Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Tolkningsfråga” – SFP försvarar sitt agerande i vindkraftsfrågan i Kimitoön som ledde till att fullmäktigeavtalet revs upp

Från 2019
Uppdaterad 20.03.2019 10:34.
Vindkraftverk på landsbygden.
Bildtext Vindkraften fortsätter att skapa polemik i Kimitoöns kommun.
Bild: Mostphotos

Ett politiskt gräl har blossat upp i Kimitoöns kommun. Meningsskiljaktigheter kring den planerade vindkraftsparken Nordanå-Lövböle har lett till att fullmäktigeavtalet rivits upp. Vi anser att vi har tolkat avtalet rätt, försvarar SFP.

I Kimitoön har partierna förlorat förtroendet för varandra, och det gemensamma fullmäktigeavtalet har rivits sönder.

Det efter att tekniska nämnden med SFP:s och Centerns röster godkände vindkraftsplanerna för Nordanå-Lövböle utan nya bullerutredningar.

Enligt det gemensamma fullmäktigeavtalet skulle man uttryckligen vänta på en ny bullerutredning innan man kunde godkänna planerna.

- Vi har blivit grundlurade, summerar Fri Samverkans gruppordförande Rune Friman för Yle Åboland.

- Svenska folkpartiet och Centern verkar bry sig katten i det här avtalet. Det fanns ett par punkter som var viktiga för oss i det här avtalet. SFP och Centern har också tidigare gått emot avtalet till exempel gällande Dalsbruks hälsostation, så det här var droppen som fick bägaren att rinna över hos oss, fortsätter han.

SFP vill fortfarande ha en bullerutredning, den ska bara göras senare

Men enligt SFP stämmer det här inte.

- Det gäller tolkningen av en skrivning i fullmäktigeavtalet. För att göra det rysligt enkelt så handlar det här om att man är överens om att den enda vindkraftsplanen är just den här – Nordanå-Lövböle – och vi är också överens om att en ny bullerutredning ska göras, säger SFP:s fullmäktigegrupps ordförande Jan-Erik Enestam.

Jan-Erik Enestam, en man med grått hår, skägg och mustasch.
Bildtext Jan-Erik Enestam.
Bild: Lina Frisk / Yle

Texten i avtalet lyder: ”Vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle är remitterad till ny beredning för uppgörande av en bullerutredning som uppfyller kraven. Planen förs därefter till beslut utan fördröjning.”

Enligt Enestam handlar konflikten enbart om när utredningen ska göras. Fri samverkan och SDP tolkar avtalet som att bullerutredningen skulle göras innan ärendet klubbades igenom i tekniska nämnden på tisdagskvällen.

SFP anser däremot att det är företaget som eventuellt kör igång verksamheten i vindkraftsparken som ska bära ansvaret.

- De måste göra en miljökonsekvensbedömning och i samband med den måste en ny bullerutredning göras, säger Enestam.

Rune Friman skriver inte under Enestams tolkning.

- Var och en kan försöka tolka det själv. Jag tycker inte att texten är oklar, säger han.

Försöker Fri samverkan bara fördröja processen? Nej, säger Rune Friman

Hur är det möjligt att ni tolkar texten så pass olika?

- Vindkraften delar åsikterna här i kommunen. Det finns sådana som har totalt motsatta åsikter och använder alla olika möjligheter att hindra det. Det handlar om vindkraftens vara eller icke-vara. Fri Samverkan till exempel har motsatt sig vindkraft hela tiden, säger Enestam.

Rune Friman går inte alls med på att det skulle vara orsaken.

- Det handlar om att det ska gå rätt till. Det blir mycket svårare att få planen godkänd nu.

Man med gult hus i bakgrunden.
Bildtext Rune Friman.
Bild: Yle/Monica Forssell

Men ni vill ju inte att det ska gå igenom?

- Så är det. Men vi ville att det skulle bli klart i ett tidigt skede att planen inte är genomförbar.

Hur ska partierna då kunna samarbeta i fortsättningen?

- Nå, vi ska se hur det går då det lite har lugnat sig. Men med tanke på de ekonomiska utmaningarna som Kimitoön står inför så skulle det vara viktigt att gå vidare med vindkraftverken med tanke på de ekonomiska fördelar som det för med sig. Vi ska se om det går att hitta samförstånd, säger Jan-Erik Enestam.

- Nog kan vi säkert samarbeta, men tilliten i att göra liknande avtal har försvunnit åtminstone för min del, konstaterar i sin tur Rune Friman.

Flera personer samlade för att skriva under ett papper.

Politiskt gräl i Kimitoön - försoningsavtalet mellan partierna revs sönder

"Förtroendet förbrukat efter beslut om vindkraftspark".

Diskussion om artikeln