Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kärnkraft, trafik och Borgå sjukhus på tapeten i Yle Östnylands första valdebatt

Från 2019
Uppdaterad 20.03.2019 14:42.
Tuula Hirvilammi, Micaela Röman, Anette Karlsson
Bildtext Från vänster: Tuuli Hirvilammi (De gröna), Micaela Röman (obunden SFP) och Anette Karlsson (SDP).
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Kärnkraft, trafik, miljö och Borgå bb debatterades i Yle Östnylands första valdebatt inför riksdagsvalet i morgonsändningen på onsdag (20.03).

I debatten deltog Anette Karlsson (SDP) från Borgå, Tuuli Hirvilammi (De gröna) från Borgå och Micaela Röman (obunden SFP) från Sibbo.

I Yles valkompass är det speciellt en stor fråga som är aktuell ur östnyländsk synvinkel - Lovisa kärnkraftverk.

Påståendet i valkompassen lyder: Lovisa kärnkraftverk bör få fortsatt driftstillstånd efter 2030.

Kärnkraftverket finns där

Enligt Anette Karlsson kan man närma sig frågan från två riktningar.

- Vi behöver se till att det finns tillgång till ordentligt med energi, inte minst på grund av våra kalla vintrar, men ur östnyländskt perspektiv är ju kärnkraftverket i Lovisa också en viktig arbetsgivare, säger Karlsson.

Micaela Röman är delvis av samma åsikt som påståendet i Yles valkompass men vill speciellt betona säkerheten.

- Säkerheten var på tapeten sommaren 2018 då sommaren var mycket varm. Havsvattnet blev ovanligt varmt och den stora nyheten då var att det därför var svårt med nedkylningen, säger Röman.

Röman säger vidare att kärnkraften naturligtvis är miljövänlig men bara fram till den dag då någonting eventuellt händer.

Det som redan nu är mindre miljövänligt är det radioaktiva avfallet. Det säger Tuuli Hirvilammi från Borgå (De gröna).

- Allmänt taget stöder jag inte nya kärnkraftverk men med Lovisas nuvarande enheter förhåller det sig på annat sätt. De finns redan där och jag anser att de nog kan fortsätta sin verksamhet om de når upp till det som krävs ur säkerhetssynvinkel, säger Hirvilammi.

Teknologin har tagit stora steg framåt och vi kunde definitivt utnyttja vind- och solenergi betydligt effektivare

― Tuuli Hirvilammi
Tuula Hirvilammi, de Gröna
Bildtext Tuuli Hirvilammi.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Grunden finns redan

Hur ställer sig de två övriga kandidaterna till ett helt nytt tillstånd för kärnkraft, om ett sådant skulle bli aktuellt i Östnyland?

Micaela Röman ser hellre andra alternativ än nya tillstånd.

- Dessutom tror jag att det inte kommer att vara speciellt lätt att hitta finansiärer för ett nytt kärnkraftverk. Vi vet ju vilka problem det varit med det som färdigställs i Olkiluoto som bäst, säger Röman.

Anette Karlsson skulle däremot vara villig att godkänna nya kärnkraftslov om det skulle bli aktuellt i Östnyland.

- Istället för att förnya loven för de två enheterna i Lovisa kunde jag väl tänka mig att stöda en förfrågan från energibolaget Fortum om en ny enhet. Grunden finns ju redan. Det är ett alternativ som vi bör ställa oss positiva till och vara öppna för eftersom kunskapsnivån är stark i Lovisa när det kommer till kärnkraft, säger Karlsson.

Vilka kunde de andra energikällorna vara?

- Teknologin har tagit stora steg framåt och vi kunde definitivt utnyttja vind- och solenergi betydligt effektivare än vad vi gör nu. Jag upplever att vi står i ett vägskäl i den här frågan, säger Hirvilammi.

Micaela Röman, som ursprungligen kommer från Österbotten, har med stor fascination följt samarbetet kring energifrågor i den regionen.

- På många håll ställs ju nu frågan hur mycket man vill verka för den egna kommunen eller regionen. Energikunnandet är stort i Östnyland och med den diskussion som nu förs om klimatförändringen kan de som är först ute gå långt inom nya sätt att producera energi, säger Röman.

Anette Karlsson säger att energi också kunde bli någonting vi inte bara producerar för egen del utan till och med exporterar.

- Energikunskaperna kan bli det nya Nokia. Det kunde leda till mera inkomster, högre sysselsättning och det skulle också gynna vår region eftersom kunskaperna ganska långt finns i just Östnyland, säger Karlsson.

Jag förstår inte ens att man funderar på vägtullar eftersom kollektivtrafiken inte fungerar på ett sådant sätt som den borde

― Anettet Karlsson
Kandidat Anette Karlsson, SDP
Bildtext Anette Karlsson
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Vi behöver egen bil - frågan är bara hurudan

En annan aktuell fråga i Östnyland är miljöfrågan och i synnerhet sedd ur trafiksynvinkel.

Många är beroende av bil eftersom kollektivtrafiken inte är lika väl utvecklad i Östnyland som i till exempel Helsingforsregionen.

I Yles valkompass finns ett påstående att Finland inte bör skynda med att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

Tuuli Hirvilammi är av helt annan åsikt. Hon vill utveckla kollektivtrafiken och samåkningen.

- Jag vet nog att samåkningen inte fungerar så bra idag. Ofta behöver vi egna bilar, men de egna bilarna kunde vara eldrivna bilar. I min familj har vi använt oss av en biogasdriven bil i tre år redan, säger Hirvilammi.

Det som Hirvilammi ändå hoppas på är att få Finland på spåret, i ordets rätta bemärkelse.

- Vi behöver nya spårförbindelser här österöver – kanske rentav både öst- och kustbanan och inte bara ett alternativ. På lång sikt behöver vi båda, säger Hirvilammi.

Kollektivtrafik och energisnålare bilar

Något som beslutsfattare västeröver funderat på för att reducera trafiken till huvudstadsregionen är vägtullar.

- Jag förstår inte ens att man funderar på ett sådant alternativ eftersom kollektivtrafiken inte fungerar på ett sådant sätt som den borde. Det här skulle påverka den östnyländska regionen väldigt negativt, säger Karlsson.

Karlssons recept är att arbeta för en bättre fungerande kollektivtrafik och att göra det lättare och billigare att kunna byta till energisnålare bilmodeller.

Micaela Röman konstaterar att trafiken ser väldigt olika ut i olika regioner. Det här innebär att man inte kan ha ett förbud mot bensin- och dieseldrivna bilar i hela landet.

- Frågan behöver gå hand i hand med möjligheterna för människor att skaffa bilar som drivs med annat än bensin eller diesel. Alla har inte den möjligheten med de priser som gäller idag. Hellre skynda långsamt med att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar, säger Röman.

Jag är beredd att arbeta för att de normala förlossningarna kunde återföras till Borgå sjukhus

― Micaela Röman
Kandidat Micaela Röman, obunden SFP.
Bildtext Micaela Röman.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

"Det är svårt att få tillbaka det man förlorat"

Yle Östnylands lyssnare fick också bidra med frågor till debatten. En fråga handlade om Borgå sjukhus förlossningsverksamhet och huruvida den nya regeringen kan jobba för att få den tillbaka.

Indirekt är det här också en miljöfråga i och med att de som till exempel ska föda barn nu är tvungna att åka till antingen Helsingfors eller Kotka.

Hur ser de tre kandidaterna på situationen med Borgå sjukhus?

- Att i snabb takt få in det vi förlorat – i synnerhet som vi istället fått in andra enheter i sjukhuset – kan nog vara svårt. Däremot kan vi försöka stärka det vi nu har, säger Karlsson.

Tuuli Hirvilammi är på samma linje som Anette Karlsson.

- Vi behöver stärka Borgå sjukhus och samarbetet till sjukhusen både västerut och österut, säger Hirvilammi.

Micaela Röman anser att det alltid är svårt att få tillbaka något man förlorat.

- Jag upplevde att det var ett starkt slag mot kvinnorna att dra in Borgå bb. Jag vet i och för sig att den ersättande vården är bra där den finns idag, men jag är beredd att arbeta för att de normala – inte akuta – förlossningarna kunde återföras till Borgå sjukhus, säger Röman.

Så här gjorde vi

I februari skickade vi e-post till de 9 etablerade riksdagspartierna och bad dem rekommendera 1-3 riksdagsvalskandidater som talar svenska.

Partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom eller Pyttis.

Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna fick de i stället rekommendera finskspråkiga kandidater.

Yle Östnyland presenterar i tur och ordning de 9 etablerade partiernas östnyländska kandidater utgående från hur de har svarat på frågor i valkompassen. Varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio.

Utöver det här ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater. En sammanfattning av debatterna landar också på webben.

20.3.2019: Valdebatt om Lovisakärnkraften och miljöfrågor i Östnyland

21:45

Artikeln uppdaterades 20.3.2019 kl. 14.11 och 14.40. Påståendet i Yles valkompass gällande kärnkraften preciserades, liksom några meningar i artikeln. Tilläggsinformation lades till.

Diskussion om artikeln