Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk förhandlar om ett samföretag med Mehiläinen: "Målet är att få hela äldreomsorgen under ett och samma tak"

Från 2019
Christoffer Hällfors.
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande vill ha en god åldringsvård i Lappträsk.
Bild: Yle / Leo Gammals

Trots att landskaps- och vårdreformen inte godkändes fortsätter arbetet med att utveckla vårdtjänsterna i Lappträsk. Kommunen förhandlar nu om en utlokalisering av äldreomsorgen.

I Lappträsk var beslutsfattarna lättade över att den kombinerade landskaps- och vårdreformen föll. Kommunstyrelsens ordförande Christoffer Hällfors är en av dem.

- Lappträsk kommun ser att det var bra att landskapsreformen föll eftersom det finns många saker vi vill sköta själv och det kan vi nu i fortsättningen. Det finns ett visst kostnadstryck på social- och hälsovårdstjänsterna och det är utmanande för en liten kommun att ordna dem. Men vi är glada för att få ordna dem själv för det är närservice som våra invånare vill ha, säger han.

Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka
Bildtext Kommundirektör Tiina Heikka.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Enligt kommundirektören Tiina Heikka skulle en reform ha inneburit bland annat mer byråkrati och mindre inflytande i beslutsprocesser samt större risk för att tjänster hade flyttats bort från kommunen.

I Lappträsk vill man att kommunerna överlag får bättre möjligheter att förnya och utveckla sina tjänster. I Lappträsk blir dessutom invånarna färre och äldre och antalet nyfödda barn minskar.

Utlokalisering av äldreomsorgen

I ett led att garantera en högklassig närservice förhandlar kommunen nu om en utlokalisering av äldreomsorgen. Tanken är att grunda ett tjänsteproducerande samföretag med vårdbolaget Mehiläinen.

- Invånarna vill att social- och hälsovårdstjänsterna ska vara närservice. Så som vi ser det ska också äldreomsorgen vara en närservice i framtiden, säger Hällfors.

Mehiläinen
Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle

I kommunen upplever man att äldreomsorgen är för splittrad. Hemvården, privata serviceboenden och den egna servicen behöver samlas under ett och samma tak. Splittringen gör den samtidigt svår att utveckla som en helhet, menar Hällfors.

- Vi lägger in en del krav i upphandlingen och ser om de uppfylls och vilka tjänster vi i så fall kan erbjuda via samföretaget. Vi vill veta om ett samföretag är ett bättre alternativ att erbjuda den närservice invånarna vill ha, säger Christoffer Hällfors.

Hällfors kan inte nämna exakt vilka krav kommunen ställer på vårdbolaget för att ett konsensusdokument skall uppnås. Dessa frågor diskuterades så sent som igår kväll i kommunens aftonskola.

Problem med privata vårdbolag

De pågående förhandlingarna gäller alltså äldrevården där privata vårdbolag prickats för olika försummelser, även i Östnyland.

I Lappträsk ordnas redan hemvården som ett utvecklingsprojekt tillsammans med Med Group och kommunen är nöjd med samarbetet.

Pirkko Martikainen.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Men beslutsfattarna har noggrant följt med problematiken kring privata aktörer och vill dämpa farhågorna genom goda förhandlingar.

- Mycket handlar det nog om att man får ett bra avtal till stånd tillsammans med en privata parten om man ställer de rätta kraven.

Hällfors betonar att kommunen under de senaste åren redan har förhandlat flera gånger i vårdfrågor, om hemvården med Med Group, med staten om civiltjänstgöringscentralen och Lovisa om social- och hälsovården.

- Vi vet vilka tjänster det är fråga om. Vi vet vilka utmaningar där finns och då vet vi också vilken kravnivå vi kan lägga. Sedan vill vi också ha en högkvalitativ vård eller högkvalitativ service för invånarna och det har vi prioriterat högst.

Dyrare taxor och samarbetsförhandlingar

När Mehiläinen köpte Borgå läkarcentral i juni 2018 meddelade de att företagsförvärvet inte skulle påverka personalens anställningar.

För en knapp månad sedan inleddes trots det samarbetsförhandlingar och åtta årsverken hotas.

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att vår personal får det bra efter avtalet

― - Christoffer Hällfors

- Vi ser det som vår viktigaste uppgift att vår personal får det bra efter avtalet om det godkänns. Tanken är att de flyttas över som gammal personal till Mehiläinen.

Personalfrågan har redan diskuterats i samarbetsdelegationen, men den tas upp på nytt i ett senare skede under våren. Än så länge har kommunen inte stött på några problem, menar Hällfors.

Öppettider vid Lappträsk hälsogård
Bild: Yle / Leo Gammals

Blir vårdplatserna dyrare med privat aktör?

Vid läkarcentralen i Borgå höjde vårdbolaget också sina avgifter vid årsskiftet. Flera tjänster blev dyrare. Orsaken är att Mehiläinen har en gemensam prissättning i hela landet.

Med tanke på att kostnaderna för social- och hälsovård i Lappträsk var 3635 euro per invånare 2017 torde det ligga i kommunens intresse att om möjligt minska utgifterna.

- Jag tror inte att priset för tjänsten kommer att påverka våra invånare. Vi har redan nu privata serviceboenden som har en viss kostnadsnivå. Det här handlar mest om de platser som kommunen betalar för. Det betyder att det inte kommer att påverka våra invånare i slutändan. Det kan hända att kommunen betalar litet mera för platserna, men då handlar det också om att kvaliteten på servicen blir på en annan nivå.

Ingen förhandling om hälsovården

Kommunstyrelsens ordförande betonar att Lappträsk inte förhandlar om att utlokalisera andra tjänster inom social- och hälsovården än äldreomsorgen.

Samarbetet mellan Lovisas social- och hälsovårdstjänster och HNS fungerar redan bra.

Invånarna nöjda med hälsovården

Mitt i kyrkbyn finns hälsogården som erbjuder invånarna primärvård

I Lappträsk finns en läkarmottagning och ett laboratorium där man kan ge blodprov på tisdagsmorgnar.

Hälsovården ordnar med hembesök om man är för sjuk för att ta sig till hälsogården. Jouren finns dagtid i Lovisa och på kvällar och veckoslut i Borgå.

- Till en början kändes avståndet till jouren i Borgå rätt långt men de är kunniga där och personalen är väldigt trevlig, säger ortsbon Leena Kekkonen.

Kekkonen saknar inte någon specifik typ av service i Lappträsk, men önskar att de tjänster som nu finns blir kvar och att servicen inte försvagas.

Lappträsk hälsogård.
Bildtext Hälsogården i Lappträsk kapellby.
Bild: Yle / Leo Gammals

Senta Nemlander saknar en gynekolog vid den lokala hälsocentralen, men är i övrigt nöjd med de tjänster hon behöver.

- Tandvården har alltid fungerat. Det samma gäller när jag har behövt ta några prover. Också vården av både min glutenintolerans och fibromyagli har fungerat lika bra som när jag bodde i Borgå

Nemlander är tvungen att då och då köra till Lovisa för att få tandvård om hennes tider inte passar ihop med de dagar tandläkaren har mottagning i Lappträsk.

Lovisa hälsocentral.
Bildtext Lovisa hälsocentral.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Varken Senta Nemlander eller Leena Kekkonen ser något behov av att privata aktörer skulle ta över resten av social- och hälsovårdstjänsterna i Lappträsk.

- Jag skulle inte säga att det är någon riktigt bra idé. Det känns som om vården då skulle ligga längre bort på något vis. Det blir kanske inte samma personal och så som man har varit van med här, säger Nemlander.

- Det skulle vara bra om den hälsocentralsmodell och samkommun som Lappträsk nu har med Lovisa blir kvar, säger Kekkonen.

Däremot kan Kekkonen tänka sig att betala litet mer för tjänsterna om kvaliteten förblir hög, men inte om servicen är litet ditåt och personalen är inkompetent.

Invånarkväll i april

Kommunen strävar efter att kunna behandla ett konsensusdokument om äldreomsorgen i fullmäktige den 3.4.

Följande dag klockan 17.30 ordnas en invånarkväll där samföretaget diskuteras. Om planerna fortskrider behandlas ett kontrakt av kommunfullmäktige den 24.4.

Diskussion om artikeln