Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Jouren den viktigaste valfrågan" – statsvetare synar kandidaterna från Vasa valkrets

Från 2019
Uppdaterad 22.03.2019 13:42.
Kim Strandberg
Bildtext Kim Strandberg
Bild: Yle/Anna Ruda

Frågan om Vasa centralsjukhus borde ha omfattande jour enar riksdagsvalskandidaterna i Vasa valkrets. I Yles valkompass har ingen av kandidaterna i Vasa valkrets svarat "helt av annan åsikt". Alla SFP:s kandidater har svarat "helt av samma åsikt".

Akademiforskare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa säger att frågan framför allt är knuten till svenska och rätten till vård på sitt eget modersmål.

Enligt Strandberg ger de flesta partier i Vasa valkrets sitt stöd till den omfattande jouren.

- Inom Centern och Samlingspartiet finns det några som är delvis av annan åsikt. Det som är gemensamt för dem alla i båda partierna är att det är kandidater vars hemort inte var i närheten av Vasa. De kommer från mera finskspråkiga orter längre in i landet. Man kanske inte förstår den här Vasarealiteten om man inte har någon anknytning hit.

Det skulle förvåna mig om väljarna har glömt. Insändarna i tidningarna har varit väldigt kritiska till i synnerhet Samlingspartiet för att de har agerat mot sjukhuset.

― Kim Strandberg

Strandberg påminner om att en valkrets är ganska stor

- Här ska man komma ihåg att en stor del av valkretsen är finskspråkig och här runt Vasa är det mer eller mindre helt svenskspråkigt förutom själva Vasa stad.

Partidisciplin styrde

I regeringen har främst Samlingspartiet och Centern motarbetat frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.

Enligt Strandberg kunde man redan när regeringen avgick se att det inte längre fanns några "bojor" på riksdagsledamöterna.

Strandberg säger att han har varit förvånad över att riksdagsledamöter från Vasa kan rösta emot den omfattande jouren.

- Men här ser man ju vilken partidisciplin det finns ibland och det syns nog här att motståndet mot den omfattande jouren är svagt.

Vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus
Bild: Yle / Mari Latva-Karjanmaa

Att riksdagsledamöter blir tvungna att rösta mot något på grund av att de är bundna av regeringssamverkan kan enligt Strandberg påverka hur det går för dem i det kommande riksdagsvalet.

- Jag tror inte de lyckas tvätta bort allt negativt här i Vasa valkrets. Det skulle förvåna mig om väljarna har glömt. Insändarna i tidningarna har varit väldigt kritiska till i synnerhet Samlingspartiet för att de har agerat mot sjukhuset.

Positivt för SFP

Strandberg tror att frågan om omfattande jour på Vasa centralsjukhus påverkar SFP positivt.

- Om jag skulle höra till SFP skulle jag betona hur det gick när vi inte satt med i regeringen, att det är viktigt att rösta på SFP för att bevaka svenskan. Jag tänker att man har ett guldläge, precis som Antti Rinne och Socialdemokraterna har insett. De lovade ju också att det blir omfattande jour och det låter ju som himmelriket i alla Vasabors öron.

Att Socialdemokraterna skulle ha haft den linjen oavsett, tror Strandberg.

- Det är ju trovärdigt.

Varg, skarv och pälsnäring

En av de specifika frågorna för Vasa valkrets i valkompassen lyder: Skarv-, säl-, och vargstammarna borde begränsas med hjälp av fler jaktlicenser.

De flesta kandidater i Vasa valkrets är helt eller delvis av samma åsikt. De som är helt eller delvis emot en begränsning är kandidaterna från Gröna förbundet och Vänsterförbundet.

- Det kan man förvänta sig av nationella linjen för partiet. Det finns inget som förvånar på den punkten.

Varg i snöigt landskap.
Bild: Felix Andre Skulstad

På frågan om att pälsnäring borde förbjudas i lag har kandidaterna svarat så som Strandberg förväntade sig att de skulle svara

- Vänsterförbundet och De gröna är av den åsikten att pälsfarmningen ska förbjudas, vilket är i linje med partiernas officiella linje. Där skiner det ideologiska igenom och inte det att det är mycket pälsnäring i Österbotten som är de andra partiernas perspektiv.

Språket förenar partiet

Strandberg säger att det är typiskt för SFP att språket förenar partiet, i övrigt ryms alla kandidater inom partiet.

- De har jordbruksrepresentanter, sådana med ganska vänsterriktade åsikter, de som är högerut och väldigt liberala. I SFP finns lite av varje.

Strandberg säger att han tror att det kan vara svårt för ett sådant parti att bestämma sig för en strategi och fånga väljare.

- Samtidigt kan det vara enkelt när det är ett parti som ändå har språket och minoriteten i Finland som huvudfokus.

Strandberg påminner om att SFP tidigare ville sudda bort språket ur sin strategi.

- Men nu är det nog läge att pusha på det igen eftersom det finns frågor som är så starkt knutna till språket, till exempel frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.

Invandring överraskar inte

Bland svaren på påståendet En ökad invandring behövs för att det också i glesbygden ska finnas tillräckligt med invånare och arbetskraft ser Strandberg inga överraskningar.

Bland Sannfinländarna och de Blå svarar största delen av kandidaterna att de är helt eller delvis av annan åsikt.

- Det parti som sticker ut jättemycket är SFP, där samtliga är antingen antingen helt eller delvis av samma åsikt, att det behövs ökad invandring.

Bern Amar hjälper en åldring
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Strandberg konstaterar att åsikterna i de övriga större partierna är ganska spridda.

- Lite överraskande kanske att det för Vänsterförbundet och De gröna inte är så stor del som är positivt inställda, det är ganska fifty-fifty i de två partierna. Det skulle det inte vara om man skulle se på partiernas kandidater i de större städerna, där skulle De grönas och Vänsterförbundets kandidater vara jättepositiva till invandring.

Strandberg säger att inställningen till invandrare inom Vänsterförbundet och De gröna är lite speciell för Vasaregionen.

- Det är ibland inte så urbana människor som ställer upp i de här typiskt urbana partierna.

Urbana partier

Enligt Strandberg är i synnerhet De gröna ett typiskt urbant parti.

- I alla länder brukar De gröna bestå av unga, urbana, ofta studerande vid högskolor och universitet.

Han konstaterar att Vänsterförbundet har en annan historia.

- I till exempel Sverige har Vänsterförbundet varit väldigt starkt knutet till industrin. Också här, men här har man kanske hunnit få en ung, lite protestaktig och urban profil. Åtminstone jag tycker det.

Strandberg utnämner sjukhusets status till den viktigaste frågan i riksdagsvalet.

- Det berör ju egentligen alla och alla har någon slags bild av centralsjukhuset och vet vad det handlar om. Det borde få folk att rösta den här gången.

Rättelse kl 13.42: teckenbeskrivningen i graferna har rättats.