Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankulla betalar 450 000 euro över värderat pris för fastighet: "Ingen ideal situation men vi bedömde att det var bästa alternativet"

Från 2019
Christoffer Masar i höstlandskap
Bildtext Affären var enligt stadsdirektör Christoffer Masar oundviklig.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Grankulla stad betalar 1,55 miljoner euro för en fastighet med tre byggnader. Vad som väcker frågor är att området enligt stadens värderingsutlåtande endast är värt omkring 1,1 miljoner euro.

Stadsfullmäktige i Grankulla har beslutat att staden ska köpa hela aktiestocken av bolaget Asunto Oy Bredantie 15.

Det innebär att en omkring 4,4 hektar stor tomt samt tre byggnader övergår i stadens ägo. Staden äger i nuläget en tomt intill.

Inför affären lät såväl staden som bolaget göra värderingsutlåtanden av området. Enligt stadens värderingsutlåtande är området värt omkring 1,1 miljoner euro.

Utgående från bolagets värderingsutlåtande rör sig värdet mellan 1,25 och 1,5 miljoner euro.

En planändring för bägge tomter är samtidigt under beredning. Enligt den nya detaljplanen ska daghemmet som står på stadens tomt samt byggnaderna på bolagets tomt rivas.

Ett höghus med bostäder ska byggas på den blivande kombinerade tomten.

Det nya höghuset beräknas höja tomtens värde märkbart. Men för att kunna gå vidare med planändringen var köpet av hela aktiestocken nu ett måste, menar Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar.

- Vi stod inför att antingen avbryta hela planläggningsprocessen som har hållit på länge och dragit en hel del resurser eller så måste vi köpa ut den andra parten, säger Masar.

Riskabelt för daghemmets del

Orsaken till att man inte kunde fortskrida med planläggningen tillsammans med bolaget var att godkännandet av den nya planen hade krävt att man gått samman med bolaget.

Aktiebolagets tomt är större och deras andel hade därmed varit värdefullare. Enligt lag hade bolaget då haft rätt att när som helst lösa in den del staden äger.

Det problematiska i situationen är att det på stadens tomt finns en byggnad där daghemmet Grankotten verkar.

- Den andra parten hade kunnat lösa in stadens del och därmed också besluta om att stänga daghemmet utan att vi hade ersättande platser att erbjuda. Det kunde vi inte tillåta, säger Masar.

Masar tillägger:

- Det var verkligen inte en ideal situation men vi ansåg ändå att detta var bättre än att avbryta hela planläggningen, säger Masar.

Barn som tecknar på daghemmet
Bildtext Grankottens daghem kan tidigast stängas vid utgången av år 2021 bedömer bildningssektorn.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Planändring kan inte genomföras stegvis

Den planerade ändringen av detaljplanen kräver att daghemmet Grankotten i framtiden rivs.

Enligt bildningssektorns utlåtande är det ändå inte möjligt att avstå från daghemsbyggnaden på kort varsel eftersom staden i nuläget inte har ersättande daghemsplatser att erbjuda.

Allra tidigast beräknas det vara möjligt vid utgången av år 2021.

Varför började man då med en planändring innan området helt var i stadens ägo?

- Tanken var från början att planändringen skulle gå att genomföra i två skeden, bolaget i ett skede och staden i ett senare skede men det visade sig vara omöjligt, säger Masar.

Enligt den nya detaljplanen ska exempelvis ett parkeringsområde byggas under det planerade flervåningshuset och det var inte möjligt att göra i flera steg, berättar Masar.

Jag vill inte kommentera annat än att det inte var ett för högt pris, det förnekar jag till hundra procent

Jyrki Ant-Wuorinen, styrelseordförande

Inte överpris enligt bolaget

Jyrki Ant-Wuorinen, styrelseordförande för Asunto Oy Bredantie 15, ställer sig mycket kritisk till att staden skulle ha betalat överpris för fastigheten.

- Jag vill inte kommentera annat än att det inte var ett för högt pris, det förnekar jag till hundra procent. I framtiden kommer värdet märkbart öka då planläggningen är klar, säger Ant-Wuorinen.

En av stadsfullmäktigeledamöterna, Lauri Ant-Wuorinen, anmälde sig jävig i ärendet och deltog inte i dess behandling i fullmäktige. Lauri Ant-Wuorinen är son till styrelseordförande Jyrki Ant-Wuorinen.

Såväl Masar som Jyrki Ant-Wuorinen menar ändå att detta inte hade någon som helst påverkan på priset och affären.

- Min son har till hundra procent säkrat att han inte har något att göra med den här saken, varken i bolagsstyrelsen eller i förvaltningen, säger Ant-Wuorinen.

- Under hela processens gång har Ant-Wuorinen hela tiden systematiskt jävat sig och inte deltagit i några diskussioner om ärendet, så det hade ingen inverkan på affären, säger Masar.

Diskussion om artikeln