Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Center för läkemedelsutveckling kan placeras i Åbo - universitetens intresse och kunnande väger tungt

Från 2019
Person med munskydd och plasthandskar droppar vätska i provrör.

Finland ska få ett center för läkemedelsutveckling. Åbo ligger bra till då man väljer placeringsort.

Åbo Akademis och Åbo universitets kunnande täcker hela processen för utveckling av mediciner, staden är med på noterna och läkemedelsindustrin är stark. Det är några av orsakerna till att Åbo nu är toppkandidaten då man funderar på var ett nationellt center för läkemedelsutveckling ska grundas.

Centret ska betjäna forskare vid universitet i hela landet, forskningsinstitut och sjukhus. Centrets uppgift är att främja konkurrenskraftig läkemedelsutveckling och skapa tillväxt inom hälsobranschen.

Enligt ett pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet finns det outnyttjad potential med tanke på den medicinska grundforskningen och kliniska läkemedelsforskning som bedrivs i Finland. Forskningen är högklassig, och en god grund för skapandet av nya läkemedel. Men jämför man internationellt är det sällan som kommersiella produkter uppstår.

I en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet fick ta del av i fredags föreslås att verksamheten organiseras genom att grunda ett aktiebolag.

Enligt rapporten finns det flera orsaker till att just Åbo skulle vara en lämplig placeringsort. Både staden och de två universiteten, Åbo Akademi och Åbo universitet, har vilja och kompetens att stöda verksamheten. Dessutom har läkemedelsindustrin ett starkt fotfäste i staden. Läkemedelsföretagen har både produktions- och forskningsenheter i Åbo. Hela 75 procent av Finlands läkemedelsexport kommer från Åbo.

Vid universitetscentralsjukhuset och högskolorna jobbar sammanlagt 1000 personer inom medicinsk forskning. Läkemedels- och diagnostikindustrin i Åbo sysselsätter över 3500 personer. Till de stora läkemedelsföretagen i Åbo hör Orion, Bayer, PerkinElmer och Biocad.

Regeringen beslutade att finansiera inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling i april ifjol. Det är nästa regering som ska ta ställning till rapporten. Beredningen fortsätter med att göra upp en affärsplan för centret.

Diskussion om artikeln