Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mentala problem allt oftare bakom sjukpensionering - orken tryter då man tvingas pruta på sin arbetsmoral

Från 2019
Kvinna som ligger i sängen.
Bild: Matheus Vinicius, Unsplash.

De mentala problemen bland personer i arbetsför ålder ökar och det syns i Folkpensionsanstaltens sjukfrånvarostatistik, uppger Yle Uutiset.

Ökningen blev tydlig redan år 2017, och antalet fall fortsätter öka.

Det blir stora konsekvenser för samhället då den psykiska ohälsan ökar - merparten av arbetsoförmögenhetspensionerna i Finland utbetalas de facto på basis av mentala problem.

År 2017 pensionerades i snitt nio personer varje dag på grund av depression, visar siffror från Pensionsskyddscentralen.

Depression var den vanligaste diagnosen bland de mentala problemen.

Det ena leder till det andra

Allt oftare handlar det om att anställda inte orkar med sitt jobb eftersom förutsättningarna för att göra jobbet bra saknas. De anställda tvingas pruta på sin arbetsmoral, upplever otillräcklighetskänslor och insjuknar.

- Människor hade tidigare tydligare arbetsuppgifter men nu krävs egna initiativ och ett mångsidigt kunnande. Samtidigt minskar resurserna. Så på det viset är jag inte ett dugg förvånad över utvecklingen, säger Jenni Blomgren som leder FPA:s forskningsteam.

Kille i en trappuppgång på huk med kaffemugg i handen.
Bild: Mostphotos

Redan om två år kan mentala problem vara den vanligaste enskilda orsaken till finländarnas långa sjukledigheter, säger experter. Än så länge är sjukdomar i stöd- och rörelseorgan på första plats i den riksomfattande sjukfrånvarostatistiken.

- Om samma trend fortsätter kommer mentala problem om ett par år att gå om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i statistiken, säger Blomgren.

FPA för statistik över sjukledigheter som pågår i minst tio dagar och som det betalas sjukdagpenning för.

Depression, ångest, sömnsvårigheter

Sjukledigheter som beviljats på mentala grunder har ökat under de två-tre senaste åren.

Depressions- och ångestrelaterade diagnoser skrivs allt oftare. Också sömnsvårigheterna har ökat bland finländarna.

Mentala problem förekommer ungefär lika mycket inom olika branscher och på olika nivåer i hierarkin - i motsats till hur det är med somatiska sjukdomar där personer i högre ställning mer sällan är frånvarande på grund av sjukdom.

- Skillnaderna i den mentala ohälsan är mycket små, om de alls finns, säger Blomgren.

Däremot finns det skillnader mellan könen; kvinnor är mer borta från jobbet på grund av mentala problem än män.

Experter säger att den ökade sjukfrånvaron till en del kan förklaras av att attityderna till mentala problem mildrats. När atmosfären blivit mer tillåtande vågar folk enligt dem vara mer öppna.

Anställda går i väggen av allt sparande

Yle Uutiset ger några exempel från Villmanstrand, där mentala problem redan blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro.

Daghemsbarn i regnkläder köar för att komma in till dagiset.
Bild: Linus Hoffman / Yle

En barnträdgårdslärare berättar att hen efter flera sjukledigheter inte längre tänker återvända till jobbet.

Barnträdgårdsläraren säger att hen tvingades pruta allt för mycket på den egna arbetsmoralen på grund av rådande omständigheter.

Också inom andra sektorer har stadens stränga sparkur fått personalen att må dåligt.

- Vi sparar ju hela tiden. Pliktmedvetna anställda vill göra sitt jobb bättre, vilket vi inte har råd med. Också kunderna vill att jobbet görs bättre. De anställda befinner sig i korselden och de blir utmattade, säger utvecklingschef Pasi Leimi vid Villmanstrands stad.

Texten är en omarbetad översättning av artikeln Hälyttävä signaali työelämästä: mielenterveyshäiriöt ovat jo suurin peruste jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle av Anne Laine/Yle Uutiset

Diskussion om artikeln