Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svingård i Lappträsk får fortsätta sin verksamhet – förutsatt att trivseln i området inte försämras

Från 2019
Gris
Bildtext Arkivbild.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Amerikan Porsas gödsvinsstall i Pockar i Lappträsk får fortsätta sin verksamhet så länge den inte förorsakar damm, lukt, buller eller hälsovådliga olägenheter för den närmaste bosättningen.

Miljöhälsosektionen i Borgå gav ett utlåtande till Regionförvaltningsverket i södra Finland om förlängt miljötillstånd för svingården på sitt möte på torsdagen.

Det här efter att svingården, till följd av nya BAT-slutsatser (EU:s branschvisa utsläppskrav), varit tvungen att ansöka om översyn av tillståndet.

Verksamheten, som omfattar cirka 860 suggor och 3 500 grisar, får enligt sektionens utlåtande inte riskera att förorena hushållsvatten eller vattendrag.

Hushållsvattenbrunnar och grundvattenområden ska alltså skyddas från gödselspridning. Åar måste också tas i beaktande vid boskapsskötsel. Betande grisar får till exempel inte försämra vattenkvaliteten i dem.

Grisar i Sjundeå
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Malin Lindholm

Gödsel i form av slam får heller inte rinna ut på allmänna vägar när det transporteras.

Lukten från svinverksamheten ska kontrolleras särskilt på åkerarealer som ligger nära bosättning.

Enligt miljöhälsosektionens utlåtande får svingården inte heller orsaka oskäliga mängder skadedjur eller flugor på området.

Glest bebott område

Området kring svingården är inte särskilt bebott. Enligt miljötillståndet handlar det om spridd glesbebyggelse.

Det närmaste bostadshuset ligger cirka 260 meter från svinstallet, men det ägs av svingårdens ägare.

De närmaste bostadshusen som inte ägs av svingården ligger på cirka 400–500 meters avstånd från stallbyggnaden.

En fritidsbyggnad ska också finnas på ett 380 meters avstånd från stallet. Också det ägs av en av svingårdens ägare.

Inga vattendrag eller grundvattenområden i omedelbar närhet till svinstallet

Enligt svingårdens tillståndsansökan är stallet inte beläget på klassificerat grundvattenområde. De närmaste grundvattenområdena ligger på cirka 2–3 kilometers avstånd.

Det närmaste vattendraget är ett dike som flyter längs en åker nära svinstallet. En bäck ligger dessutom på 600 meters avstånd och en å på en kilometers avstånd från svingården.

Diskussion om artikeln