Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Det blir dyrare att ha bil, det ökar på ojämlikheten" – politiker och invånare splittrade i fråga om trängselavgifter

Från 2019
Uppdaterad 21.03.2019 10:44.
"De ökar på ojämlikheten eftersom det blir dyrare att ha bil" – politiker och invånare splittrade i fråga om trängselavgifter - Spela upp på Arenan

De gröna är för trängselavgifter medan Sannfinländarna och Blå framtid är fullständigt emot dem i Yles valkompass. Vi frågade invånarna, som även var splittrade i frågan. Vägtullar eller kilometeravgifter är två möjliga sätt att uppbära trängselavgifter, säger Helsingforsregionens trafik HRT.

"Också under 18-åringar ska ha möjlighet till könskorrigering" och "Medlemskap i militäralliansen Nato skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning" är påståenden som delade riksdagspartierna så gott som fullständigt. Kandidaterna skulle ange om de höll med påståendet eller inte i Yles valkompass.

Då Helsingfors valkrets kandidater svarade på fem regionala frågor var det ett till påstående som splittrade dem - "Vi bör ta i bruk trängselavgifter i Helsingforsregionen".

Medan De gröna alla är för trängselavgifter i någon mån är Sannfinländarna och Blå framtid alla fullständigt emot avgifter. Av Vänsterförbundets kandidater är dryga fyra femtedelar för avgifter.

Svenska folkpartiet och Centern valde däremot medelvägen, med ungefär hälften av kandidaterna i bägge partierna för avgifter, medan andra hälften var emot dem.

Du kan se hur riksdagspartiernas svar fördelade sig nedan.

Vägtull eller kilometerpris?

I en utredning från 2016 beskriver HRT olika trängselavgiftsmodeller.

Ett alternativ är att sätta upp vägtullar vid ringvägarna på sträckorna mellan Helsingfors utfartsleder, och vice versa.

Ett annat skulle vara att uppbära en kilometeravgift från alla chaufförer som kör i huvudstadsregionen. Avgiften skulle vara högre innanför ring I och ännu högre i Helsingfors centrum.

I utredningen lyfts vägtullarna fram som den enklaste och billigaste modellen att ta i bruk med den teknik som existerade år 2016.

Bilsättningsbild. Bilar kör på Mannerheimvägen i Helsingfors.
Bildtext Trängselavgifternas syfte är att minska på privatbilismen i huvudstadsregionen. I flera av HRT:s modeller är det allra dyrast att köra i Helsingfors centrum.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

En annan fråga, som utredningen inte ger något definitivt svar på, är ifall ortsbor ska få en rabatt på avgiften och hur denna rabatt ska fungera.

HRT säger att regionens utsläppsmål för 2030 inte kommer att nås ifall inte trängselavgifter tas i bruk under 2020-talet.

Avgifterna kommer eventuellt att behandlas i HRT:s styrelse nästa tisdag, då Helsingforsregionens markanvändnings-, boende- och trafikplan för 2019 behandlas.

Enligt planen är trängselavgifter en viktig och effektiv metod för att minska på trafikens utsläpp. Planen tar inte ställning till hur avgifterna ska uppbäras och hur stora de borde vara. Det ska regionen och staten bestämma tillsammans, säger planen.

21.3.2019 klockan 10.36: Meningen "Av Vänsterförbundets kandidater är dryga fyra fjärdedelar för avgifter" har korrigerats till "Av Vänsterförbundets kandidater är dryga fyra femtedelar för avgifter".

Diskussion om artikeln