Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oxhamns skola i Jakobstad behöver 15 klassrum till hösten

Från 2019
Uppdaterad 25.03.2019 10:08.
Oxhamns skola i Jakobstad.
Bildtext Arkivbild. Oxhamns skola.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Arbetsgruppen som funderar på Oxhamns skolas framtid i Jakobstad skall ha sitt arbete klart i mars – renovering eller nybygge. Bildningsdirektör Jan Levander hoppas att fullmäktige kan bevilja planeringspengar för projektet i april.

I dag verkar skolan i Rådmansdelen av skolkomplexet och i upphyrda utrymmen på tre olika håll i staden på grund av problem med inneluften.

Beslut om upphyrning av baracker måste också ske i april med tanke på skolarbetet nästa läsår.

Baracker behövs till hösten

I ett första skede behövs planeringspengar när beslutet om renovering eller nybygge är fattat, bland annat skall en arkitekt anställas för planeringen.

Bildningsdirektör Jan Levander räknar med att det blir ett nybygge och att det startar tidigast sommaren 2020.

Bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad säger att staden har eftersträvat effektiv och billig skolmat.
Bildtext Jan Levander
Bild: YLE/Henrik Leppälä

Från lärarhåll har det kommit kritik om att skolarbetet är splittrat eftersom skolan verkar på tre ställen utanför Rådmansenheten sedan tre veckor tillbaka.

Gymnastiksalen och hushållsutrymmena vid Oxhamns skola är de enda utrymmena som fortfarande används vid den skolenheten.

Oxhamns skola.

- Baracker eller elementlösning är det dyraste alternativet även om alla är på samma ställe i så fall. Vi måste undersöka om det ändå är vettigt att bibehålla en del upphyrda utrymmen i Campus Allegro, säger Jan Levander.

Totalt behövs det ytor motsvarande femton klassrum till hösten för skolans del. De hyrda utrymmena i Optima och i gymnasiet kommer inte att vara tillgängliga till hösten.

Framsidan eller baksidan

En fråga som arkitekten kommer att få ta itu med är placeringen av de nya byggnaderna, om de skall placeras på framsidan eller på baksidan av Rådmans skola.

- Båda alternativen är möjliga, såvitt jag förstår, säger Jan Levander.

En öppen fråga är också den så kallade teknikbyggnadens öde vid Rådmans skola.

I dag används slöjd-och bildkonstsalarna av både Språkbadsskolan och de övriga eleverna. Den kan inte åtgärdas eller rivas innan Språkbadsskolan står klar till hösten 2020.


Hur blir det med finansieringen av projektet?

- Jag räknar med att det blir leasingfinansiering , säger Jan Levander.

Diskussion om artikeln