Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattenläckage i Ekenäsbostad sedan 2008 men bolaget tog inte tag i problemen: Nu är det förbjudet att bo i lägenheten

Från 2019
Uppdaterad 21.03.2019 18:32.
Vattendroppar på slät, grå, vertikal yta.
Bildtext Invånarna ha själva låtit utreda problemen.
Bild: Lovisa Hammarlund

Det är nu förbjudet att använda en bostad i Ekenäs som i åratal har haft vattenläckage och problem med inneluften.

Miljöhälsomyndigheterna har vidtagit så kallade tvångsåtgärder i brådskande ordning. Det innebär i det här fallet att lägenheten inte alls får användas. Orsaken är höga formaldehydhalter.

Beslutet kan inte upphävas förrän bostadsbolaget på ett pålitligt sätt har kunnat visa att orsakerna till de höga halterna formaldehyd är borta och att halten har sjunkit till en normal nivå.

Lång historia

Det handlar om en bostad i en radhuslänga. Bostaden har haft flera olika vattenläckage. Den första takreparationen sades ha misslyckats redan 2008 så att regnvatten kan ha läckt in under många år.

Miljöhälsomyndigheterna inspekterade bostaden 2017 och konstaterade "en mycket tydlig unken lukt". Isoleringen ovanför sovrummen var genomvåt.

Bostadsbolaget uppmanades komma med en utredning över skadorna och en renoveringsplan.

Bolaget följde inte den första uppmaningen. Senare uppmaningar har de också ifrågasatt och inte följt eller följt bara delvis.

Till domstol

I mars i fjol tog myndigheterna till tvångsåtgärder. Då ålades bostadsbolaget att senast i slutet av april 2018 lämna in en reparationsplan samt regelbundet rapportera om fynden och hur reparationen framskrider.

Bolaget överklagade det här beslutet till förvaltningsdomstolen.

Domstolen förkastade besväret för en vecka sedan. Tidsfristen för renoveringsplanen förlängdes till 30.4.2019. Men bostadsbolaget hade redan i augusti lämnat in en renoveringsplan.

Formaldehyd

Invånarna har under årens lopp också själva låtit utreda problemen. Våren 2018 lät de göra en mätning av halten formaldehyd. Den visade sig vara alltför hög.

Senare lät också bostadsbolaget mäta formaldehydhalterna.

Myndigheterna uppger att bostadsaktiebolaget inte hade bestämt om vidare åtgärder för att åtgärda de höga halterna trots att de visste om dem.

Miljöhälsomyndigheten beslutade därför i brådskande ordning att bostaden inte längre får användas.

Nu när domstolen har förkastat beslutet är det möjligt att fortsätta behandla ärendet i normal ordning. Under den tid som domstolen behandlade fallet låg den normala proceduren på is och miljöhälsomyndigheterna kunde vid behov endast ta till brådskande åtgärder.

Diskussion om artikeln