Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skattesmällen dyr för Sjundeåförening - allmännyttighet handlar mer om paragrafer än om talko

Från 2019
Henrik Sandström utanför bollhallen i Sjundeå
Bildtext Henrik Sandström är ordförande för Sjundeå intresseförening
Bild: Yle/Maria Wasström

Den nya bollhallen i Sjundeå stod klar för knappt tre år sedan. Den är ett praktexempel på vad frivilliga krafter kan få till stånd med god vilja och välvilliga finansiärer.

Sjundeå intresseförening grundades för att driva på projektet med en ny bollhall i Sjundeå. Föreningen samlade in pengar och åtskilliga timmar lades ner på planering och förverkligande.

Det var inte alltid lätt men resultatet visade att det varit värt alla ansträngningar. En ny hall för över fem miljoner euro stod klar år 2016.

Sedan hörde Skatteförvaltningen av sig.

Allaktivitetshallen i Sjundeå
Bildtext Allaktivitetshallen i Sjundeå heter numera Fennia arena.
Bild: Yle/Maria Wasström

motsvarande sätt som i Ingå ansåg myndigheterna att det inte handlade om allmännyttig verksamhet. Det här i sin tur ledde till att understöd som föreningen erhållit av Sparbanksstiftelsen i Sjundeå plötsligt ansågs vara vinst som ska beskattas. Det handlade om ett understöd på omkring 800 000 euro.

Nästan 200 000 euro

En besvärsprocess inleddes och skatteskulden växte till 196 000 euro med räntor.

- Det är en stor summa för en verksamhet som vi uppfattar som fullständigt allmännyttig, säger Henrik Sandström, ordförande för Sjundeå intresseförening.

Beslutet från förvaltningsdomstolen var att föreningen inte ansågs vara allmännyttig.

Henrik Sandström
Bildtext Henrik Sandström är som före detta kommundirektör van att syssla med byråkrati.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Tydligen läser skattemyndigheterna bara paragraferna och tittar inte på vad det sist och slutligen är frågan om, säger Sandström.

Skatteförvaltningen anser att vissa kriterier måste uppfyllas för att ett samfund ska få statusen allmännyttig.

Uthyrning är inte allmännyttigt

Skattemässigt kan en förening inte anses vara allmännyttig bara för att den lokal den äger hyrs ut till allmännyttig verksamhet.

Föreningen måste också själv syssla med allmännyttig verksamhet.

- Man hänvisade till att vi inte hade annan verksamhet än att driva hallen. Vi började från noll för att bygga hallen så det är klart att så hemskt mycket annan verksamhet hinner man inte med, säger Sandström.

Högsta förvaltningsdomstolen tog sig inte an fallet.

Illa för motivationen

- En massa energi gick åt till alla de här besvären utan att de gav någonting. I stället hade man kunnat lägga energin på något annat, säger Sandström.

Om man nu ska vara lite bitter så visst finns det ju större skattesmitare som de borde få fast

Henrik Sandström

I dag är skatterna betalda men det betyder samtidigt att intresseföreningen har motsvarande mängd skulder som på sikt måste göras av med. Hur det ska gå till har föreningen ännu inte tagit ställning till.

Förutom samfundsskatten är också fastighetsskatten en stor utgift som i slutändan visar sig i hallhyrorna.

Fastighetsskatten betalas av hallbolaget Sjundeå allaktivitetshall, som alltså ägs av intresseföreningen. Henrik Sandström är också styrelsemedlem i hallbolaget.

Allmännyttigt hallbolag

För att hallbolaget inte ska behöva betala fastighetsskatt krävs att bolaget klassas som allmännyttigt.

Fastighetsskatten för hallen är över 30 000 euro.

- På sikt kommer det att påverka hallhyrorna om vi inte blir av med fastighetsskatten. Hyrorna är ju redan rätt höga.

En översiktsbild på en stor allaktivitetshall med blått golv.
Bildtext Den nya bollhallen i Sjundeå är toppenfin.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Sandström påpekar att många föreningar får understöd av sparbanksstiftelsen för att hjälpa till att finansiera hallhyrorna.

Han menar att loppet ännu inte är kört beträffande statusen som allmännyttigt samfund men att det inte heller ser särskilt ljust ut för tillfället.

- Vi försöker ändra stadgarna så att det klart står att vi inte kan göra vinst och dela ut dividend. Ifall bolaget upphör så tillfaller hallen ett allmännyttigt samfund.

Slutet gott i alla fall

Han hoppas att hallbolaget på det sättet åtminstone lyckas ändra på hallbolagets status.

Men - lyckas det inte har inget ändå varit förgäves.

- Må nu vara hur som helst men vi är stolta över att vi lyckats få till stånd en så här fin hall och den behövs ju verkligen, säger Sandström.

Diskussion om artikeln