Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I höst måste 250 elever trängas i Sundom skola – det blir ingen utlovad barack

Från 2019
Uppdaterad 21.03.2019 08:08.
Annika Snickars, rektor för Sundom skola
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Den barack som skulle åtgärda utrymmesbristen i Sundom skola i Vasa till hösten behövs på annat håll. Nu föreslår staden istället en tillfällig lösning i Sundom. Med bara fem månader kvar till hösten är rektor Annika Snickars uppgiven.

Den akuta utrymmesbristen i Sundom skola skulle åtgärdas med hjälp av en barack till hösten, meddelade Vasa stad i december.

De planerna har nu grusats. Förra veckan fick Sundom skola besked om att den utlovade baracken inte kommer. Baracken behövs vid Dammbrunnen på grund av en renovering som drar ut på tiden.

- Vi har levt i ett jubelrus i några månader efter att beskedet om baracken kom. Vi har diskuterat i lärarkollegiet vilka klasser som ska gå i baracken och vilka lärare som kan tänka sig att jobba där. Nu är det med en viss uppgivenhet vi ser fram emot hösten, säger rektor Annika Snickars

Olika alternativ har diskuterats

Från stadens sida har man nu föreslagit olika tillfälliga lösningar istället för baracken.

- Det har varit prat om att sexorna skulle flyttas till en vaktmästarbostad vid Borgaregatans skola men det är inte aktuellt mera. Det har varit prat om att vi skulle ta i bruk utrymmen som förskolan nu använder i samma fastighet men den delen grundrenoveras så det är inte heller aktuellt, säger Snickars.

Många elever äter lunch vid sina pulpeter.
Bildtext Många elever äter vid sina pulpeter.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Ett förslag som nu diskuteras är att biblioteket som finns i samma byggnad som skolan delvis skulle göras om till undervisningsutrymmen. Men det tycker Annika Snickars inte är någon bra lösning.

- Om man tänker på hur mycket lånestatistiken har gått uppåt sedan biblioteket blev ett meröppet bibliotek tror jag nog Sundomborna reagerar om man börjar göra om utrymmena. Jag hoppas att vi ännu skulle ha möjlighet att få hit en tillfällig barack, men det är inte så mycket tid kvar till hösten. Man skulle ha önskat sig en viss framförhållning med beslutsfattandet.

Sundom bibliotek
Bildtext Biblioteket.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Vad har ni för möjligheter att påverka i den här frågan?

- Jag är förstås i diskussion med högre tjänstemän inom bildningssektorn. Men jag hoppas också att politikerna inser vad som är på gång och att man skulle hitta en bra lösning på det.

250 elever till hösten

Utrymmesbristen i Sundom skola är ingen ny historia. Den har funnits på agendan i snart tio år. Men utrymmesbristen har blivit alltmer akut.

För tre år sedan var elevantalet 200-210 elever. Nu är man uppe i 230 elever och till hösten kommer 20 elever till. Utan tilläggsutrymmen klarar man inte hösten, säger Annika Snickars.

- Vi har ingenstans att sätta eleverna. Vi har 250 elever här till hösten medan utrymmena är dimensionerade för 219 elever.

Tär på orken för både barn och personal

Annika Snickars säger att trängseln tär på orken för både barnen och personalen.

- De två senaste läsåren har vi använt våra utrymmen fullt ut. Vi har inte endaste skrubb ledig i skolan. Musikundervisningen försiggår i bombskyddet och textilslöjdsalen har vi tagit i bruk som klassrum. Också i matsalen är det en väldig trängsel. Det är ingen matro utan det är hela tiden fullt ös för att alla ska hinna äta.

Att få en tillfällig lösning på utrymmesbristen i Sundom skola räcker inte heller utan det behövs en långsiktig lösning.

- Utrymmesbristen och det stora elevantalet kommer vi att ha i åtminstone 5-6 år framåt som det ser ut nu, säger Snickars.

Begränsat antal elever kan få specialundervisning

Den akuta utrymmesbristen i Sundom skola påverkar bland annat specialundervisningen. Mikaela Svanbäck, en av skolans tre speciallärare, jobbar i ett litet rum utan fönster som inte är planerat för undervisning.

- Rummet är så litet att jag måste begränsa hur många barn jag kan undervisa samtidigt. Här ryms bara tre barn i taget. Skulle jag ha andra utrymmen skulle jag helt klart öka gruppstorleken de gånger jag jobbar i liten grupp. Nu måste vi hitta på andra stödformer för dem som inte ryms i det här rummet.

Speciallärare Mikaela Svanbäck
Bildtext Speciallärare Mikaela Svanbäck.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Svanbäck är oroad över läget och önskar att eleverna kunde få en lugnare skolmiljö.

- Jag jobbar ju med barn som är extra känsliga i skolmiljön eller har inlärningssvårigheter och de är väldigt beroende av att det är lugnt och att de har välfungerande fysiska utrymmen. Men kön till matsalen går precis här utanför så barnen blir ofta störda när de sitter i mitt rum.

Rum för specialundervisning
Bildtext Rum för specialundervisning.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Svanbäck säger att hon ändå är glad över att hon har ett utrymme att jobba i.

- Tidvis har en av speciallärarna varit helt utan rum och tvingats jobba i korridoren.

Skoldirektör Marianne West: Vi jobbar på en lösning

Vid Vasa stad beklagar skoldirektör Marianne West situationen och förstår uppgivenheten hos personalen i Sundom skola.

- Baracken behövs på grund av en renovering och den drar ut på tiden. Vi kan inte säga i det här skedet vad tidtabellen blir så därför behöver vi ett extra utrymme till Sundom skola för hösten. Sedan kommer vi att göra en större kartläggning och en behovsutredning gällande Sundom på lång sikt.

Matsalen i Sundom skola
Bildtext Matsalen.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Nu hade man i Sundom skola redan förberett sig på att få den utlovade baracken. Hur gick det så här?

- Det är inte vi som äger baracken utan hussektorn ansvarar för utrymmena. Det kan vi från bildningssidan inte påverka.

Finns det inga andra baracker man kan hämta dit?

- Nej, vad jag förstår finns det inga andra lediga baracker som är i Vasa stads ägo.

Gummistövlar i Sundom skola
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

Enligt Marianne West försöker man i första hand ordna tilläggsutrymmen för Sundomeleverna i den nuvarande skolbyggnaden.

- Det bästa skulle vara att alla är samlade under samma tak, med tanke på logistiken. Det är klart att det inte är någon bra lösning med tanke på att det annars också är trångt där men man måste tänka på det som en tillfällig lösning.

Att gå i skola i skift är inte aktuellt

Det har också diskuterats att eleverna i årskurs ett skulle gå i skola i skift men den lösningen kommer man inte att gå in för, säger Marianne West.

West säger att många representanter från olika sektorer har besökt Sundom skola för att bekanta sig med utrymmena.

Sundom skola
Bildtext Sundom skola.
Bild: Yle / Antti Kuusiniemi

- Alla vet att där är trångt och att det behövs mera utrymmen, Men Vasa stad vill förstås också tänka ekonomiskt och utreda olika möjligheter. Därför kom också baracktänket in, att vi skulle använda baracker som redan finns istället för att bygga nya.

Marianne West försäkrar att staden jobbar för att hitta en tillfällig lösning på utrymmesbristen så fort som möjligt.

- Man behöver ha lite tålamod ännu men Sundom skola har hög prioritet nu.

Diskussion om artikeln