Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Pedagoger om förskola för 5-åringar: Bra satsa på småbarnspedagogik i tidigt skede men barnen ska skyddas från stress

Från 2019
Barn leker med legobitar.
Bildtext Flera riksdagspartier vill att förskolan börjar ett år tidigare.

Förskolan borde förlängas och börja ett år tidigare. Det här tycker flera riksdagspartier. Angelica Pulkkinen är förskollärare och hon håller med. Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik och är aningen kritisk till förslaget.

- Om förskolan skulle börja tidigare så kunde vi också ge jämlika förutsättningar för barnets utveckling tidigare, säger förskollärare Angelica Pulkkinen.

Pulkkinen säger att forskning visar att en tidig förskoleundervisning har positiva effekter senare i livet.

- Därför skulle det vara viktigt att stöda barnen i ett tidigt skede.

Pulkkinen ser inget negativt med att börja förskolan ett år tidigare.

Angelica Pulkkinen
Bildtext Angelica Pulkkinen är lärare i småbarnspedagogik i Domus förskola i Helsingfors.

Skydda de tidiga barnaåren från stress

Professor Mirjam Kalland säger att det är ett intressant förslag, men menar att det finns vissa risker med att barn skulle börja förskolan redan vid fem års ålder.

Kalland tycker inte det är en bra idé att förlänga förskolan ifall det handlar om att tillägga akademiska element, det vill säga allmänna mål om att man ska lära sig att skriva, läsa och räkna.

- Det är viktigt att skydda de tidiga barnaåren från stress.

Om förskolan blir mera fokuserad på skolmässig inlärning så kan det ha negativa följder

Mirjam Kalland

Kalland säger att det inte finns någon forskning som visar att tidig inledning av skolgången skulle ha positiva effekter på sikt.

- Om förskolan blir mera fokuserad på skolmässig inlärning så kan det ha negativa följder.

Professor Mirjam Kalland
Bildtext Mirjam Kalland är professor i småbarnspedagogik
Bild: Sofie Gammals/Yle

Kalland är också orolig över kvaliteten. Hon påpekar att det är viktigt att förskolegrupperna är tillräckligt små och dagarna välstrukturerade och genomtänkta.

- Tittar vi på den här regeringsperioden som gått så har det getts lite motstridiga signaler. Man har bland annat ökat gruppstorleken, skurit ner på subjektiva rätten till dagvård och nu kommer ett initiativ om förlängd förskola.

- Men det kan vara positivt att börja förskolan tidigare. Det som är riktigt positivt är i så fall avgiftsfriheten.

Kalland hoppas att man tittar på den forskning som finns och vad som faktiskt stöder barnen.

Lär barnen utgående från lek

Kalland berättar att femåringar är väldigt nyfikna av sig. De tycker om att lära sig regler och spel och vad som är rätt och fel.

Då är det viktigt att förskolläraren finns där och hjälper barnen att känna glädje över lärandet och utforskande.

Pulkkinen säger att en viktigt grund för lärandet är att utgå ifrån lek.

Hon menar att barn ska få vara barn och fortsätta leka trots att de börjar lära sig saker i ett tidigt skede.

- Vi utgår mycket från barnens intresse och behov när vi planerar den pedagogiska verksamheten, säger Pulkkinen om verksamheten på Domus förskola.

Hon berättar att barnen redan i ett tidigt skede är ivriga att lära sig bland annat att läsa. Mycket av det som barnen lär sig är deras egna önskemål.

- Just nu är barnen på Domus förskola intresserade av rymden. Så då lär vi dem om rymden, säger Pulkkinen.

En flicka visar sina händer som är täckta av olika färgs målärger till kameran.
Bildtext En viktig grund för barnets lärande är att utgå ifrån lek
Bild: lev dolgachov

Kalland håller med om att lärandet ska bygga på lek i den tidiga åldern.

Hon tillägger att man också borde prata med både barnen och föräldrarna och sätta upp individuella mål för barnen. På det sättet kan man hitta flera barn som behöver mera stöd.

Pulkkinen säger att flera barn tidigare skulle få stöd om förskolan skulle förlängas.

Ytterligare en positiv aspekt med en förlängd och avgiftsfri förskola skulle vara att flera barn skulle involveras.

Kalland säger att det finns en oro över att barn med invandrarbakgrund eller barn från stora familjer lätt blir utanför småbarnspedagogiken.

- I viss mån kan avgifter vara avskräckande för vissa familjer, säger Kalland.

Det är viktigt att grupperna är tillräckligt små, tillräckligt stabila och har tillräckligt många vuxna

Mirjam Kalland

Pulkkinen tror att barnen skulle få en bättre start i den nuvarande förskolan om barnen skulle börja redan när de är fem år.

- I femårsgruppen skulle vi kunna satsa på sociala färdigheter och vardagskompetens. Då kunde vi fokusera på annat i gruppen för sexåringar när själva gruppen redan fungerar.

Kalland säger att förslaget om att förlänga förskolan är värt att utreda.

- Men det är viktigt att grupperna är tillräckligt små, tillräckligt stabila och har tillräckligt många vuxna.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln