Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Societetshuset i Lovisa renoveras till fest- och möteslokal – politiker var oeniga om när källaren ska renoveras

Från 2019
Lovisa stads huvudbibliotek
Bildtext Societetshuset i Lovisa. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Societetshuset i Lovisa har senast varit som huvudbibliotek, men biblioteket flyttade ut till följd av dålig inneluft. Nu ska det anrika huset få nytt liv.

Stadsfullmäktige i Lovisa fattade på onsdagen beslut om att renovera Societetshuset till mötes- och festlokal. En del av huset ska hyras ut till företag för utställningar och arbetslokaler.

Prislappen för renoveringen ligger på 700 000 euro i år. Med den summan kan staden ta i bruk den första våningen, möjligtvis redan i slutet av året.

Kostnaderna enligt projektplanen

Enligt ett pressmeddelande från Lovisa stad väckte frågan livlig diskussion under onsdagens fullmäktigemöte.

En del av ledamöterna ville ha mer information om helhetskostnaderna för att renovera byggnaden och en del ville att renoveringen skulle börja i källarvåningen eftersom det är där roten till inneluftsproblemen finns.

Fullmäktige röstade två gånger, en gång om återremittering och en gång om Kari Hagfors (C, obunden) förslag om att lägga till cirka 300 000 euro för källarrenoveringen redan i årets budget.

I omröstningarna segrade ändå det ursprungliga förslaget.

Ventilationen i källaren justeras

För 700 000 euro ska Lovisa stad i år lägga grunden till ett fullständigt kök eller utdelningskök samt reparera ytor och festsalens fönster. Dessutom förnyas en stor del av vattenledningarna och en del av hustekniken.

Riskerna med de inneluftsproblem som finns i huset ska enligt ett pressmeddelande elimineras genom att göra ändringar i ventilationen i källarvåningen.

Det här ska se till att den dåliga luften i källaren inte tränger upp till första våningen.

Renoveringen fortsätter 2020 och 2021

Ungefär 50 kvadratmeter av trossbotten i den västra ändan förnyas och dräneringen på gårdssidan förbättras.

Takkonstruktionen ovanför huvudingångens trappa repareras och de delar som har skadats av tidigare läckage byts ut.

Renoveringen påbörjas i år och staden ska reservera pengar för det också i budgeten för 2020 och 2021. Tanken är att byggandet sker i juni–oktober i år. Årets renoveringsfas ska vara klar i november.

En reparation av källaren kostar uppskattningsvis 300 000 euro och ryms inte med i årets renoveringsprojekt.

Diskussion om artikeln