Hoppa till huvudinnehåll

Älskade plast

Älskade plast - sortering är lösningen

Från 2019
Uppdaterad 26.03.2019 06:58.
Plastskräp i en gul plastpåse
Bildtext Plastskräp som kan sorteras.
Bild: Yle/Marcus Rosenlund

Vi ska bli bättre på att återvinna plast i Finland! Älskade plast är en kampanj där vi vill få folk att uppskatta plast som ett fint material, och därför ta hand om plasten och återanvända den så mycket som möjligt.

Alla våra små sorteringsinsatser får en stor inverkan sammanlagt, och ju mera vi kan återanvända plast, desto mindre ny plast behöver produceras. Vår kampanj håller på i april, men har återverkningar långt in i framtiden. Älskade plast visar på lösningar och visar att plastsortering kan vara både lätt och roligt.

Älskade polast-kampanjens logo

Varför Älskade plast?

Finland är nu bland de sämsta i Europa när det gäller plaståtervinning. Vi återvinner inte plast i Finland utan bränner upp den, det behöver åtgärdas.

Plasten är evig (nästan) och vi behöver plast också i framtiden. Men det är dumt, och illa för miljön, att tillverka ny plast, när den kan återvinnas.

När vi uppskattar plasten som råvara och material, istället för att se den som avfall, börjar vi lägga märke till hur vi använder den.

Och när vi börjar sortera och begripa hur mycket plastavfall som samlas, kommer våra konsumtionsvanor att förändras.

Vad består kampanjen av?

Kampanjen Älskade plast syns på alla Svenska Yles olika plattformar och kanaler. Samtidigt pågår kampanjen I love muovi på alla Yles finska kanaler.

På svenska får du möta människor som tampas med olika plastfrågor, vi ger dig råd och tips för hur du sorterar och väljer, vi berättar om uppfinningar och lösningar, och vi skuldbelägger inte utan ser möjligheter.

Allt vårt innehåll går att hitta på adressen svenska.yle.fi/älskadeplast.
Den finskspråkiga kampanjen turnerar också i fem städer under april månad, Svenska Yle är med i Vasa 12.4, då kan du vara med och samla plast, göra plastkonstverk med Strömsö, träffa BUU-klubbens superhjälpare och mycket mera.

Vår relation till plast är evig, därför är sortering lösningen. Låt oss sätta plasten i cirkulation. Gör ens något, också små handlingar kan ha stor inverkan.

Diskussion om artikeln