Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lokal-tv:n kämpar med att hitta pengar och yngre förmågor – i Närpes ska nytt projekt lösa problemen

Från 2019
Uppdaterad 20.03.2019 09:26.
En ung kvinna med långt rödbrunt hår står bredvid en ung man som lutar sig mot ett bord.
Bildtext Julina Rosendal och Jimmy Teir.
Bild: Yle/Juho Teir

Lokal-tv:n står inför en föryngringsprocess för att kunna överleva. I Närpes hoppas man att Jimmy Teir och Julina Rosendal är en del av lösningen.

I nästan 40 år har lokal-tv:n varit en del av många österbottningars vardag.

Men på många håll har det varit svårt att hitta folk att ta över verksamheten, samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna inte varit de bästa.

- Ekonomin är en stor utmaning för lokal-tv:n. Man behöver tittarnas stöd. Man behöver stöd från staden. Sedan finns det förstås pengar att ansöka om från olika fonder, säger Maria Launonen, styrelsemedlem i Förbundet för Finlandssvensk lokal-tv samt verksamhetsledare för När-TV i Närpes.

En kvinna i 50-årsåldern sitter i en kontorsstol. Bakom henne skymtar en tv-skärm.
Bildtext Maria Launonen.
Bild: Yle/Juho Teir

På senare år har också en ny utmaning dykt upp. Många av dem som driver lokal-tv:n i kommunerna och byarna börjar redan ha några år på nacken. Nya yngre förmågor skulle behövas för att ta över verksamheten

- Utmaningen är stor. Jag har själv erfarenhet av det här på När-TV. Jag har försökt vid flera tillfällen få med ungdomar. Problemet är att lokal-tv:na inte är rika. Vi kan aldrig betala en full lön åt de som börjar på och det är kanske inte de yngre så glada över.

Projekt för att engagera ungdomar

I Närpes har man ändå tagit tag i saken och försöker med hjälp av ett projekt få fler ungdomar intresserade av lokal-tv.

- I och med det här nya projektet som vi har, så försöker vi fånga ungdomar, ge oss ut på nätet och hitta folk via det. Det är klart att framtiden finns där och vi vill vara med. Vi tänker inte sluta utan vi vill vara med länge ännu, säger När-TV:s styrelseordförande Maria-Filippa Sundlin.

En kvinna med rödbrunt hår står framför en röd träbyggnad.
Bildtext Maria-Filippa Sundlin.
Bild: Yle/Juho Teir

Det tvååriga projektet finansieras av Kulturfonden och Aktion Österbotten och riktar sig till så väl ungdomar som invandrare.

- Att göra något för ungdomar och invandrare är något som fattas. En stor del av Närpesborna har utländsk bakgrund. Vi tänkte att det skulle vara roligt att lära oss känna dem bättre och att de skulle lära känna oss bättre via När-tv.

En blå skylt med texten När TV.
Bildtext När-TV
Bild: Yle/Juho Teir

I och med projektet hoppas man också få nya förmågor intresserade av att jobba med lokal-tv.

- Största utmaningen just nu för oss är skiftet av arbetskraft. Hur ska vi få nya eldsjälar? Utan eldsjälar är det svårt att existera som en lokal-tv. Det är dem vi måste hitta. Yngre förmågor som brinner för det här och som vi kan ha en längre tid.

Därför har Jimmy Teir och Julina Rosendal anställts för projektet.

Kunde de möjligen fortsätta med verksamheten även efter att projektet är slutfört?

- Det återstår att se var man hittar intresse. Jag tycker det är jätteroligt att jag kan jobba med media från min hemstad. Vi får se vad som händer i framtiden, jag har inga svar på det idag, säger Rosendal.

Ett rum fyllt med datorskärmar och elektronisk utrustning.
Bildtext När-Tv:s editeringsrum.
Bild: Yle/Juho Teir

- Det beror på vad man får för respons på det här projektet. Är det välmottaget och folk vill ha mer, så är man helt klart öppen för att förse folk med mera av vad de eventuellt vill ha, konstaterar i sin tur Teir.

Samlas på onsdagar för att se på När-TV

Enligt Teir finns det redan nu ungdomar som gärna följer med lokal-TV. Åtminstone inom hans kompiskrets är När-TV väldigt bekant.

- Jag har ett litet kompisgäng som träffas varje onsdag och ser på När-TV. Det har blivit lite av en tradition. Om man missar ett tillfälle så känns det som om man inte alls har koll på vad som händer.

Bland Teirs vänner finns alltså trogna tittare. Men för att nå ut till en ännu större publik och speciellt unga tittare, måste lokal-tv enligt Teir finnas där ungdomarna finns.

En videokamera står på ett bord.
Bild: Yle/Juho Teir

- Det finns en etablerad tittarskara i det äldre gardet, men för att fylla på underifrån med yngre, så måste lokal-tv finnas på alla kanaler. Innehåll ska finnas lite här och där, så att alla kan se någonting som delats och sedan kanske halkar in på en annan kanal och tittar vad som händer där. Det är viktigt att vara på flera plattformer.

Rosendal anser att man lyckats relativt bra på den här punkten i Närpes.

- De har redan en Facebook-sida som kontinuerligt uppdateras och programmen kommer ut på hemsidan i efterhand om man inte har sett dem på tv:n, säger Rosendal.

Frivillig verksamhet

Men problemet kvarstår. Även om man hittar ungdomar som är villiga att ta över verksamheten, finns det pengar att betala dem?

På många håll baserar sig verksamheten långt på frivilligt arbete och när eldsjälarna som en gång i tiderna dragit i gång verksamheten inte längre orkar hålla i trådarna, dör verksamheten ut.

- Det är ekonomin som tryter på många håll. Yngre som börjar med det här vill ha det som ett heltidsjobb och att få pengar till det är inte lätt, konstaterar Launonen.

I Närpes har lokal-tv:n tillräckligt med pengar för att kunna ha Maria Launonen som anställd, men även där finns bakgrundskrafter som jobbar på frivillig basis.

- Vi har vår hustomte Jan-Erik Widjeskog som har varit med och startat När-TV på 1980-talet och har funnits med ända sedan dess. När-TV är hans hobby och vi är väldigt tacksamma för det, konstaterar Maria-Filippa Sundlin.

Även om När-TV, precis som andra lokal-tv:n, ständigt får kämpa för sin överlevnad, ser situationen ändå relativt bra ut i Närpes.

- Vi har fått en liten höjning i tittaravgifter detta år. Det är riktigt positivt. Det är tittarna som gör att När-TV finns. Det kan hända att de har förstått att det är de som gör När-TV. Utan dem så finns vi inte, säger Sundlin.

Grafik över lokal-tv i Österbotten
Bild: Yle / Miro Johansson

Diskussion om artikeln