Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vad är lycka och hur uppnår du den? - "Om man är tillfreds har man en chans att bli lycklig" säger filosofen Kim-Erik Berts

Från 2019
Uppdaterad 20.03.2019 16:43.
Kim-Erik Berts, lärare i filosofi och matematik.
Bildtext Kim-Erik Berts är gymnasielärare och doktor i filosofi.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Finland toppar igen statistiken över världens lyckligaste länder. Men vad är lycka och hur uppnår man den? Idag på den internationella dagen för lycka diskuterar vi begreppet lycka med filosofen Kim-Erik Berts.

Frågan ”vad är lycka?” hör till de stora begreppen inom filosofin, tillsammans med bland annat ”vad är livets mening?” och ”vad är sanning?”.

Menar vi med lycka den intensiva känslan, euforin, eller talar vi om en mer långsiktig upplevelse av att livet är värt att leva?

Och vad upplevs som ett meningsfullt liv? Vad är det värt att ägna sin tid åt? Hur ser det goda livet ut?

– Jag har inte någon lyckoformel att dela med mig av. Men att vara lycklig på lång sikt är enligt filosofin det optimala. Många filosofer har genom historien varnat för kortsiktig njutning, som i sin tur kan leda till motsatsen, säger Kim-Erik Berts som är doktor i filosofi och lärare i filosofi vid Vasa gymnasium.

Taiteellinen kuvaus filosofisesta ajattelusta
Bildtext En konstnärlig tolkning av filosofi.

Lyckans roll i ett meningsfullt liv?

– Frågan är om det krävs att man är lycklig för att leva ett meningsfullt liv. Det beror på vad man sätter in i lyckobegreppet.

Kim-Erik Berts tror inte att det finns så stark kopplingen mellan ett meningsfullt liv och lycka. Ett meningsfullt liv kräver inte att man hela tiden känner till exempel glädje.

Men kan man då vara lycklig utan att känna att livet är meningsfullt?

– Det kan man säkert känna, oberoende av vilket liv man lever. Speciellt om man med lycka menar njutning eller tillfälliga lyckoupplevelser.

– Med uttrycket "att vara tillfreds” kommer vi kanske närmare det långsiktiga lyckobegreppet. Om jag är nöjd och tillfreds har jag en chans att bli lycklig.

Men det här utvecklas lätt till tankeleken att ”om jag bara är nöjd med mitt liv så har jag också en chans att bli lycklig”, påpeka Berts.

Eller ”om jag får det och det så blir jag lycklig”. Då kommer man in i ett självbedrägeri.

– Om man istället tänker att det här som jag nu har kan jag vara nöjd med, det här är tillräckligt. Eller att man tänker tvärt om, att jag är tacksam för det jag har. Då kan det hända att lyckan finns inuti det tänkesättet, att den kommer på köpet.

Lapsi syö hattaraa.
Bildtext Lycka är...
Bild: Tiina Jutila / Yle

Lyckans historia

När man ser på lyckan ur en historisk filosofisk synvinkel lyfter Kim-Erik Berts fram antikens filosofer Platon och Aristoteles samt sextonhundratalsfilosofen Blaise Pascal.

Hedonismen är ett centralt begrepp inom filosofin, att människans mål är njutning. Den ohämmade njutningen fördöms speciellt av Platon.

– Att du lever ett utsvävande liv med till exempel mat- och dryckesorgier eller att du roffar åt dig är ett uttryck för att din själ är oordnad och dålig. Du blir olycklig och fördärvar din själ. Den goda, dygdiga själen är däremot den som är ordnad och måttfull. Och det som lär människan om det goda är, enligt Platon, studier i filosofi.

Rafaels målning av filosoferna Aristoteles och Platon
Bildtext Måttfullhet och studier i filosofi är receptet på lycka! Rafaels målning av filosoferna Aristoteles och Platon.

Enligt Aristoteles har människan en viss natur och den kan styra sökandet efter lyckan. Människan blir lycklig om hon är ett socialt och förnuftigt djur.

Också Aristoteles anser att människan ska öva sig i dygder för att vara lycklig.

Blaise Pascal kommenterade människans lycka ur ett mer teologiskt perspektiv. I kristen kontext belastas människan av arvssynden.

Enligt Pascal har vi i och med det förlorat vår natur och också idén om det högsta goda. Vad som helst kan komma att stå för det goda.

Är det då en mänsklig rättighet att vara lycklig?

– Det förklarar att vi strävar i så många olika riktningar för att bli lyckliga. Att en del söker efter njutningar eller rikedomar, andra efter hälsa och så vidare. Men för Pascal finns det bara en väg för att bli lycklig, och det är att söka efter Gud. Om man hittar Gud så kan man som en följd av det också bli lycklig.

Bidrar då studier i filosofi till att man blir en lyckligare människa? Det är en fråga som Kim-Erik Berts har svårt att svara på.

– Jag har ju inget att jämföra med. Man studerar kanske filosofi mer för att få meningsfullhet. Men jag tror åtminstone inte att det blev sämre av att studera filosofi, konstaterar han med ett litet skratt.

En flicka hoppar högt upp i luften.
Bildtext En version av lycka.

Finland lyckligast i världen

Samtidigt som den internationella dagen för lycka firas kommer FN:s rapport om att Finland behåller sin plats som världens lyckligaste land.

– Det är betecknande att de länder som brukar beskrivas som de mest jämlika också ligger i toppen på den här listan. Det här är länder där de sociala klyftorna är förhållandevis små. Här satsas det på hälsovård, skola och vetenskap och samhällena känns trygga.

Är det då en mänsklig rättighet att vara lycklig?

– Vad som gör oss lyckliga är upp till oss själva. Man kan inte ge en viss formel och säga att följer du den här så blir du lycklig. Eller om du har de här och de här sakerna i skick så blir du lycklig.

Får vi då ett lyckligt liv om vi har materiellt välstånd eller hälsa? funderar Berts. Eller krävs det ett minimum av vissa saker, som tak över huvudet, kläder på kroppen, trygghet och goda relationer?

– Jag brukar fråga mina elever under gymnasiets filosofikurs vad de tycker att det krävs för att de ska vara lyckliga. De flesta brukar vara överens om att det krävs goda relationer. Och det tycker jag är det viktigaste, att vi har kärleksfulla relationer i våra liv.

Vad är lycka?

16:03
Fem fågelungar med stora gapande näbbar i ett fågelbo.
Bildtext Lycka är att ha bra relationer, till exmpel med sina syskon eller att sjunga i kör.
Bild: Marie Söderman / Yle

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln