en öppen diskussion med dagis och skola och fundera ifall de vuxna på skolan eller dagiset kan stöda och hjälpa barnet att få vänner.

Mobbning på gång?

Om man misstänker att ens barn är utfryst eller upplever mobbning har man som vuxen ett väldigt stort ansvar.

- Mobbning är allvarligt och måste redas ut, helst så fort som möjligt. Barn ska inte själva behöva konfrontera mobbaren på egen hand, konstaterar Ostrow.

Som förälder kan man kontakta skolan eller dagiset. Man kan tillsammans diskutera med barnet och berätta att det inte är hens fel, ingen får bete sig dåligt mot någon annan.

Kuvassa näyttelijä Akseli Manninen

- Det finns barn som agerar utåt och säger saker i stundens hetta, men om det blir regelrätt mobbning eller utfrysning och det går till personligheter så måste man som vuxen ingripa, säger Ostrow.

Vännerna på nätet kan fylla en funktion men kompenserar inte de sociala relationerna man har i verkliga livet.

Goda vänner på nätet – bra eller dåligt?

Många barn kan ha mycket vänner på nätet och är kanske mer sociala online än i det verkliga livet. Vännerna på nätet kan vara väldigt viktiga för barnen och det kan vara svårt för en äldre generation att förstå.

- Som förälder är det bra att veta vem barnet umgås med på nätet, vad de gör på nätet och vad de pratar om. Och trots att vännerna man har på nätet kan fylla en funktion så kompenserar de inte sociala relationerna som man har i verkliga livet, poängterar Ostrow.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell i Vega Lördag. Här kan du lyssna på hela intervjun.

Hur kan föräldrar stöda sitt barns sociala relationer?

22:11

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln