Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Saga och William var Svenskfinlands populäraste förnamn 2018 - Finns ditt namn med på listan?

Från 2019
Färggranna bokstäver.
Bild: Mostphotos

Befolkningsregistercentralen har gått ut med listan över de populäraste namnen 2018.

I Svenskfinland var Saga, Ellen, Emma, Stella och Alma de populäraste första förnamnen bland flickor.

William å sin sida toppade listan över de populäraste första namnen bland pojkar på finlandssvenskt håll, tätt efterföljt av Alexander, Johannes, Erik, Mikael och Karl.

Bland de finska namnen var Eevi, Sofia, Venla, Ella och Aino de allra populäraste flicknamnen. Eeli, Elias, Leo, Oliver och Eino var favoritnamn för pojkar.

Allt som allt föddes 49 485 barn ifjol, varav 23 655 var flickor och 25 324 var pojkar. 3 239 svenskspråkiga barn föddes.

De här 50 namnen var finlandssvenskarnas favoriter:

Svenskfinlands populäraste första förnamn 2018

Här kan du se listan över alla de populäraste finsk- och svenskspråkiga förnamnen 2018!

Källa: Befolkningsregistercentralen