Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

#femtioelvafrågor: Sommarlovet flyttas fram om riksdagspartierna får bestämma – näringslivets argument väger tungt

Från 2019
Uppdaterad 12.04.2019 16:26.
Tidigare stadsdirektören Mårten Johansson porträtt på terrass som serietidiningssida med pratbubbla och text "Dags att flytta sommarlovet?"
Bildtext Mårten Johansson skulle gärna se att sommarlovet senareläggs.
Bild: privat/Mårten Johansson. Grafik: Lasse Grönroos

Mårten Johansson, tidigare stadsdirektör i Raseborg, skulle gärna se att sommarlovet flyttades framåt två veckor. Bland partierna finns ingen tydlig linje, men de flesta kandidater tycker ändå att det är en bra idé.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Frågor har skickats in till oss och vi har sedan ställt dem till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

"Det enda som kan förlänga semestersäsongen”

Mårten Johansson i Raseborg tycker att en sommarlovsflytt skulle vara gynnsam.

– Är ditt parti berett att flytta fram sommarlovet med två veckor från och med 2020? Det är den enda faktor som kan förlänga semestersäsongen och serviceöppet in i augusti. När skolorna börjar försvinner både kunderna och alla studerande som sköter servicen. Samtidigt står det förvånade turister på terrasser och i hamnar och väntar på service.

I Yles valkompass inför riksdagsvalet fick kandidaterna det här påståendet att ta ställning till: Skolornas sommarlov borde flyttas med två veckor, så att det börjar i mitten av juni och slutar i slutet av augusti.

När man tittar på vad de nuvarande riksdagspartiernas kandidater har svarat kan man man dra slutsatsen att om frågan kom till omröstning under nästa mandatperiod skulle Finland få ett framflyttat sommarlov.

Mer än hälften av alla kandidater har svarat att de är delvis eller helt av samma åsikt, det vill säga att de förespråkar att lovet flyttas fram.

Statsvetaren Thomas Karv har tagit del av statistiken och konstaterar att partierna för ovanlighetens skull är ganska överens.

– Det är väldigt sällan man ser att nio så här ideologiskt skilda partier faktiskt verkar tycka likadant.

– Den här frågan har inte heller med någon ideologi att göra, det är väldigt få frågor som är sådana, säger Karv.

Porträtt av Thomas Karv
Bildtext Statsvetare Thomas Karv.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Långkörare

Sommarlovets eventuella framflyttande är en fråga som diskuteras med jämna mellanrum.

2018 startade Södra Finlands rektorsförening ett medborgarinitiativ för att få lovet flyttat. De fick inte de 50 000 underskrifter som krävs för att det ska tas upp i riksdagen.

Samma år beställde regeringen en utredning om hur en flytt av sommarlovet skulle gynna turismen i Finland. Resultatet visade på att en senareläggning av lovet skulle ge mer klirr i kassan, en ökning på drygt två hundra miljoner.

I samband med att resultatet presenterades tillfrågades också lärarfacket OAJ om sin ståndpunkt.

- Om det framförs också andra motiveringar än ekonomiska, och om utredningar visar att det skulle gagna också annat än turismen, så inte ställer vi oss i vägen, sa Pasi Pesonen på OAJ då.

Samma argument framhåller Micaela Romantschuk som är verksamhetsledare på Hem och Skola. Hon är skeptisk mot att det främsta argumentet är att turismen vinner på en eventuell flytt.

– Jag tycker att man ska utgå ifrån vad som är bäst för barnen, lärarna och familjerna och ibland kanske man kan säga att de inte står i strid med varandra, men jag tycker nog inte att näringslivets intresse ska gå före barnens intresse.

Micaela Romantschuk verksamhetsledare på Hem och skola.
Bildtext Micaela Romantschuck är verksamhetsledare på Hem och skola.
Bild: Ulrica Fagerström/ Yle

Vårterminen lång

På Hem och skola har man ingen officiell ståndpunkt i frågan, men Romantschuck, som är lärare i grunden, tycker personligen att det är bra som det är och inte behöver förändras.

Hennes upplevelse är att eleverna börjar bli trötta redan i maj, vårterminen är lång.

– Jag har svårt att se hur man skulle kunna motivera dem att fortsätta långt in i juni. Vi har en lång och mörk höst och vinter och borde ta tillvara den ljusa tiden för sommarlovet.

När Hem och Skola har kartlagt vad föräldrar och familjer tycker i olika skolrelaterade frågor har man också frågat om just en flytt av sommarlovet.

– Det här är en fråga som delar föräldrar ganska jämnt. Det finns föräldrar som vill skjuta fram sommarlovet och det finns de som tycker att det är bra som det är nu.

Väljarna verkar inte lika säkra

Från Yles valkompass hämtar vi också information om hur spridningen av svar ser ut i olika valkretsar. Att utläsa något från detta är dock att överanalysera, säger statsvetare Thomas Karv.

– Om man riktigt vill kan man läsa ut att fler kandidater är positiva i kustområdena, där turismen är som störst under sommaren.

Men Karv säger att skillnaderna i svaren är så små att man inte bör dra några stora växlar på dem.

När du som väljare svarat på valkompassens frågor kan du också se hur andra väljare svarat på de 30 frågorna. Därifrån har vi också tittat på hur de som hittills gjort valkompassen svarat på påståendet om sommarlovet.

Bland de väljare som hade svarat på valkompassen 26.3.2019 var det i medeltal 44 procent som helt eller delvis höll med om att det skulle vara en bra idé att flytta fram sommarlovet.

68 procent av de nuvarande riksdagspartiernas kandidater tyckte likadant.

En stor skillnad mellan väljarna och kandidaterna är att många väljare har valt alternativet “Kan inte säga". Politikerna igen väljer det i väldigt liten utsträckning.

– Många av de väljare som inte tagit ställning hör säkert till dem som inte skulle påverkas av en förändring, säger Karv.

Att fler politiker än väljare svarat att de vill flytta sommarlovet säger Karv dels har med den ekonomiska vinningen att göra, men också att många väljare tycker att det är bra som det är och därför inte känner något behov av att ändra något.

– Politiker brukar vara mer förändringsbenägna än gemene man.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln