Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personer med synskada vill inte längre åka till huvudstaden för synundersökningar - Raseborgs sjukhus lovar starta poliklinik

Från 2019
En man och en kvinna överräcker ett papper till tre personer, två män och en kvinna. Den ena mottagande mannen i vit läkarrock.
Bildtext De synskadade överräckte sitt brev till sjukhusets representanter på onsdagen. Från vänster Göran Sjöstedt, Birgitta Nordström, sjukvårdsnämndens ordförande Roger Hafström (Saml), Peter Braskén och Gabriela Erroll.
Bild: Raseborgs sjukhus

Återkommande vårdbesök i huvudstadsregionen är dyra, tidskrävande och tunga för patienterna.

Svenska synskadade i Västnyland vände sig till beslutsfattare vid sjukhuset i Ekenäs och i staden Raseborg för att få vård lokalt.

Som svar fick de ett löfte om poliklinik som håller öppet en eller två gånger i månaden i Ekenäs.

Vill slippa resa

Föreningen Svenska synskadade i Västnyland underlyder Finlands Svenska Synskadade och omfattar kommunerna Ingå, Raseborg, Hangö, Sjundeå och Lojo.

Ordföranden för de synskadade i Västnyland Göran Sjöstedt önskar att man skulle få vård i regionen.

Att röra sig i trafiken i Helsingfors är heller inte det enklaste för en som ser dåligt

― Göran Sjöstedt
man i halvprofil i mötesutrymme
Bildtext Göran Sjöstedt leder den västnyländska distriktsföreningen för synskadade.
Bild: Yle / Monica Slotte

- Det underlättar oerhört mycket för våra medlemmar om man slipper resan till Helsingfors. Vårdköerna är också rätt långa så det kan ta länge innan man får komma till vård.

Sjöstedt poängterar vikten av att man får vård i tid eftersom en fördröjning kan leda till stora komplikationer, även förlorad syn.

Svårt att hitta rätt

Göran Sjöstedts egen synskada gör att han är invalidiserad till ungefär 70 procent.

Han jobbar och kan ta sig fram. Men han vet också att det kan vara svårt, till exempel på stora sjukhusområden.

- Mejlans sjukhus och området där är inte lätt. Jag förstår otroligt väl att de som ser ännu sämre än jag har svårt att hitta till rätt ställe, i synnerhet utan hjälp, säger han.

Att åka taxi till ögonklinik eller sjukhus i Helsingfors är ingen självklarhet.

- Det heter att man ska åka med allmänna fortskaffningsmedel. Det betyder buss eller tåg och byte till spårvagn. Att röra sig i trafiken i Helsingfors är heller inte det enklaste för en som ser dåligt, förklarar Göran Sjöstedt.

Han har gjort det till en vana att alltid vara ute i god tid. Och att fråga någon om vägen, om han inte hittar rätt.

Idel nya undersökningsställen

Karisbon Birgitta Nordström är styrelseledamot i föreningen Svenska synskadade i Västnyland.

Hon fick sin glaukomdiagnos 1999 vid ögonläkarstationen Ekenäs Öga och remitterades därefter till specialvården vid ögonkliniken i Helsingfors.

en man och en kvinna sitter
Bildtext Niklas Wikström och Birgitta Nordström behöver ledsagare för att kunna besöka läkare i Helsingfors.
Bild: Yle / Monica Slotte

Nordström har genomgått åtta operationer och flere laserbehandlingar.

Hon är tacksam för den goda vård hon har fått. Men hon säger också att de långa resorna för kontroll och uppföljning blir både svåra och obekväma.

skylt på husvägg
Bildtext Medlemmarna samlas i Lyan på Prästängsgatan i Ekenäs
Bild: Yle / Monica Slotte

Utan ledsagare måste Birgitta Nordström anlita taxi medan resor till Ekenäs kan göras med buss på egen hand.

En lista över uppföljningar visar besöken för bland annat synfältsundersökning och ögontrycksmätning på olika sjukhus och kliniker i huvudstadsregionen: i Alberga, Myrbacka, Mejlans, Brunakärr och Böle.

- Mitt synfält är dåligt. Förr i tiden blev ju de flesta som insjuknade i glaukom blinda. Idag har läkarvetenskapen utvecklats och man kan göra mycket, förklarar Birgitta Nordström.

Saknar Ekenäs Öga

Efter att en person med en långvarig synskada remitterats till specialvården kallas hen i regel till årligen återkommande undersökningar och läkarbesök.

människa invid trafikmärke som föreställer en person med käpp
Bild: Yle / Monica Slotte

Ögonsjukdomar bör följas upp regelbundet, vanligen med minst ett till två undersökningsbesök och ett läkarbesök per år. Undersökningar och läkarbesök sker inte under samma dag.

- Jag har sex barnbarn som jag får lov att muta för att få dem att komma med mig. Jag vill inte åka ensam till Helsingfors

― Birgitta Nordström, synskadad

Idag finns inte läkarstationen i Ekenäs längre.

- Med Ekenäs Öga försvann tryggheten, säger Birgitta Nordström.

Hon efterlyser en avdelning för synskador vid sjukhuset i Ekenäs där rutinundersökningar kunde utföras av kompetent personal.

Nordström tar fram de digitala möjligheter som idag finns för uppföljning på distans.

- Jag har sex barnbarn som jag får lov att muta för att få dem att komma med mig. Jag vill inte åka ensam till Helsingfors.

Hör och ser dåligt

Niklas Wikström är 100 procent synskadad. Det betyder inte att han är helt blind. Han har ledsyn men är berättigad till ledsagare.

Han klarar sig någotsånär ute i samhället men kan också berätta om vad som är problematiskt ibland.

- Just nu håller vi på att slippa ett problem och det är snö kombinerat med sol. När det blir bar mark får man också större kontraster, som gatstenar, att utgå ifrån.

Också Wikström har varit tvungen att söka sig till Helsingfors för att få vård som håller hög kvalitet. Resorna kräver förberedelse, tid och ledsagare. Men han drar sig för att göra resorna och är glad om han slipper.

- Eftersom jag också har lite problem med hörseln så betyder det att jag måste ha någon med mig. En skramlande spårvagn gör att jag kanske missar nånting vettigt som någon säger och då står jag där som ett levande frågetecken, förklarar han.

HUCS har gett grönt ljus i Ekenäs

Gabi Erroll, direktör för Raseborgs sjukhus, är glad över att ha fått grönt ljus för synundersökningar i Ekenäs.

kvinna och man i vitrock
Bildtext Gabi Erroll och Peter Braskén
Bild: Yle / Monica Slotte

- Vi kan glädjande nog meddela patientföreningen att vi faktiskt har det här på g och att man från HUCS sjukvårdsområde har som ambition att öppna mottagningsverksamhet på vårt sjukhus 1-2 dagar i månaden.

I det här skedet talar man om en poliklinikmottagning, inte om en ingreppspoliklinik.

- Det här blir närservice. Du får vården närmare dig och behöver inte åka längre bort

― Gabi Erroll, sjukhusdirektör

Servicen utreds ännu, liksom volymerna. Sannolikt kommer det årliga antalet patienter att ligga närmare 500 människor än 1000 och då torde det räcka med en mottagningsdag i månaden.

Erroll säger att tidtabellen ännu inte är helt fastslagen men att man kommer att börja i år.

- Det här blir närservice. Du får vården närmare dig och behöver inte åka längre bort.

Bra initiativ

Gabi Erroll uppskattar det initiativ som Svenska synskadade i Västnyland tagit.

- Jag tycker att det är glädjande. Det är verkligt positivt att patientföreningar är aktiva. De ska ta ställning till vad som behövs.

Peter Braskén, chefsläkare vid Raseborgs sjukhus, säger att kommunerna inte har kunnat ge ett exakt svar på hur många människor som behöver den här servicen i Västnyland.

- Vi har också så kallade poolpatienter, äldre människor som får olika typer av injektioner i ögat. De kunde också betjänas här vid sjukhuset i Ekenäs för att slippa åka längre bort.

Braskén säger att samarbetet med sjukhusen i Lojo och Helsingfors fungerar bra men att kapaciteten inte alltid räcker till. En del av ögonbesöken har köpts av sjukhuset Tilkka i Mejlans där man är specialiserad bland annat på ögonkirurgi.

Speciellt ont om ögonläkare

Det är ont om läkare överlag och speciellt ont om ögonläkare. Det märks i hela landet och följaktligen också i Raseborg.

För den nya polikliniken vid Raseborgs sjukhus kommer HUCS att köpa in en extern kraft från ett privat bolag.

- Det handlar om en helhetslösning där HUCS ställer en läkare till vårt förfogande. Vårdpersonalen har vi själv. De vårdare som börjar jobba vid ögonpolikliniken kommer att få tilläggsutbildning, förklarar sjukhusdirektör Gabi Erroll.

Mätinstrument och apparatur ingår i den helhetslösning som HUCS ger medan Raseborgs sjukhus upplåter utrymmet.

Ögonpolikliniken kommer troligen att öppna i den kirurgiska poliklinikens lokaler vid sjukhuset i Ekenäs.

Diskussion om artikeln