Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Minibeslut i Hangö: Outi McDonald får lön men bara från och med november - fortfarande ingen klarhet i den stora lönefrågan

Från 2019
Uppdaterad 21.03.2019 05:25.
Två tecknade figurer skuffar på var sin pusselbit, en grön och en röd.Snart passar bitarna ihop.
Bildtext Fungerande lösningar i fallet Hangö stad och Outi McDonald låter vänta på sig.

Det verkar omåttligt svårt för politikerna i Hangö att besluta om den felaktigt uppsagda ledande läkaren Outi McDonald ska få lön för de år som rättsprocessen pågick.

Politikerna kunde på onsdagen endast besluta om en liten del av lönefrågan.

Stadsstyrelsens personalsektion hade ett extra insatt möte på onsdagen eftersom de veckan innan inte lyckades ta ett beslut i frågan.

Nu kom sektionen fram till att staden är skyldig att betala McDonald lön, men endast från och med 23.11.2018. Det är datumet när Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att uppsägningen av McDonald var olaglig.

Outi Mcdonald.
Bildtext Outi McDonald
Bild: Yle/Robin Lindberg

Stadsstyrelsens personalsektion beslutade på onsdagens möte också att ärendet "till övriga delar" remitteras för fortsatt beredning.

De "övriga delarna" är den viktigaste och svåraste saken.

Beslutet innebär i praktiken att personalsektionen inte tog ställning till huvudsaken, det vill säga om McDonald har rätt till lön sedan staden först 2014 ändrade hennes arbetsuppgifter och senare, 2015, sade upp henne.

Personalsektionen möts senast den 10 april för att behandla saken igen.

"Den stora knäckfrågan är fortfarande olöst"

Det är en erfaren kommunpolitiker, Sture Söderholm (SFP), som leder ordet i personalsektionen. Han berättade strax efter onsdagens möte att det lilla delbeslutet var enhälligt.

Men varför beslutade ni inte om hela frågan, det vill säga att McDonald antingen får sin lön för hela tiden sedan processen började eller inte?

- Vi kunde inte göra det.

Diskuterades saken på mötet?

- Det diskuterades.

Är du nöjd med det delbeslut ni nu fattade?

- Jag är såtillvida nöjd att vi tog ett delbeslut. Men den stora knäckfrågan är fortfarande olöst.

Söderholm säger att hela ärendet har varit svårt.

- Mycket tufft. Och mycket komplicerat. Det handlar om en lång process, hur man tolkar lagtexter.

En man med glasögon. Han heter Sture Söderholm.
Bildtext Sture Söderholm
Bild: Yle/Petra Thilman

Söderholm svarar försiktigt på frågan om det var rättvist av stadsstyrelsen att ge den svåra lönefrågan till personalsektionen.

- Nå, det var stadsstyrelsens beslut. Enligt förvaltningsstadgan hör det till personalsektionens uppgifter.

McDonald får ledande läkarens lön från november 2018

Kommer McDonald att få en ledande läkares lön eller lön som vanlig läkare vid hälsovårdscentralen?

- Det kan jag inte säga, säger Söderholm.

Eftersom mötet nyss har slutat när Yle Västnyland ringer upp honom, finns också stadens kanslichef Lasse Tallqvist ännu på plats. Söderholm pratar med honom och ger sedan telefonen till Tallqvist som utrett frågorna efter HFD-beslutet.

Kanslichef Lasse Tallqvist
Bildtext Lasse Tallqvist
Bild: Yle/Maria Wasström

Tallqvist berättar att lönen kommer motsvara ledande läkarens lön.

- Den är kring 9 000 euro i månaden.

Bakgrund

När Högsta förvaltningsdomstolen HFD efter en flera år lång rättsprocess i november slog fast att uppsägningen av McDonald var olaglig, motiverade HFD beslutet med att det inte var stadsfullmäktige som hade rätt att säga upp McDonald utan grundtrygghetsnämnden.

Staden kunde då ha valt att säga upp henne på nytt och varit noggrann med att rätt organ sköter uppsägningen.

Men Hangö stadsstyrelse beslutade i februari att McDonald inte sägs upp.

Samtidigt beslutade styrelsen att staden tillsammans med vårdföretaget Attendo utreder vad McDonald nu kan jobba med då läkarservicen vid hälsostationen numera sköts av det privata bolaget.

Vad den här aktuella lönefrågan beträffar, beslutade staden att det enligt förvaltningsstadgan är stadsstyrelsens personalsektion som ska besluta om den.

Diskussion om artikeln