Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EPP vidtar disciplinära åtgärder mot Viktor Orbáns Fidesz - Partiet förlorar sitt inflytande i gruppen

Från 2019
Uppdaterad 20.03.2019 20:38.
Viktor Orban omringad av press utanför EPP:s grupprum i Bryssel.
Bildtext Premiärminister Orbán kommer att ordna en presskonferens senare i dag.
Bild: Rikhard Husu / Yle

EU-parlamentets centerkonservativa grupp EPP vidtar disciplinära åtgärder mot det ungerska Fidesz-partiet. Fidesz fråntas sitt inflytande inom EPP på obestämd tid.

I ett ställningstagande konstaterar EPP att Fidesz angrepp mot kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker varit till stor skada för gruppen och att de måste upphöra.

Vidare konstaterar EPP att yttrandefriheten inom vetenskap och utbildning är en fundamental värdering inom EPP och att förutsättningarna för det internationella universitet CEU i Budapest måste tryggas.

Fidesz förlorar sitt inflytande inom EPP

Vid sitt sammanträde beslöt EPP:s partidelegation att frånta Fidesz allt inflytande inom partiet.

Fidesz medlemmar får inte längre nomineras för interna uppdrag inom EPP. Partiet förlorar också sin rösträtt inom partiet och får inte delta i EPP:s möten.

Vidar kommer en utvärderingskommitté, som leds av tidigare belgiska premiärministern Herman Van Rompuy, att tillsättas. Kommittén har i uppdrag att följa upp hur situationen inom Fidesz utvecklas.

Partiets ställning har diskuterats länge

Det är inte första gången som ungerska premiärministern Viktor Orbáns förehavanden blir föremål för diskussion inom EPP.

Tillsvidare har en majoritet av EPP:s medlemmar ändå dragit sig för att utesluta EPP.

Förhoppningen har varit att Orbán ska ompröva sin politiska linje, som gått ut på att införa ett allt mer centraliserat styre i Ungern samtidigt som verksamhetsförutsättningarna för domstolar, medier och universitet försämrats.

Ett dussintal medlemspartier, bland dem Sveriges moderater och Samlingspartiet från Finland, hade krävt att Fidesz utesluts med omedelbar verkan.

Orban: Beslutet var vårt eget

Vid en presskonferens som ordnades efter EPP-mötet sade Viktor Orbán att beslutet att frånsäga sig inflytandet inom EPP var ett beslut som Fidesz fattade självmant.

Enligt Orbán finns det en överenskommelse om att Fidesz inte medverkar i EPP:s verksamhet innan den oberoende kommitté som tillsatts för att utvärdera situationen blivit färdiga med sitt arbete.

Han säger att han varit beredd att lämna EPP om man inte hade lyckats enas om en kompromiss.

Orbán tillbakavisade påståendena om att han skulle driva en kampanj mot EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Enligt Orbán handlade det om en allmän informationskampanj, inte ett angrepp på en speciell person.

Vad är EPP och hur fungerar de europeiska partierna?

  • De europeiska partierna består av nationella partier från olika länder. Det finns för närvarande 12 registrerade europeiska partier som får ekonomiska bidrag av EU.
  • I Europaparlamentet bildar de europeiska partierna politiska grupper. Antalet politiska grupper är färre än antalet partier eftersom det krävs minst 25 parlamentariker från minst sju länder för att bilda en grupp.
  • Europeiska folkpartiets grupp (EPP) är med 219 ledamöter den största gruppen i Europaparlamentet.
  • Politiskt placerar sig EPP i mitten eller till höger på den politiska skalan. De kristdemokratiska partierna i de centraleuropeiska länderna har utgjort en bärande kraft i partiet.
  • Samtidigt är EPP en bred koalition där bland annat Silvio Berlusconis Forza Italia och Viktor Orbáns Fidesz medverkar.
  • Av de finländska partierna hör Samlingspartiet och Kristdemokraterna till EPP.

Källa: europainformationen.fi

Diskussion om artikeln